Tasarım ve Ürün Geliştirme Hibe Proje Danışmanlığı

Tasarım ve Ürün Geliştirme Destekleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2008/2 Sayılı Tebliğ ile gündeme gelen ve ihracat odaklı faaliyet gösteren birçok işletmeyi kapsayan desteklerdir.

Tasarım  destekleri çerçevesinde “tasarım ve ürün geliştirme projeleri” desteği, ihracat odaklı olmak şartıyla tüm işletmelerin inovasyon kapasitelerini artırmak adına yapacakları yatırımlara eş finansman oluşturmayı hedeflemektedir. İşletmeler; %50 oranında aşağıdaki üst limitler dahilinde en fazla 3 sene boyunca desteklenmektedir.

Şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değer amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projeleri için;

-İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendis personel giderleri,

-Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım giderleri,

-Seyahat giderleri,

-Web sitesi üyeliği giderleri

Şirketler tarafından yürütülecek olan tasarım ve ürün geliştirme projeleri çerçevesinde;

-Üniversitelerin endüstriyel tasarım veya moda tasarımı ile ilgili bölümlerinde yükseköğrenim görmüş tasarımcıların,
-Tasarımı ve çizimi belirlenmiş olan tekstil/konfeksiyon ürünlerinin üretilebilmesi için şablon ve kalıpların hazırlanmasını, ürüne uygun malzeme yapısının tespit edilmesini ve numune dikiminin yapılmasını takip eden, yüksekokul veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun modelistlerin,
-Mühendislik bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmuş mühendislerin istihdam giderleri desteklenir.

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün projeleri için,

  1. İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 3.000.000 TL,
  2.  Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 1.500.000 TL,
  3.  Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 500.000 TL,

olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenmektedir.

-Alınan proje destek kapsamına alınan şirketlere yıllık verilecek destek tutarı yıllık ihracatının yarısından fazla olamaz.

-Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenebilir.

-İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olmalıdır.

Destekten Yararlanabilen Şirket ve Kuruluşlar :

– Tasarım Ofisleri, İşbirliği Kuruluşları, Tasarımcı Şirketler ve Ürün Geliştiren Şirketler yararlanır.

Bizimle iletişime geçerek tüm sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.