Teknopark ( Teknokent ) Başvuru Danışmanlığı

TEKNOPARK DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ VE ÇALIŞMA METODOLOJİMİZ

 1. Katma Değerli Teknopark Danışmanlığı
 2. Katma Değerli Teknopark Muhasebe Hizmeti
 3. Resmi Muhasebe Hizmeti

1 ) Katma Değerli Teknopark Danışmanlığı

A) Teknopark başvuru dosyasının hazırlanması ve Teknopark proje değerlendirme sürecine danışmanlık verilmesi

Ar-Ge Kapsamında Bulunan Faaliyetler
• Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi,
• Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerin bulunması veya geliştirilmesi
• Yeni ürünler madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi
• Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart ve performansını yükseltici yeni tekniklerin teknolojilerin bulunması
• Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.

B) Teknopark Muhasebesi + Teknopark Raporlama hizmeti işinin kapsamı şu biçimde olacaktır:

 • Teknopark özelinde Vergi ve SGK Avantajlarının uygulanması konularında danışmanlık yapılması,
 • Teknoparklar için verilecek yeni Teknopark ARGE projelerinin yazımına danışmanlık verilmesi,
 • Teknopark aylık raporlarının yazılmasına danışmanlık verilmesi,
 • Teknopark proje süre uzatımı ve proje sonlandırma raporlarının hazırlanmasına danışmanlık verilmesi,
 • Teknopark, aylık vergi muafiyeti raporlarının kontrolü,
 • Teknopark, Bölge Dışı Çalışma Başvurularının hazırlanması konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Teknopark Portalına veri girişlerinin yapılması
 • Teknopark’ta yapılacak projelerin teknik yazımlarının ve ilerleme raporlarının yazımlarının, kesilecek fatura ve yapılacak işle uyumlu hale getirilmesi konusunda rehberlik yapılması
 • Aylık olarak Teknopark şirketi faaliyetlerine ilişkin oluşacak gelir ve giderlerin incelenmesi konusunda danışmanlık
 • Şirketin ar-ge faaliyet konusuna ve teknopark mali avantajlarına uygun olarak 4691 sayılı Teknopark kanuna uygun muhasebeleştirme sistemi kurulması ve geliştirmesi konusunda rehberlik
 • Teknopark avantajlarının yer aldığı ilgili 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu ve 4691 sayılı Teknopark Kanunu teşviklerinden firmanın yararlandırılmasında yol gösterme
 • Hibe fırsatları ve teşvikler konusunda bilgilendirme danışmanlığı Danışmanlık paketimiz hakkında bilgi almak ve bu desteklerden yararlanmak için bizimle iletişime geçiniz.

2) Katma Değerli Teknopark Muhasebe Hizmeti

 • Mali tabloların, Finansal raporların ve karar alıcıların ihtiyacına uygun, finansal raporların hazırlanması ( otomatik web tabanlı yazılım üzerinden )
 • Şirketlerin faaliyet konusuna ve mali yapısına uygun olarak muhasebe sistemi kurulması ve geliştirmesi konusunda danışmanlık
 • Şirket değerinin yükseltilmesi, şirketin satışa veya fon girişine hazırlanması konusunda danışmanlık

5746 sayılı Ar-Ge Kanunu ve 4691 sayılı Teknopark Kanunu teşviklerinden firmanın yararlandırılması

Yatırım Teşvik ve İstisnalar konusunda bilgilendirme ve uygulama müşavirliği

3) Teknopark Muhasebe Hizmeti

 • 1 nolu Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği, tek düzen hesap planı ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, muhasebe kayıtlarının tutulması.
 • KDV/ KDV2 beyanname bildirimleri
 • Muhtasar beyanname bildirimleri
 • Kurum /Gelir geçici vergi beyanname çalışmaları ve bildirimleri
 • Ba / Bs form bildirimleri
 • Damga vergisi beyanname bildirimleri
 • Kesin mizan bildirimleri
 • Beyanname ve bildirge dönemlerinde muhasebe kayıtlarının kontrolü ve denetim çalışmaları
 • Şirket Kuruluşu ve şube tescil, kapanış İşlemleri
 • Sosyal güvenlik kurumlarında dosya açılış, kapanış ve bordro, e-bildirge işlemleri
 • Ticaret odaları, vergi daireleri ve sosyal güvenlik kurumlarındaki resmi işlemlerde müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri
 • Vergi mevzuatı ve güncel uygulamalar konusunda müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri Danışmanlık paketimiz hakkında bilgi almak ve bu desteklerden yararlanmak için bizimle iletişime geçiniz.

 

Alkaze Ar-Ge Danışmanlığı Birimi

Teknopark Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir veya

+90 216 680 06 76

numaralı telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]