Teknoparkların Avantajları

Teknoparkların başlıca avantajları şunlardır:

• Kurumlar Vergisi:

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet

• Çalışan Gelir Vergisi Muafiyeti:

Bölgede çalışan (öğretim üyeleri dahil) Ar-Ge personeli ve destek personelinin( %10’u geçmemek şartıyla) bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2028 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

• SSK İşveren Payı:

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle T.C Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

• KDV Muafiyeti:

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden de istisnadır.

• Damga Vergisi:

Kanun kapsamında tanımlanan her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmamaktadır.

• Yabancı Yatırımların Desteklenmesi:

Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetici şirkete iştirak edebilir. Ayrıca, yabancı yatırımcılar, 4691 ve 6170 sayılı kanunlar kapsamında yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerini Bölgede yürütebilir.


• Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma Kolaylığı:

Bölgelerde 4875 sayılı Kanun, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı ar-Ge personeli çalıştırılabilir.

 

Teknoparklarda Çalışmanın Çalışanlara Sunduğu Maddi Olmayan Katkılar

  • Çalışan firma aidiyeti kazanır.
  • Çalışan moral ve motivasyonunu artırır. (Detaylı bilgi için bakınız Healthy Office Habits)
  • Çalışanlar kendilerini daha özel ve değerli hissederler.
  • Çalışanın şirketine olan saygısı ve güveni artar.
  • Çalışan sosyal ortamında kendi şirketinden daha rahat ve gururla bahseder.

 

Alkaze Danışmanlık Hizmet Kapsamı

• Teknopark başvuru dosyasının hazırlanması
•  Teknopark başvuru işlemlerinin yürütülmesi
•  Teknopark şirket açılışı işlemlerinin yürütülmesi
•  Teknopark yeni proje girişlerinin yapılması
•  Teknopark Şirketi Vergi Danışmanlığı Yapılması
•  Teknopark Şirketi Aylık Vergi İstisnası Raporlarının Oluşturulması
•  Teknpark Şirketi Yeni Proje Girişlerinin Oluşturulması
•  Teknopark Şirketi Proje Sonuç Raporlarının Oluşturulması

Ar-Ge Kapsamında Bulunan Faaliyetler

• Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi,
• Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerin bulunması veya geliştirilmesi
• Yeni ürünler madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi
• Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart ve performansını yükseltici yeni tekniklerin teknolojilerin bulunması
• Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.