Yatırım Teşvik Belgesi ve Mevzuat Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi ve Mevzuat Danışmanlığı Hizmetleri

1- Yatırım Danışmanlığı
Hizmet paketimiz aşağıdaki hizmetleri kapsar:

 • Yatırımın yapılacağı en uygun yeri belirlemek için farklı alternatif illerde senaryolar hazırlamak
 • Bu senaryolara göre, kısa ve uzun vadede elde edilecek teşviklerle ilgili olası bütçe ve fayda senaryoları hazırlamak
 • Bu senaryolar ışığında karar verilmesi amacıyla firma üst yönetimi ile beyin fırtınası toplantısı gerçekleştirmek

2- Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Rapor ve Belgelerin Hazırlanması ve Başvuru Danışmanlığı 
Hizmet paketimiz aşağıdaki hizmetleri kapsar:

 • Yatırım Teşvik Belgesi’nin alınabilmesi için gerekli YATIRIM BİLGİ FORMU’nun Hazırlanması
 • Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Süreci Danışmanlığı
 • Başvuruda istenen şirket belgelerinin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti
 • Başvuru sürecinin takibi ve gerektiği takdirde YATIRIM BİLGİ FORMU’ndaki revizeleri yapmak

ALBERT SOLINO  MÜRACAAT FORMU DOLDURMA KILAVUZU
YATIRIMCI BİLGİLERİ

1. Adı / Unvanı: İlgili sicil gazetelerinde kayıtlı olduğu şekilde yatırımcı adı ya da unvanı yazılır.

2. Haberleşme adresi: Yatırımcının 
güncel haberleşme adresi yazılır.

3. Telefon / faks / e-posta / web adresi: Yatırımcının
 güncel diğer iletişim bilgileri yazılır.

4. Sermayesi:
 Yatırımcının son sermaye yapısını gösterir ilgili sicil gazetesine göre sermaye ve ortakların bilgileri yazılır.

5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi / vergi kimlik numarası:
 Yatırımcının bağlı bulunduğu vergi dairesi ve numarası yazılır.

6. SGK İş Yeri Sicil Numarası:
 Yatırımın yapılacağı yatırım yerine ilişkin SGK iş yeri sicil numarası yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan boş bırakılır.

7. Projeden sorumlu şahısların iletişim bilgileri:
 Proje değerlendirme aşamasında, projeye ilişkin teknik bilgi alınabilecek şahısların iletişim bilgileri yazılır.

Yatırım İle İlgili Bilgiler
8. Yatırım yerinin ili, ilçesi, adresi, organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı, kiralık ise kiralama bilgileri: Yatırım yeri bilgileri yazılır. Yatırımın organize sanayi bölgesinde olması halinde ayrıca ilgili bölgeden yer tahsis yazısı aranır. Ayrıca, yatırımın yapılacağı arsa-arazi veya binanın kiralık ise kiralama bilgileri belirtilir.

9. Yatırımın Cinsi:
 Komple yeni yatırım, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyon cinslerinden uygun olanı yazılır.

10. Yatırımın Sektörü ve Konusu:
 Yatırımın ilgili sektörü ve kısaca konusu yazılır. Örneğin; İmalat – Otomotiv yan sanayi yatırımı, Hizmetler – Otel yatırımı, Enerji – Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi yatırımı vb.

11. Yatırıma Başlama Tarihi: 
Müracaat tarihi esas alınarak ay ve yıl olarak yazılır. Örneğin; Şubat 2012, Haziran 2013 vb.

12. Yatırımın Bitiş Tarihi:
 Yatırımın planlanan bitiş tarihi ay ve yıl olarak yazılır.

13. Mevcut istihdam: 
Son altı aylık dönem ortalaması esas alınarak mevcut istihdam yazılır. Mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda ise bir önceki yıla ait mevsimsel ortalama esas alınarak mevcut istihdam yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan boş bırakılır.

14. Öngörülen İlave İstihdam: 
Yatırım neticesinde sağlanacak ilave istihdam yazılır.

15. Projenin Kapasitesi: 
Tek vardiyada tesiste üretilen ve ilave olarak üretilecek mal veya hizmet miktarları yazılır. Mevcut üretimin olması durumunda kapasite raporundaki üretim kapasitesi yazılır.

16. Projenin Kısa Anlatımı: 
Projenin gerekçesi, üretim teknolojisi, sektöre ilişkin genel bilgiler, üretilecek mal veya hizmete ilişkin piyasa bilgileri gibi bilgileri içerecek şekilde proje kısaca anlatılacaktır.

17. Üretim Akış Şeması: 
Üretim aşamaları akış şemasında gösterilerek yazılacaktır. Bu kısım, yatırım bilgi formuna ek olarak da hazırlanabilir. Her aşama için öngörülen istihdam akış şeması içerisinde ayrıca belirtilir. Ayrıca, makine ve teçhizat listelerinde yer alan makine ve teçhizatlara da üretim akış şeması içerisinde yer verilir.

18. Talep Edilen Destek Unsurları:
 Yatırımın bölgesi, sektörü ve büyüklüğü dikkate alınarak Kararda belirtilen destek unsurlarından talep edilenler işaretlenir.

Toplam Sabit Yatırım Tablosu
A) Arazi – Arsa: Satın alınacak arsanın alan büyüklüğü (m2) ve birim fiyatı (TL/m2) belirtilerek toplam arsa tutarı hesaplanır.

B) Bina-İnşaat:
 Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası ve tesisler, idari binalar ve diğer bina-inşaat harcama kalemi için m2 ve birim değerler de belirtilerek toplam bina-inşaat tutarı hesaplanır.

C) Makine ve Teçhizat: 
Üretimle ilgili ithal ve yerli makine-teçhizat tutarları, ithal makine ve teçhizat için FOB bedel ve yerli makine ve teçhizat için KDV’siz tutar dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca ithal ve yerli makine ve teçhizata ilişkin olarak örneğe uygun ikişer nüsha liste hazırlanır.

D) Diğer Harcamalar:
 (Yatırım maliyetine intikal eden)

 • Etüd ve proje giderleri,
 • Yardımcı makine ve teçhizat giderlerine, mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgisi bulunmayan makine ve teçhizat harcamaları,
 • İthalat ve gümrükleme giderlerine, ithal makine ve teçhizatın temininde yapılan masraflar,
 • Taşıma ve sigorta giderleri,
 • Montaj giderlerine, ana fabrika ve yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar,
 • Diğer giderlere, yatırım dönemi finansman giderleri ile yukarıda belirtilmeyen ancak yatırımla ilgili olan diğer yatırım harcamaları hesaplanarak yazılır.

Yatırımın Finansmanı Tablosu
Yatırımın finansmanına ilişkin bilgiler, toplam sabit yatırım tutarı ile uyumlu olacak şekilde hesaplanarak yazılır.