Vergi Beyannamelerinin Düzenlenmesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yetkimizle, müşterilerimize vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve vergi beyannamelerinin düzenlenmesi konusunda destek oluyoruz.

Bu kapsamda müşterilerimize aşağıdaki hizmetlerimizi sunuyoruz:

• Vergi Beyannamelerinin hazırlanması
• Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba & Bs formlarının hazırlanması
• Beyannamelerin internet aracılığıyla vergi dairesine sunulup tahakkuk ettirilmesi
• Ödemelerin zamanında yapılmasını takip ederek müşterilerimize yardımcı olunması
• Müşterilerimize, finansal planlamalarında yardımcı olmak amacıyla vergi ödeme takviminin hazırlanması
• KDV iade listelerinin hazırlanması