Kalkınma Ajansı Hibe Proje Danışmanlığı

Kalkınma Ajansları Danışmanlığı
Ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.


Türkiye genelinde toplam 26 tane kalkınma ajansı vardır ve yıl içerisinde o yörenin ihtiyacına uygun bir şekilde yatırımların teşvik edilmesi amacıyla hibe destek programları açılmaktadır. Şirketler için genel olarak destek oranı % 50 hibe şeklinde olup hibe tutarları genelde azami 500.000 TL ile sınırlıdır.

Desteklenen Bütçe Kalemleri:
– Makine ve Cihaz Alımları
– Küçük Ölçekli Yapım İşleri
– Proje Personel Maaşları
– Hizmet ve Danışmanlık Alımları
– Görünürlük Faaliyeti Giderleri
– İdari Genel Giderler
– Seyahat Giderleri

 

Güncel Kalkınma Ajansı çağrıları için lütfen tıklayınız.

 

Alkaze Danışmanlık olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

– Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
– Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
– Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
– Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.