KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Hibe Proje Danışmanlığı

KOSGEB’İN 300.000 TL’LİK GERİ ÖDEMESİZ HİBE + 200.000 TL’LİK FAİZSİZ KREDİ AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI’NDAN 3 ADIMDA YARARLANABİLİRSİNİZ.

Alkaze Danışmanlık olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

– Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
– Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
– Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
– Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.

Hibe Miktarı ve Avantajları Nelerdir?
KOSGEB, her türlü KOBİ işletmesinin Ar-Ge ve İnovasyon projesine toplam 666.000 TL’lik bir bütçenin 300.000 TL’si geri ödemesiz hibe + 200.000 TL’si faizsiz kredi biçiminde destek vermektedir. AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI adındaki bu desteklerde hibe üst limit 400.000 TL olup bunun % 75’i (300.000 TL’si) hibe şeklinde desteklenir. Ayrıca 266.000 TL’lik ekstra harcama bütçesinin de %75’i (200.000 TL’si) faizsiz geri ödemeli kredi olarak firmaya verilecektir. Kredi destekleri kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden itibaren 6 ayı ödemesiz olmak üzere, 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, 6. ayın bitimini takip eden ilk iş günüdür. Aşağıdaki Ar-Ge harcaması kalemlerine destek alınabilmektedir:
– Personel giderleri (halihazırda çalışan ve /veya yeni alınacak personel)
– Laboratuar ve kalite kontrol için alet, teçhizat ve cihaz alımları
– Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri
– Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri
– Bilgisayar, yazılım ve yayın alımları
– Ülke içindeki üniversitelere yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri ve danışmanlık ücretleri
– Malzeme ve geliştirilecek ürünün hammadde giderleri
– Patent giderleri
– Ürün analiz ve test giderleri
– Eğitim ve proje tanıtım giderleri

Bu desteğin ana amacı ülkemizin zenginleşmesi için olmazsa olmaz üretim faaliyetlerinin niteliğinin arttırılmasıdır. Şirketiniz için daha fazla gelir ve kar elde etmenin yolu olan daha nitelikli ve kaliteli ürün ve süreç geliştirmek için gerekli finansman bu destek programıyla sağlanmaktadır.

Yenilik yapmaya ilk adım olan bu proje destek programı sayesinde sadece hibe değil, aynı zamanda vergi konusunda da çok ciddi avantajlar elde edilmektedir: 5746 sayılı, AR-GE kanunu ile KOSGEB tarafından onaylanan Ar-Ge projelerinin toplam bedeli kurumlar vergisi matrahından % 100 düşülebilmektedir.

3 Adımda Nasıl Yararlanılır?
1. ADIM – Proje Oluşturma:
KOSGEB desteklerinden yararlanmak için sadece teknik anlamda yenilik yapma düşüncenizin olması yeterlidir. Yeni süreç ve süreç iyileştirme çalışmaları da Ar-Ge kapsamına girmektedir. Burada yeni bir icat ve buluş söz konusu değildir. Bu aşamalarda proje geliştirme, fizibilite çalışmaları, personel eğitimi ve atölye çalışmaları yaparak süreçleri bir bütün olarak yönetmekte ve uluslararası standartlarda projeler üretmekteyiz.
Eğer;
– Mevcut ürününüzün kalitesini artırmak,
– Yeni ürün geliştirmek,
– Mevcut üretiminizde maliyet düşürme çalışmaları yapmak,
– Üretim süreçlerinizde geliştirme yapmak (otomasyon projeleri gibi),
– Mevcut ürününüzün üretim maliyetini düşürmek faaliyetlerinden herhangi birini yapıyorsanız veya yapacaksanız destek alabilirsiniz demektir.
2. ADIM – Proje Kurgulanması ve Yazımı: İkna gücü yüksek, kapsamlı ve tutarlı bir kurguyla oluşturulan proje fikri uzman mühendislerimiz tarafından KOSGEB normlarına ve uluslararası standartlara uygun bir rapor haline getirilir.
3. ADIM – KOSGEB Proje Başvurusu: KOSGEB mevzuatına uygun projenin başvurusu yapılır. Teşvik projesiyle ilgili olarak devlet kurumlarıyla kurulacak organizasyona ve süreçlere liderlik edilir. Proje Değerlendirme Sürecinde aktif danışmanlık faaliyetinde bulunulur.

 

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.