TÜBİTAK 1505 – Üniversite Sanayi İşbirliği Ar-Ge Danışmanlığı

TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Tübitak 1505 Programının amacı, üniversite, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Tübitak 1505 Programı Kapsamı:

  • Yeni bir ürün üretilmesi
  • Mevcut bir ürünün geliştirilmesi
  • Mevcut bir ürünün iyileştirilmesi
  • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Kimler Yararlanabilir: Bu programa Türkiye’de yerleşik tüm sermaye/Limited ve A.Ş) şirketleri başvura bilir.

Hibe Destek Oranı: Her dönem için sabit olup; Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Hibe Destek Süresi: Proje bazında en fazla 24 aydır.

Başvuru Koşulları:

  • Müşteri Kuruluş (Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütücü kuruluşu belirleyerek, bu kuruluşla birlikte İşbirliği Niyet Mektubunu veya İşbirliği Sözleşmesini imzalayan, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri) ve Yürütücü Kuruluşların(Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversitelerini, eğitim ve araştırma hastanelerini, 6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Araştırma Altyapılan Kurulu tarafından yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan ve ileri araştırma laboratuvarı, tematik araştırma laboratuvarı ile merkezi araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitülerini,) ortak proje başvuruları yapılması gerekmektedir.
  • Proje önerisinde 1 müşteri kuruluş ve 1 yürütücü kuruluş yer alır.

Tübitak 1505 destek programı kapsamında açık olan çağrılar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Alkaze Danışmanlık olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK 1505, 1511,1501, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

– Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
– Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
– Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
– Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.