Yetkilendirilmiş Yükümlü Mevzuat Uyum Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Mevzuat Uyum Danışmanlığı Hizmeti

“Yetkilendirilmiş Yükümlü: Fabrikada Gümrükleme

Yetkilendirilmiş Yükümlü Nedir?
İhracatçı, ürünlerinin gümrük işlemlerini kendi tesisinde kendi yapabilecek.  Yerinde gümrükleme ile her tesis gümrük haline dönüşecek. Bu sayede ürünler firmadan müşteriye doğrudan gönderilecek.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Avantajları Neler?
‘Yetkilendirilmiş Yükümlü’ statüsü kazanan firmalar ‘Yerinde Gümrükleme’ ve ‘İzinli Gönderici’ haklarından faydalanır.
Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulaması başta tüm Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Güney Kore, Japonya EFTA ülkeleri, Hırvatistan ve Türkiye olmak üzere 46 ülkede geçerlidir.
–    Avrupa Birliği’nde 11 bin 564,
–    Amerika’da 8 bin 166,
–    Güney Kore’de ise 342 firma yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahiptir.
Bu ülkelerle karşılıklı tanıma anlaşmaları yapılarak sertifikanın kısa sürede tüm dünyada geçerli olması sağlanacak. Avrupa’da yerinde gümrükleme oranı % 70.

 • 365 gün 7/24 Gümrükleme: Firmalar eşyanın gümrükleme işlemlerini gümrük sahasında değil, kendi tesislerinde yapabilir.
 • Gümrükte bekleme ortadan kalktığı için ciddi anlamda zaman avantajı sağlar. Bu uygulama sayesinde Avrupa’ya gidiş geliş 12 günden 9 güne inecek.
 • Gümrük işlem maliyeti düşer. Bu sayede daha ucuz ihracat imkanı sağlanır. Normal ihracatın maliyeti 945 TL yerine yetkilendirilmiş ihracatın maliyeti 93 TL. Sevkiyat başına 861 TL avantaj. Müteşebbise beklenen yıllık getirisi 900 Milyon TL
 • Gerçekleştirilen sertifikasyon sayesinde söz konusu firmaların piyasadaki prestiji artar.
 • Yüksek rekabet gücü sağlar.
 • Ticaretin artmasını sağlar.
 • Daha iyi lojistik imkanı sağlar.
 • Daha hızlı teslimat sağlar.
 • Daha hızlı büyüme sağlar.
 • Hızlı sevkiyat ve gümrükleme sayesinde daha çok sipariş imkanı yaratır.
 • Firmaların ürünleri daha kolay dış pazara açılır.
 • Bürokrasi azalır.

‘Yetkilendirilmiş Yükümlü’ Olmanın Şartları Neler?
1.    Güvenilirlik Koşulunu Sağlamak; Ciddi veya mükerrer olarak gümrük mevzuatı ihlali ile ciddi suç ya da mali suçlardan dolayı ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması gerekir.

2.    Ticari Kayıtların Güvenilir, İzlenebilir ve Düzenli Olması Koşulu

 • Ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtların, gümrük kontrollerinin doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesine elverişli olması gerekir.
 • Başvuru sahibinin bilgisayar sistemini ve kayıtlarını yetkisiz erişimden korumaya ve kayıtlarının gerçekliğini güvenceye almaya yönelik uygun güvenlik önlemlerine sahip olması gerekir.
 • Eşyanın niteliklerinin kayıtlarda gösterilmesini sağlayacak ve tüm hareketlerinin kayıt altına alınmasını mümkün kılacak sistematiğe sahip olması gerekir.

3.    Mali Yeterliliğe Sahip: Taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunması ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olması gerekir.

4.    Emniyet ve Güvenlik Kriterlerini Sağlayan

 • Binalarının, sevkiyat sahalarının ve kargo bölümlerinin izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması gerekir.
 • Eşyanın muayenesi için gerekli imkanların sağlanmış olması gerekir.
 • Eşyanın değiştirilmesini önleyecek tedbirleri almış olması gerekir.
 • Hassas pozisyonlardaki çalışanları hakkında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor olması gerekir.
 • İş ortaklarıyla iş yapma usullerinin belirlenmiş olması gerekir.

5.    En az 3 yıldır faaliyette bulunan

6.    Türkiye’de yerleşik olan

7.    Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşları

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Nasıl Alınır?
1-    Başvuru: Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası almak isteyen firmalar, öncelikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bölge Müdürlükleri’ne gerekli belgeler ile başvuracaklar.
2-    Ön İnceleme: Gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kağıt üzerinde, verdikleri belgeler nezdinde incelenecektir.
3-    Yerinde İnceleme: Daha sonra firmanın tesislerinde yapılacak incelemelerle, yaptığı uygulamaların
standartlara uygun olup olmadığı değerlendirilecek.
4-    Değerlendirme: Gerekli şartlara sahip olduğu anlaşılan firmalar rapor üzerinden değerlendirilir.
5-    Sertifika Düzenleme: Uygun görülen firmalar sertifikalarını alacaklardır.
Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası alarak fabrikanızda gümrükleme işlemi yapmak için lütfen tıklayınız.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Geçerlilik Süresi Nedir?

Sertifikalarını alan yetkilendirilmiş yükümlü olan firmalar süresiz olarak bu hakka sahip olacaklardır.
Ancak devlet tarafından uygulanacak düzenli denetimlerde, kural ihlali yapan firmalarda belge iptal edilecek ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

ISO 27001 ve ISO 9001 Sertifikaları Neden Gerekli?
Yönetmelikte belirtilen “Ticari Kayıtların Güvenilir, İzlenebilir ve Düzenli Olması” ve “Emniyet ve Güvenlik” koşulları için firmaların ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi‘ne ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi‘ne sahip olmaları gerekiyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü belgesi almanın ön koşulu olarak belirtilen bu iki sertifikasyonu almak için bu konuda uzmanlaşmış danışmanlık firmaları ile çalışılması tavsiye ediliyor. Albert Solino danışmanlığı sayesinde gerekli olan belgeleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde alarak en kısa sürede firmanızı yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kazandırabilirsiniz.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne” buradan ulaşabilirsiniz.

Devletin ihracat yapan firmalara gümrükleme anlamında sağladığı önemli avantajların yanı sıra bu firmaların markalaşması, pazarlamaları, satış ve sonrası verdikleri hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan Turquality programıyla da ciddi anlamda destek sağlıyor.