Tübitak Ar-Ge Proje Danışmanlığı

 TÜBİTAK’ın 1 sene içinde içinde vermiş olduğu desteklerin miktarını ve sayısını öğrenmek için lütfen tıklayınız.

Tübitak Arge Proje Danışmanlığı: Şirketiniz için daha fazla gelir ve kar elde etmenin yolu daha nitelikli ve kaliteli ürün ve süreç geliştirmektir. Bu faaliyetler için gerekli finansmanı bu destek programıyla sağlanmaktadır. Şirketler neden AR-GE yapmalı ve Niye ARGE’ ye ihtiyaçları var öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


Desteklenen Tübitak AR-GE Proje Harcamaları:
– Personel giderleri (Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları)
– Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alım giderleri
– Malzeme giderleri; TÜBİTAK ArGe Projeleri Destekleme Programı kapsamında Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri
– Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri
– Bilgisayar ve Sunucu giderleri
– Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD,  modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları )
– Seyahat giderleri
Teknik Ar-Ge Danışmanlık hizmeti giderleri
– Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri
– Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri
– Yeminli Mali Müşavirlik ( YMM ) Alım Giderleri ve Proje Danışmanlık Giderleri

Desteklenen Tübitak Ar-Ge Aşamaları
– Kavram Geliştirme (Araştırma)
– Fizibilite Çalışmaları
– Laboratuvar Çalışmaları
– Tasarım Çalışmaları
– Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları
– Pilot tesisin kurulması ( TÜBİTAK ArGe Projeleri Destekleme Programı kapsamında )
– Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
TEYDEB Hibe desteklerinin yanısıra ayrıca vergi konusunda da çok ciddi avantajlar elde edilmektedir: 5746 sayılı, AR-GE kanunu ile TÜBİTAK tarafından onaylanan projelerin toplam bedeli kurumlar vergisi matrahından düşülebilmektedir. Diğer vergisel avantajları öğrenmek için tıklayınız.

Örnek TEYDEB ARGE Projeleri
Aşağıda ki faaliyetlerden herhangi birini yapıyorsanız veya yapmayı planlıyorsanız bu destekten proje hazırlayıp PRODİS Sistemi üzerinden faydalana bilirsiniz demektir.
– Dünyada var olan, Türkiye’ye ithal edilen ve Türkiye’de üretilmeyen bir ürünü, kendi kaynaklarınızla geliştirerek prototip olarak üretmek
– Mevcut ürününüzün kalitesini arttırmak,
– Yeni ürün geliştirmek,
– Mevcut üretiminizde ve ürününüzün üretim maliyetini düşürme çalışmaları yapmak,
– Üretim süreçlerinizde geliştirme yapmak (otomasyon projeleri gibi),
– Türkiye’de yerli olarak bulunmayan yazılım geliştirmek faaliyetlerinden herhangi birini yapıyorsanız veya yapacaksanız destek alabilirsiniz demektir.

3 ADIMDA NASIL YARARLANILIR?

1.Adım – Proje Oluşturma Danışmanlığı: TÜBİTAK hibe desteklerinden yararlanmak için sadece teknik anlamda yenilik yapma düşüncenizin olması yeterlidir. Yeni süreç ve süreç iyileştirme çalışmaları da AR-GE TÜBİTAK ArGe Projeleri Destekleme Programı kapsamına girmektedir. Burada yeni bir icat ve buluş söz konusu değildir. Bu aşamalarda proje geliştirme, proje fikrini TÜBİTAK’ın kabul edebileceği çerçeveye olgunlaştırma danışmanlığı ve Ar-Ge Sistematiği kurgulama çalışmaları yaparız .Bu süreçleri TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE – HYB standartlarında bir bütün olarak yönetmekte ve uluslararası standartlarda projeler üretmekteyiz.

2.Adım – Proje Yazımı: Proje kurgusu ve Ar-Ge sistematiği uzman projekoordinatörlerimizce oluşturulur. Proje, uzman mühendislerimizce TÜBİTAK normlarına ve uluslararası OSLO ve FRASCATI kılavuzları standartlarına uygun bir rapor haline getirilir. Tübitak’ın PRODİS Sistemine proje verileri girilir.
3.Adım – TÜBİTAK Proje Başvurusu ( Prodis Başvurusu ): Online PRODİS sistemine ( Eteydeb Sistemi ) girilen hibe proje, internet üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir. Bu sayede, TÜBİTAK mevzuatına uygun projenin başvurusu yapılmış olur. Devlet kurumlarıyla kurulacak organizasyona ve süreçlere liderlik edilir. Hakem ziyaretlerinde ve hakem sunumlarında firmaya danışmanlık verilir.

AR-GE projenizi teknik mühendis kadromuzla olgunlaştırırız.
– Makale, patent, yayın gibi literatür araştırması yaparak projenizin Ar-Ge Sistematiğini kurgularız.
– İlgili kurumun kabul edebileceği mevzuat çerçevesinde projenizi hazırlarız.
Projenizin yazımını gerçekleştirir; E-Teydeb ( PRODİS ) online sistemine girişini gerçekleştirir ve Projenizin ilgili kuruma sunulduktan sonra istenebilecek revizeleri yaparız.
– Hakem ziyareti ve denetleme kurulu öncesi proje sunumu ön hazırlık provasını yaparız.
Proje, kabulünden sonra gerekli ara dönem raporlarını hazırlarız. ( AGY 301 Teknik ve Mali Raporları )
Projenin sağlıklı yürütülebilmesi için, iş adımları, çıktılar, faturalar, ödemeler, Prodis Sistemi Veri Girişi, Ar-Ge Merkezi vb. konularda proaktif olarak müşterimizi yönlendir, TÜBİTAK danışmanlığı veririz.
Proje başarıyla kapanana kadar danışmanlık hizmetimizi sürdürür; müşterimizin yanında oluruz.

Alkaze Danışmanlık olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 550’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, Ar-Ge Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz.Tübitak Arge Proje Danışmanlığı A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
– Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
– Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.