Teknokent Danışmanlığı

TEKNOKENT DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ VE ÇALIŞMA METODOLOJİMİZ

 1. Katma Değerli Teknopark Danışmanlığı
 2. Katma Değerli Teknopark Muhasebe Hizmeti
 3. Resmi Muhasebe Hizmeti

1 ) Katma Değerli Teknokent Danışmanlığı

A) Vergi İstisna Raporu (İR) Hazırlanması
Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamında faaliyet gösteren firmaların çalıştırdıkları personel sayısına bağlı olarak aylık veya 3’er aylık dönemlerde vermekte oldukları personel vergi istisna raporu/beyannameleri dönemin tamamlanmasını takiben tam ve eksiksiz olarak 10 gün içerisinde Teknokent Yönetimine teslim edilmiş olmalıdır. Firmaların Ar-Ge projelerinde çalışmak üzere ilgili dönem içerisinde istihdam ettikleri (yeni Ar-Ge personeli alımı) Ar-Ge personeline ilişkin CV, SSK giriş, diploma vb. belgeler Teknokent Yönetimi’ne personel vergi istisna raporu/beyannamesi yanında teslim edilmelidir.

B) Faaliyet İzleme Raporu (FİR) Hazırlanması
Teknokent
Yönetici Şirketi girişimci firmaların faaliyetlerini düzenli olarak “Faaliyet İzleme Raporları” ile takip ederek faaliyetlerin güncelliği ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. Girişimci firma, Faaliyet İzleme Rapor’unu her 3 aylık dönemin tamamlanmasını takiben 14 gün içerisinde Teknokent Yönetimi’ne elektronik ortamda ve yazılı olarak (kaşeli ve imzalı 1 asıl) teslim etmekle yükümlüdür.

C) Firma Aylık Bildirge Hazırlanması
Teknokent’te faaliyet gösteren girişimci firmalar “Firma Aylık Bildirge” tablosunu her ay için takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde Teknokent Yönetimi’ne elektronik ortamda ve yazılı olarak (kaşeli ve imzalı 1 asıl) teslim etmekle yükümlüdür.

D) Yeni Proje Bilgi Formu Hazırlanması
Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren girişimci firmaların Esas Başvuru Dosyalarında bildirdikleri projeler zamanla tamamlanmakta ve yerini yeni projeler almaktadır. Bu süreçte T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Maliye Bakanlığı’na verilen bilgilerin doğruluğunun sağlanması ve mevzuatın getirdiği bütün imkân ve muafiyetlerden sorunsuz yararlanılabilmesi için Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren girişimci firmaların yeni projelerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet göstermekte olan firmaların, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde gerçekleştireceği yeni projelerin değerlendirilebilmesi amacıyla, Yeni Proje Bilgi Formunu ve projeye ilişkin tüm belge ve eklerini projeye başlamadan en az 5 hafta önce eksiksiz olarak  Teknokent Yönetimine iletmesi gerekmektedir.

E) Teknokent ile ilgili Diğer Formlar ve Belgelerin Hazırlanması
Teknokent Yönetimi girişimci firmalardan belli bir periyodik düzeni olmadan ilgili mercilerin talepleri üzerine ve/veya kendi kullanımı için belli formlara doldurulması gereken bilgi ve belgeler talep edebilir. Girişimci firmalar bu form ve belgelerin Yönetici Şirket tarafından ilgili mercilere iletilebilmesi için, belirtilen zaman çerçevesi içerisinde Teknokent Yönetimi’ne iletmekle yükümlüdür.

2) Katma Değerli Teknopark Muhasebe Hizmeti

 • Mali tabloların, Finansal raporların ve karar alıcıların ihtiyacına uygun, finansal raporların hazırlanması (Kısa vadede Excel ortamında, 6 aylık süreden sonra otomatik web tabanlı yazılım üzerinden )
 • Şirketlerin faaliyet konusuna ve mali yapısına uygun olarak muhasebe sistemi kurulması ve geliştirmesi konusunda danışmanlık
 • Şirket değerinin yükseltilmesi, şirketin satışa veya fon girişine hazırlanması konusunda danışmanlık
 • 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu ve 4691 sayılı Teknopark Kanunu teşviklerinden firmanın yararlandırılması
 • Yatırım Teşvik ve İstisnalar konusunda bilgilendirme ve uygulama müşavirliği

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

3) Teknokent Muhasebe Hizmeti

 • 1 nolu Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği, tek düzen hesap planı ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, muhasebe kayıtlarının tutulması.
 • KDV/ KDV2 beyanname bildirimleri
 • Muhtasar beyanname bildirimleri
 • Kurum /Gelir geçici vergi beyanname çalışmaları ve bildirimleri
 • Ba / Bs form bildirimleri
 • Damga vergisi beyanname bildirimleri
 • Kesin mizan bildirimleri
 • Beyanname ve bildirge dönemlerinde muhasebe kayıtlarının kontrolü ve denetim çalışmaları
 • Şirket Kuruluşu ve şube tescil, kapanış İşlemleri
 • Sosyal güvenlik kurumlarında dosya açılış, kapanış ve bordro, e-bildirge işlemleri
 • Ticaret odaları, vergi daireleri ve sosyal güvenlik kurumlarındaki resmi işlemlerde müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri
 • Vergi mevzuatı ve güncel uygulamalar konusunda müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.