Ar-Ge Danışmanlığı Neden Gereklidir?

Ar-Ge Danışmanlığı Neden Gereklidir?

“Tercih edilmek için farklı olmak, farklı olmak için de Ar-Ge yapmak gereklidir.”

Günümüzde her işletme gerekli yatırımlar sayesinde hemen her şeyi üretebilir hale geldi. Ancak rekabet ortamında ürünlerin müşteri gözünde farklılaşması ve tercih edilir hale gelmesi için diğerlerinden daha üstün özelliklere sahip olması gerekir. Katma değer olarak adlandırılan bu üstün özellikler ise AR-GE çalışmaları ile ürüne bilgi, teknoloji ve emek katarak sağlanabilmektedir. Günümüz rekabet ortamında AR-GE çalışmaları yapmayan veya stratejileri içerisinde AR-GE çalışmaları bulunmayan şirketlerin yaşama şansları ve karlılıkları giderek azalmaktadır. Firmaların AR-GE yapmaya nereden başlayabileceklerini öğrenmek için tıklayınız.
Farklı ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından firmaların AR-GE projeleri çok yüksek oranlarda hibe veya faizsiz krediler şeklinde desteklemektedir. Bu desteklerden faydalanmak için firmaların mutlaka AR-GE projeleri bulunması ve bu projenin belli kriterleri taşıması gereklidir.

           

Alkaze Danışmanlık firmasının ana faaliyet alanını başta TÜBİTAK destekleri olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından verilen hibe ve teşviklerden müşterilerinin yararlanmasını sağlamaktır. Bunu da Arge Danışmanlığı vererek gerçekleştirmektedir. Alkaze olarak bizler uzman teknik ekibimizle birlikte, şirketlerin AR-GE proje fikirlerini başvurulacak kurumun değerlendirme kriterlerini esas alarak hazırlamaktayız. Ayrıca, bir yüksek lisans tezi yazar gibi makale ve patent taraması yaparak AR-GE projesi yazımında literatüre yer vermekte ; bu sayede TÜBİTAK Danışmanlığını ve AR-GE Sistematiği oluşumunu başarıyla yapmaktayız.

          

Ayrıca AR-GE proje fikri bulunmayan ancak bu teşvik ve hibelerden yararlanmak isteyen firmalara teknik danışmanlarımız vasıtasıyla ticarileştirilebilen ve firmalarına katkı sağlayacak AR-GE proje fikirlerini sunmaktayız. Düşündüğünüz projenin AR-GE projesine uygun olup olmadığını öğrenmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.

         

AR-GE projelerinde başvurunun kabulü kadar kabul sonrası yürütme ve izleme faaliyetleri de önem taşımaktadır. Özellikle TÜBİTAK-TEYDEB’ in vermiş olduğu desteklerde aylık ve/veya dönemler bazında hazırlanan raporlar alınacak olan desteklerin miktarını ve projenin verimliliğini ciddi oranda etkilemektedir. Alkaze Danışmanlık , Teknik İlerleme Raporu ve Mali Raporlar anlamında bugüne kadar 900’ü aşkın raporu başarıyla hazırlamıştır. Bu sayede müşterilerimiz, faaliyetlerinin hakkedişlerini sorunsuz, zamanında ve tam olarak alabilmişlerdir.Bugüne kadar 350’yi aşkın projeyi başarı ile gerçekleştirmiş olan Alkaze danışmanlık olarak, AR-GE projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.

 

AR-GE Projesi Hazırlama ve Destek Faaliyetleri
1.Arge Projesi Analizi: Firmaların gerçekleştirmek istedikleri projelerin AR-GE destekleme kriterlerine, maliyetine vb. konulara göre uygunluğunun analiz edilmesi

2.Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırılması: Belirlenen AR-GE projesine en uygun hibe ve kredi kaynağının belirlenmesi ve belirlenen kaynağa göre AR-GE projesinin hazırlanması.

3.AR-GE Projesi Hazırlama ( ARGE Danışmanlığı ):
 – Projeyi TÜBİTAK çerçevesine uygun hale gelecek biçimde olgunlaştırma
AR-GE Projesi Teknik Toplantısı
Proje ARGE danışmanlık planının oluşturulması,
– CV’lerin projeye uygunluk durumuna ve uzmanlık alanlarına göre proje ekibinin belirlenmesi
– Proje zaman ve kaynak planlaması
– Proje hibe dosyasının oluşturulması

4.Hibe Proje Başvurusunun Yapılması

5.Proje Sunumu ve Değerlendirme Heyetine Hazırlık

6.Proje Değerlendirme ve Proje Kabul Sonrası Sürecinin Yönetilmesi: AR-GE projelerinde başvurunun kabulü kadar kabul sonrası yürütme ve izleme faaliyetleri de önem taşımaktadır. Hazırlanan raporlar sayesinde alınacak olan desteğin miktarı, ödemelerin zamanında yapılması ve projenin verimliliği gibi kriterler bu sürecin yönetimi ile alakalıdır. Bu yüzden, hem teknik ilerleme raporunu hem de mali raporu, uzman proje yönetim ekibimiz hazırlar.Arge Danışmanlığı verir. Bu sayede, müşterimiz kendi işine odaklanır ve raporlama için zaman harcamaz.

AR-GE Projelerinizi birlikte kurgulamak ve hayatta geçirmek için bizimle iletişime geçiniz.