Tübitak 1501 Sanayi Ar-Ge Projesi

Tübitak 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve milli hedeflere yönelik daha etkili kullanımının sağlanması hedefiyle , 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülmeye başlanmıştır.

Tübitak 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı Uygulama Esasları 14 Mart 2019 tarihinde yapılan TÜBİTAK Yönetim Kurulu toplantısında değiştirilerek, programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilmesi şartı getirilmiştir. Eskiden; hem KOBİ 'ler hem de Sanayi Kuruluiları bu programa başvuru yapabilmekteydiler.

Tübitak 1501 Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma- teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programın Amacı: TÜBİTAK, küçük ve orta boy işletmelerin yani KOBİ’lerin AR-GE(Araştırma ve Geliştirme) proje çalışmalarını hibe yoluyla teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Destekleme Oranı: % 75 Hibe
Proje Destek Bütçesi: Bütçe sınırı bulunmamaktadır.
Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Limited ve Anonim Şirketler
TEYDEB Proje Başvuru Hakkı Sayısı: Başvuru sayısı açısından bir üst sınır bulunmamaktadır.

 

Şirketiniz için daha fazla gelir ve kar elde etmenin yolu daha nitelikli ve kaliteli ürün ve süreç geliştirmektir. Bu faaliyetler için gerekli finansmanı bu destek programıyla sağlanmaktadır. Şirketler neden AR-GE yapmalı ve Niye AR-GE’ ye ihtiyaçları var öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


Desteklenen Tübitak 1501 Ar-Ge Proje Harcamaları:


- Personel giderleri (Halihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları)
- ARGE Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alım giderleri
- ARGE Malzeme giderleri; Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri
- Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri
- Bilgisayar ve Workstation giderleri
- Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD,  modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları )
- Seyahat giderleri
- Teknik Danışmanlık hizmeti giderleri
- Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri
- Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşlarına yaptırılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri
- Yeminli Mali Müşavirlik ( YMM ) Alım Giderleri

 

Desteklenen Ar-Ge Proje Aşamaları:


- Kavram Geliştirme (Araştırma)
- Fizibilite Çalışmaları
- Laboratuvar Çalışmaları
- Tasarım Çalışmaları
- Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları
- Pilot tesisin kurulması
- Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
- Ayrıca vergi konusunda da çok ciddi avantajlar elde edilmektedir: 5746 sayılı, Ar-Ge kanunu ile TÜBİTAK tarafından onaylanan Hibe projelerin toplam bedeli kurumlar vergisi matrahından düşülebilmektedir.
Diğer ar-ge destekleri vergisel avantajları öğrenmek için tıklayınız.

  

TÜBİTAK 1501 Proje Örneği


Aşağıdaki faaliyetlerden herhangi birini yapıyorsanız veya yapmayı planlıyorsanız bu destekten faydalanabilirsiniz demektir.

- Dünyada var olan, Türkiye’ye ithal edilen ve Türkiye’de üretilmeyen bir ürünü, kendi kaynaklarınızla geliştirerek prototip olarak üretmek
-Mevcut ürününüzün kalitesini arttırmak,
- Yeni ürün geliştirmek,
- Mevcut üretiminizde, ürününüzün üretim maliyetini düşürme çalışmaları yapmak,
- Üretim süreçleriniz de geliştirme yapmak (otomasyon projeleri gibi),
- Türkiye’de yerli olarak bulunmayan yazılım geliştirmek
faaliyetlerinden herhangi birini yapıyorsanız veya yapacaksanız destek alabilirsiniz demektir.

TÜBİTAK 1501 DANIŞMANLIĞI

3 ADIMDA NASIL YARARLANILIR?


1.Adım - ARGE Projesi Oluşturma:

TÜBİTAK hibe desteklerinden yararlanmak için sadece teknik anlamda yenilik yapma düşüncenizin olması yeterlidir. Yeni süreç ve süreç iyileştirme çalışmaları da Ar-Ge kapsamına girmektedir. Burada yeni bir icat ve buluş söz konusu değildir. Bu aşamalarda proje geliştirme, proje fikrini TÜBİTAK’ın kabul edebileceği çerçeveye olgunlaştırma, ARGE Danışmanlığı ve Ar-Ge Sistematiği kurgulama çalışmaları yaparız. Bu süreçleri TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE – HYB standartlarında bir bütün olarak yönetmekte ve uluslararası standartlarda projeler üretmekteyiz.

2.Adım - Proje Yazımı: 

Proje kurgusu ve Ar-Ge sistematiği uzman proje koordinatörlerimizce oluşturulur. Proje, uzman mühendislerimizce TÜBİTAK normlarına ve uluslararası OSLO ve FRASCATI kılavuzları standartlarına uygun bir rapor haline getirilir. Tübitak'ın online Prodis Sistemine girişi yapılır.

  

3.Adım - TÜBİTAK 1501 Proje Başvurusu:

Online Prodis sistemine girilen ARGE projesi , internet üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir. Bu sayede, TÜBİTAK mevzuatına uygun projenin başvurusu yapılmış olur. TÜBİTAK ile kurulacak organizasyona ve süreçlere liderlik edilir. Hakem ziyaretlerinde ve hakem sunumlarında firmayla birlikte hareket edilir. Bu konularda prova toplantılarıyla ARGE Danışmanlığı verilir.

- Ar-Ge Projenizi teknik mühendis kadromuzla olgunlaştırırız.
- Makale, patent, yayın gibi literatür araştırması yaparak projenizin Ar-Ge Sistematiğini kurgularız.
- İlgili kurumun kabul edebileceği mevzuat çerçevesinde projenizi hazırlarız.
- Projenizin yazımını ve varsa ilgili online Prodis sistemine aktarımını gerçekleştiririz.
- Projenizin ilgili kuruma sunulduktan sonra istenebilecek revizeleri yapar; ARGE Danışmanlığı veririz .
- Hakem ziyareti ve denetleme kurulu öncesi proje sunumu ön hazırlık provasını yaparız.
- Proje, kabulünden sonra gerekli ara dönem raporlarını ( AGY 301 Teknik ve Mali Raporları ) hazırlarız.
- Projenin sağlıklı yürütülebilmesi için, iş adımları, çıktılar, faturalar, ödemeler vb. konularda proaktif olarak  müşterimizi yönlendir, TÜBİTAK danışmanlığı veririz.
- Proje başarıyla kapanana kadar ARGE danışmanlık hizmetimizi sürdürür; müşterimizin yanında oluruz.

Alkaze Danışmanlık olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 1100'ü aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, Ar-Ge Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz.

Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

 

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabulden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.

Danışmanlık almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Alkaze Ar-Ge Danışmanlığı Birimi

Tübitak 1501 Ar-Ge Projeleri Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir veya