KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı Nedir? Amacı Nedir?

          KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı, ilk olarak 2019 yılının sonunda, Uluslararasılaşma Destek programı olarak karşımıza çıktı. Yeni bir program olması sebebiyle de gelen revizyonlarla Yurt Dışı Pazar Destek Programı olarak son adını ve hâlini aldı. KOSGEB, Yurt Dışı Pazar Programı’nı Kobi’ler için çıkartmıştır. Oldukça faydalı olacağını düşündüğümüz bir ihracat destek programıdır. Ayrıca, KOSGEB’in SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) kapsamında Kobi’lere ilk kez destek verdiği program niteliğini taşımaktadır. Kobi’ler genelde ihracat destekleri kapsamında araştırmalar yaptığı için, KOSGEB’in Yurtdışı Pazar Destek Programı ismini gözden kaçırabilir. Bu isim, KOSGEB’in ihracat destekleri kapsamında işletmelere sağladığı güzel destek kalemlerinden biri olan programdır. 

          KOSGEB’in 2019 yılının sonunda çıkartmış olduğu KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı’nın asıl amacı, Kobi’lerin yurtdışı pazarlara açılabilme noktasında becerilerini geliştirmektir. Ayrıca;

 • Yurt dışı pazar paylarını artırmak, 
 • Kobi’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan Kobi’lerin sayısını artırmak, 
 • E-ticarete başlayan Kobi’lerin sayısını artırmak,
 • Ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarını sağlamak,
 • İhracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hazırlayacakları projeleri desteklemek de amaçları arasında bulunmaktadır.

(Bu destek programı, Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

 Başvuru Şartları Nelerdir ve Kimler Başvurabilir?

 • İşletmeler bu programdan sadece 1 kez yararlanabilir. 
 • Başvuru tarihi itibari ile yurtiçi marka tescil belgesine sahip olmak gerekmektedir. 
 • İşletmelerin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekmektedir.

          Teknoloji alanları tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren Kobi’lerimiz için de, son onaylı mali yılda ihracat yapmış olma şartı aranmamaktadır. Yurtiçi marka tescil belgesine, başvuru tarihi itibariyle sahip olunması gerekmektedir. Kobi bilgi beyannamelerinin yani işletmenin, KOSGEB Bilgi Sistemi’nde kayıtlı olması icap etmektedir. Kobi Bilgi beyannamelerin de güncel olması lazımdır.

          Yurtdışına açılma noktasında girişimler yapılacaksa ya da pazarın daha genişletilmesi noktasında adım atılacaksa, işletmeler bunu proje haline getirip başvurularını gerçekleştirebilir. Yurtdışına açılma amaçlı işletmeler yukarıdaki şartları sağlaması durumunda, başvurularını gerçekleştirebilir.

İşletmeler, KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı’ndan Yararlanma Noktasında KOSGEB’den Neden Destek Almalıdır? KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı’nın Sağladığı Avantajlar Nedir?

          Her işletmenin yurt dışına açılma noktasında bulunan amaçlarının bir çıkış noktası vardır. Bu amaçlar, yurtdışına açılma noktasında ortaktır. Kobi’ler, verimli pazarlara yönelerek ihracattaki kârlarını artırmak ister. Ürünlerini, ülkemizi ve markalarını küresel pazarda en iyi şekilde temsil etmek ister. Ürünlerine gelen talepler doğrultusunda yurt dışındaki ana hedef pazara daha hâkim olmak ister. Yurt dışında rekabet edilen firmalarla aynı kalitede üretim gerçekleştirerek rekabetçi konuma gelmek ister. Hedef pazar bölümünde bulunan ve çeşitli özellikler bakımından benzerlik gösteren müşterilerine farklı ürünler sunarak, onlara daha iyi cevap verme olanağı oluşturmak ister. 

          Yurtdışı Pazar Destek Programı, işletmelerin ihracat pazar payını artırma noktasında, kendi bütçeleriyle yaptığı mütevazı yatırımları alınacak devlet destekleriyle sağlar. Önümüzdeki dönemlerde kendi bütçeleriyle gerçekleştirecekleri yurtdışına açılma faaliyetlerini devlet destekleriyle yapmak, yurtdışı hedeflerine daha kolay yaklaşılmasını sağlar. 

          Yurtdışına açılma konusunda en önemli atılımlardan birisi de marka bilinirliğini artırmaktır. Marka bilinirliği, reklam vererek, siteye yabancı diller entegre ederek, katalog, broşür bastırarak, yani tanıtım faaliyetleri yaparak artırılabiliyor. Rekabetin yüksek olduğu noktalardan birisi de internet sitelerinin SEO uygunluğu olmaktadır. SEO, fark yaratıcı niteliktedir ve KOSGEB’in ilk kez destek verdiği unsurdur. KOSGEB, ilk kez bu programda yurtdışına yönelik faaliyetler için arama motoru optimizasyonu hizmetlerine destek sağlamıştır. A-Z’ye çok büyük bir hibe sunmasa da, başlangıç için oldukça güzel imkânlar sunar. Bu kapsamda da önemli avantajlar sağlamaktadır.

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programının Destek Süresi Nedir? Hangi Proje Giderlerine Destek Verilir? Destek Oranları Nelerdir?

          Program kapsamında desteklenecek projelerin süresi en az 8 ay, en çok 24 aydır. Proje kapsamındaki verilecek desteğin üst limiti ise 300.000 TL’dir. Proje giderlerinin destek oranı %70 olduğundan dolayı, destek faaliyeti olan 210.000 TL hibe, 90 günde geri ödemeli olarak uygulanır. 

          Yurt Dışı Pazar Destek Program, ilk başta personel giderlerine katkı sağlar. Personel giderlerinin en önemli özelliği %100 hibe sağlanmasıdır. Yeni istihdam olması şartı ile geri ödemesiz destek verilir. İşletmeye, projenin başlangıç tarihi itibariyle son dört ay veya son 30 gün içerisinde istihdam edilmiş tam zamanlı çalışan personeller için destek verilir. Proje kapsamında en fazla 2 personel desteği verilir.        İşletmede yabancı uyruklu personel istihdamı da yapılabilir. 

Personel Giderlerine İlişkin Destek Tutarının Hesaplanması Nasıl Gerçekleşir?

          Her yıl asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen işçinin günlük normal çalışma karşılığı olan ücret tutarı vardır. Bunun 30’a bölünmesiyle elde edilen bir günlük ücret bulunur. Ücretin katsayısının tahsil durumları ile çarpımları sonucuyla, günlük desteğin üst limiti belirlenmiş olur.

           İkinci bir destek kıstası da; SGK idari kayıtlarındaki sigorta primine esas kazancın, çalışma gün sayısına bölünmesiyle elde edilen günlük tutarca belirlenir. Günlük tutarın düşük olanının, yani 30’a bölünme durumunda düşük olan tutarın, proje kapsamındaki çalışma sayısı ile çarpımıyla aylık destek tutarı belirlenmiş olur. Öğrenim durumu kat sayısı, ön lisans mezunları için 1,25, lisans mezunları için 1,5, yüksek lisans mezunları için 1,75, doktora mezunları için 2’dir. Personel desteği kapsamında desteğin üst limiti ise 90.000 TL’dir ve %100 oranında destek sağlanmaktadır. 

Yazılım ve Donanım Giderleri Desteği 

          Yazılım ve donanım giderleriyle ilişkin destekte işletmelerin yurtdışına açılması noktasında yazılımsal ihtiyaçları bulunabilmektedir. Proje süresiyle sınırlı olmak üzere, yazılım ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, buna ek olarak yönetim ve danışmanlık giderleri için KOSGEB, üst limit olarak 50.000 TL destek vermektedir. Donanım giderleri kapsamında, sunucu(server), masaüstü ve dizüstü bilgisayar ve ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için de 50.000 TL’ye varan destek sağlamaktadır. Açık kaynak kodlu olanlar hariç olmak üzere, ERP, MRP ve muhasebe yazılımları desteklenmemektedir. Donanım ve yazılım giderleri kapsamında desteğin toplam üst limiti 100.000 TL olmaktadır. İşletmeler, 100.000 TL+KDV şeklinde faturalandırma yapabilir, bunun 70.000 TL’sini geri alabilir ve 30.000 TL’sini ise geri ödemeli olarak destek kapsamında kullanabilirler. 

         Tanıtım giderleri desteği kısmında, 

 • Uluslararası pazarlara yönelik tanıtım giderleri kapsamında, dijital reklam tanıtımına destek verilir. Dijital reklam tanıtımı da sosyal medya reklamları ve arama motoru optimizasyonu giderleridir. 
 • Yurtdışında basılan dergilerde yayınlanan reklam giderlerine,
 • İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı ve sadece yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine,
 • Ticaret bakanlığı tarafından onay verilen e-ticaret sitelerinin üyelik giderlerine,
 • Havayolu dergilerinde yayınlanan reklam giderlerine,

her biri için 20.000 TL verilir. Toplamda tanıtım giderleri desteğinin üst limiti 100.000 TL’dir. Türkçe bir katalog/broşüre destek verilmemektedir.

Yurtdışı Fuar ve Seyahat Giderleri Desteği 

Yurtdışı fuar ve seyahat giderleri desteği Ticaret Bakanlığı tarafındaki ihracat destekleriyle ortak noktada bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığı’nın her yıl yayınlamış olduğu onaylı fuarlar listesi vardır. Orada onaylı olan fuarlar için destekler bulunabilmektedir. Yurtdışı fuarlarında, işletmelerin yer kirası, stant kurulumu, nakliye ve depolama giderleri gibi katılım giderleri vardır. Bu giderlere ilişkin harcamalar ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin, fuarın başlangıç tarihinden en fazla 3 gün önce ve fuar bitiş tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleştireceği, konaklama ve ekonomi sınıfında olmak şartıyla gidiş-dönüş ulaşım giderleri destek kapsamında değerlendirilmektedir. İşletme temsilcilerinin proje kapsamındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik gerçekleştirecekleri yurtdışı iş seyahatlerine ilişkin de, en fazla 2 işletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderleri destek kapsamında değerlendirilmektedir. İşletme temsilcisi, sahibi, ortağı veya projede görevli bir çalışanı olması gerekir. Yurtdışı fuar ve destek kapsamındaki desteğin toplam üst limiti 150.000 TL’dir.

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

          Test, analiz ve belgelendirme desteği de bulunmaktadır. Burada KOSGEB Kobi’lere, proje kapsamında test, analiz hizmeti ve belge alımı giderleri için destek vermektedir. Test, analiz giderleri desteği, işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı laboratuarlarında olan test ve analiz konularında alacakları hizmet giderlerini kapsamaktadır. Belgelendirme giderleri desteği kapsamında da, işletmelerin başvurusu, dosya incelemesi, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine de 20.000 TL’ye kadar destek verilir. Toplam üst limiti ise 100.000 TL’dir.

İşletmelerin Yurtdışına Yönelik Gerçekleştireceği Hizmet Alım Gider Desteği

          İşletmelerin yurtdışına yönelik gerçekleştireceği hizmet alım giderleri  unsurunda KOSGEB, eğitim, danışmanlık, tasarım, yurtdışı marka tescili, nakliye veya diğer hizmet alım giderlerine destek sağlamaktadır. Eğitim, danışmanlık, nakliye, tasarım ve diğer hizmet alımları giderleri kapsamında her birine üst limit olarak 20.000 TL verilmektedir. Toplamda Kobi’lere 100.000 TL’lik bir destek sağlanmış olur. 

 KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programında Kurul Süreci Nasıl İlerlemektedir?

         Şu an pandemi yaşandığı için Yurt Dışı Pazar Destek Programında kurul süreci online ortamda ilerletilmektedir. Kurullar online ortamda yapılmaktadır. 

          Pandemi öncesinde KOSGEB müdürlüklerince uygulanmaktaydı. Firmaların bağlı olduğu KOSGEB müdürlüklerine gidilir ve orada kurul toplantıları gerçekleştirilirdi. Firmalar başvurusunu gerçekleştirdikten yaklaşık 2 ay içerisinde kendilerine kurul davet yazısı ulaşmış olmaktadır. 2 ay ortalama bir süredir. Bu süre pandemi gibi olaylara göre değişiklik göstererek daha uzun veya daha kısa olabilir, ancak şu an süreçler aksamadan devam etmektedir. 

          Kurul süresi proje konusuna ve firmaların kendilerini ifade etme durumuna göre değişiklik gösterebilir. Kurul toplantıları genellikle 25 ile 50 dakika arasında tamamlanmış olmaktadır. Kurula dâhil olan hocalar ve yetkililer projeyle ilgili önemli soruları firmalara yöneltir ve firmalar da proje kapsamında sorulan sorulara cevaplarını verir. Burada temel amaç; ‘’Bu bir yurtdışı pazar destek projesi ve biz de yurtdışına açılmak istiyoruz.’’ dedirtmektir. 

Kurulunun Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

          Kriter olarak projenin tasarımı ve işletmenin yeterliliği bir kıstastır. İşletmenin, gerçekten bunu yapabilecek potansiyelde olup olmadığını karşı tarafa aktarması gerekir. Aktarılması gereken konular arasında;

 • Proje başvurusu için amaç, hedef ve faaliyetlerin yeterliliği var mı? 
 • Firma, amaç ve hedeflere ulaşmasını sağlayacak faaliyetleri detaylı olarak anlatmış mı?
 • Bu destek alınırsa işletmenin mevcuttaki ihracat durumu ve kapasitesine etkisi ne olacak?

sorularının cevaplanması gerekir. İşletmeler, başvurduğu destek kalemlerinde katkısının ne olacağını çok iyi bir şekilde yansıtması gerekir. Kurul burada uygulanabilirlik noktasında işletmeleri değerlendirmiş olur. Uygulanabilirlik, faaliyet-zaman planının uyumluluğudur. 12 ay destek süresine uyumlu bir şekilde yayılmakta mı, her ay ne yapılacağı belli mi değil mi, faaliyet-zaman planındaki tutarlı bir proje bütünlüğü var mı yok mu sorularının cevaplarına bakılır. 

          Önemli kıstaslardan biri de sürdürülebilirliktir. Projeden elde edilen kazanımları, sonraki ülkeler, yani pazara açılma noktasındaki ülkeler için gerçekleştirebiliyor olması veya bunu gerçekleştirebilecek kurumsal yapıya sahip olması gerekir. Bunun tartılması da kurul tarafından gerçekleştirilir. 

          Bütçe maliyet etkinliği de değerlendirme kıstasları arasındadır. Yazılan projenin genel tasarım tutarları önemli bir noktadır, çünkü proje faaliyet süresi, iş planının açıklığı ve uygulanabilirliği burada önemli bir kriterdir. Kurul, projeleri, proje ekibini veya projeyi yürütecek kişinin yetkin olup olmadığını, sorularla değerlendirme yaparak öğrenir. Sadece proje yazmak değil kurula da sunmak gereklidir. Firma, projelerinin kabul olması için, 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeler neticesinde 60 ve üzeri puan alması gerekir. 60 ve üzeri puan alamayan projeler red olur. Yurtdışı pazara yönelik proje kurgusunun oluşturulup oluşturulmadığı kurul anlamında önemli kriterlerden biridir.

 KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı İçin İşletmeler Nelere Dikkat Etmelidir? 

          Açık kaynak kodlu olanlar hariç tutulmak üzere, ERP, MRP ve muhasebe yazılımları destek kapsamında değildir. CRM gibi programlar kapsamında desteklenecek proje giderlerini ve esas tutarları kurul karar verir. CRM ne işe yarar, bloğumuza buradan ulaşabilirsiniz. Verilecek destek kalemleri belli olsa da, verilmeyecek destek kalemleri daha da kesindir. Makine, teçhizat, kalıp, bina, tadilat, gayrimenkul alım, taşıt alım veya kiralama, enerji, su, haberleşme, finansman giderleri, vergi, harç, SGK primi, projeyle ilgili olmayan personel giderleri ve projelerle ilişkilendirilmiş diğer giderler desteklenmemektedir. İşletmeler bu kısma çok dikkat etmek zorundadır. Sistem üzerinde yurtiçi marka tescilinin olması şarttır. Başvuru yapılırken sisteme yüklenilmesi istenir bu yüzden de marka tescil belgesine sahip olmak gerekir. 

          İşletmelerin dikkat etmesi gereken noktalardan biri de başvuru formunda veya kayıt ekranında yabancı işletmelerin vergi numarası ve işletme adı kontrolünün yapılmasıdır. Kontrol edilmediği zaman sorunlar ortaya çıkmaktadır. Fiyat teklifi alınan yerden, vergi numarasıyla sisteme giriş yapıldığı için, alınan proformaların vergi numarasına sahip olunması gerekir. Kobi’ler burada fiyat teklifi aldıklarında, proforma faturalar ya da tekleri üzerinde vergi numarasıyla sisteme girişinin yapıldığını bilmelidir. Mali ve çalışan bilgilerinin getirdiği ekranda da verilerin güncel olması gerekir. 

           Firmalar, geçmişte gerçekleştirmiş olduğu harcamalar destek kapsamına alınacak diye düşünmemelidir. Sadece önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği faaliyetler için destek alabilirler. Projenin kabul olmadan herhangi bir ödemesi kesinlikle yapılmamalıdır. Daha önce yapmış olduğu ödemeler proje kapsamına dâhil edilse de bu kapsamda destek alınamaz. Önümüzdeki 6 aylık veya 1 yıllık dönem için, işletmenin yurtdışına açılma konusunda hedefleri ve faaliyetleri var ise, bu faaliyetlere yönelik destekler verilir.

Albert Solino Danışmanlık Olarak Alkaze Markasıyla KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı Kapsamında Firmalara Yaklaşımınız Nedir ve İşletmelere Nasıl Katkılar Sağlarsınız?

          1000+ danışmanlık projesine imza atan ve 600 milyonu aşkın hibe tutarı kazandıran Alkaze Danışmanlık firması olarak, firmamızdan aktarabileceğimiz birçok tecrübemiz ve işbirlikleri başarımız bulunmaktadır. Yurtdışı pazar kapsamında sağlamış olduğumuz katkılardan bahsetmek gerekirse; öncelikle yurtdışında yapılacak faaliyetleri firmalardan dinleriz. Firmanın güçlü-zayıf yönlerini ilk toplantıda ortaya çıkararak, elde ettiğimiz verileri firmalarımızla paylaşırız. Böylece, doğru bir desteğe başvuru yapıp yapmadıklarını ortaya çıkarmış oluruz. Bizim danışmanlık olarak ilk hedefimiz, firmaları doğru bir şekilde yönlendirmek ve hibe kurgularını oluşturmaktır. Firmalara entegre hibe programı kapsamında, sadece KOSGEB’in Yurt Dışı Pazar Destek Programı değil, KOSGEB, TÜBİTAK, ihracat destek ve teşvik gibi tüm desteklerden yararlanma potansiyellerini kurgularız ve ona göre de destek yol haritasını belirlemiş oluruz. Yurt Dışı Pazar Destek Programı özelinde, gerçekten uygunlarsa işletmelerle yani Kobi’lerimizle birlikte proje yazımını gerçekleştirip, proje süreçlerini organize ederiz. Kısacası, proje konusunu firmalardan dinleyerek yani ön analize tabi ederek, güçlü ve zayıf olduğunu düşündüğümüz noktaları belirleyip, güçlü olan noktaları proje bilgi dokümanını hazırladığımızda bu dokümana yansıtırız. Proje süreçlerini doğru bir şekilde yönetmek ve proje bilgi dokümanını doğru bir şekilde doldurmak gerekir. Kurulun dikkat ettiği noktalar bizim tarafımızdan özenle hazırlanmaktadır. Firmanın alacağı destekleri stratejik olarak belirleyip, maksimum oranda destek alınması noktasında şekillendirmeler yaparız. Böylece, firmanın ihtiyacı olan destek kalemini yapmış oluruz ve tüm bu stratejileri uyguladıktan sonra firmamızın başvurusunu sistemden gerçekleştiririz. Daha sonrasında, kurul öncesi toplantılarda firmalara neler yapması gerektiğini ve neler yapmaması gerektiğini söyleriz. Firmanın kuruldan güzel haberlerini aldıktan sonra da, proje süresi boyunca tüm ödeme ve proje başvuru süreçlerini sağlıklı ve doğru bir şekilde yürütmeleri için proje takiplerini gerçekleştiririz.