KOSGEB Danışmanlığı: Endüstriyel Uygulama Programı

Endüstriyel Uygulama Programı

KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında, yeni bir ürün ve hizmetin üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazar uygun şekilde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere hibe ve faizsiz kredi yoluyla destek verilmektedir. Bu konu başlıklarından biri veya daha fazlasını yapmak amacıyla makine yatırımı, üretim makinası almak isteyenlerin öncelikle, başta TÜBİTAK veya devlet destekli olmak üzere Ar-Ge projesi tamamlamaları gerekmektedir. Devlet tarafından desteklenmiş ve son 1 yıl içinde başarı ile tamamlanmış Ar-Ge ve/veya inovasyon projeniz varsa KOSGEB’in sunduğu “Endüstriyel Uygulama Projesi” sayesinde Ar-Ge sonucunda geliştirdiğiniz ürünün seri imalatı için gerekli makine, cihaz, kalıp ve üretim hattı yatırım projelerinizi bu program ile hayatta geçirebilirsiniz.


Program Süresi: En çok 18 Ay

Kimler Başvurabilir: Kobi ölçeğinde ki Şirketler

Başvuru Ön Koşulu: Bu destekten yararlana bilmeniz için son 1 sene içinde kamu kaynaklı desteklenmiş( TÜBİTAK 1507 ve TÜBİTAK 1501, San-Tez veya KOSGEB Ar-Ge İnovasyon vb.) projenizin başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir. Son 1 sene içinde tamamlanmış Ar-Ge projeniz yoksa TÜBİTAK’ın size uygun projelerinden ve sonrasında da “KOSGEB Endüstriyel Uygulama” programından yararlanmak için en kısa sürede bizimle irtibata geçiniz.

Endüstriyel Uygulama Programı Harcama Üst Limiti DestekOranı Destek Üst Limiti
Personel Gideri Desteği 133.000 TL % 75 100.000 TL
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Hibe) 200.000 TL % 75 150.000 TL
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Faizsiz Geri Ödemeli) 266.000 TL % 75 200.000 TL
TOPLAM 600.000 TL 450.000 TL


Faizsiz Kredi Geri Ödeme Sistemi

– Proje süresi boyunca  “Geri Ödeme Yok”
– Proje bittikten ilk 6 ay içerisinde “Geri Ödeme Yok”
– 6 ayı tamamladıktan sonra 2 sene boyunca 3’er aylık dilimler halinde 8 eşit taksitte faizsiz geri ödeme


Program Hakkında Önemli Bilgiler

– Projenin rapor ve ödeme dönemleri 6 ayda bir
– Projenin önkoşulu olan başarıyla tamamlanmış Ar-Ge Projesinin “Ürün Geliştirme” odaklı olması lazım. “Üretim Geliştirme” odaklı projeler KOSGEB tarafından kabul edilmiyor.
– Faizsiz Kredi kısmından yararlanabilmek için KOSGEB’e Banka Teminat Mektubu sunmak gerekiyor.

KOSGEB’İN 250.000 TL’LİK GERİ ÖDEMESİZ HİBE + 200.000 TL’LİK FAİZSİZ KREDİ ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI’NDAN 3 ADIMDA YARARLANABİLİRSİNİZ.

3 Adımda Nasıl Yararlanılır?
1.  ADIM – Proje Oluşturma: Endüstriyel Uygulama Programına;
– Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin (son 1 sene içerisinde tamamlanmış Tübitak 1501-1507 Teydeb, KOSGEB Ar-Ge, TTGV Ar-Ge, SAN-TEZ Projelerinden herhangi biri),
– Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve
– Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir.

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanır.

Bitirilmiş Ar-Ge projesi veya patent-doktora çalışmalarının sonucundan yola çıkılarak seri imalat için gerekli teknolojilerin anlatıldığı ve yenilikçi ürününün ekonomik katma değerinin vurgulandığı kapsamlı ve etkin bir proje olarak hazırlayıp KOSGEB’e sunmak bu destekten yararlanmak için yeterlidir.

  1. ADIM – Proje Kurgulanması ve Yazımı: Uzmanlarımız tarafından ikna gücü yüksek, kapsamlı ve tutarlı bir kurguyla oluşturulan proje fikri KOSGEB normlarına ve uluslararası standartlara uygun bir rapor haline getirilir.

  2. ADIM – KOSGEB Proje Başvurusu: KOSGEB mevzuatına uygun projenin başvurusu yapılır. Teşvik projesiyle ilgili olarak devlet kurumlarıyla kurulacak organizasyona ve süreçlere liderlik edilir. Proje Değerlendirme Sürecinde aktif danışmanlık faaliyetinde bulunulur.

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.

Alkaze Danışmanlık olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:
– Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
– Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
– Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
– Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.