Tekno – Yatırım Teknolojik Ürün Hibe Destek Programı

KOSGEB Kobi teknoyatırım desteği ilan edildi. Artık KOSGEB’in çok yeni bir destek programı daha var.

TUBİTAK – TEYDEB, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projesi ile son 5 yıl içinde başarıyla prototipi bitirilmiş olan ya da son 5 yıl içinde patent belgesi ile korunmuş prototip ürün, öncelikli teknoloji alanlar tablosuna giriyorsa, KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM programına başvurarak 3 yıl içinde aşağıdaki desteklerden üst limiti 5 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz ve/veya geri ödemeli olmak üzere yararlanabilecektir:

Destek Unsurları (Yatırım Projesi Süresince Verilen)
a. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği
b. Personel gideri desteğ
c. Eğitim ve danışmanlık desteği
d. Kira desteği

Destek Unsurları (Yatırım Projesi Sonrası Verilen)
Yatırım projelerini tamamlayan işletmeler 1 yıl süre ile yararlanabilir.
•    İşletme Gideri Desteği
1.    Personel giderleri
2.    Enerji giderleri
3.    Bakım-onarım giderleri

Destek Süresi
Yatırım proje süresi en fazla 36 (otuzaltı) aydır. 6 aya kadar ek süre verilebilir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
b)Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
c) Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
d) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
e) Patent belgesi ile koruma altına alınan,
f) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
g) Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesi alan
teknolojik ürüne sahip işletmeler yararlanır.

ÖNEMLİ
•    Makine, teçhizat ve yazılımların yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.
•    Yılda birden fazla ve sürekli olarak başvuru kabul edilecektir.
•    İşletmelere projelerini gerçekleştirebilmeleri için ilgili destek ödemesinden önce teminat karşılığında ön ödeme (avans) verilebilir. (Teminat Giderleri: %100 oranında desteklenir)

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz