2015

May-Agro Tohumculuk San. Tic. A.Ş.

PROJENİN ÖNEMİ
Orobanja ve herbisite dayanıklı, yüksek oleik asit
içerikli ayçiçeği hatları ve hibrit çeşitlerin geliştirilmesi
amacıyla başlatılan proje, konuyla ilgili Türk
uzmanlarımızlar tarafından farklı ülkelerden uzman
desteği alınarak başarıyla sonuçlandırılmıştır.
PROJENİN TEKNOLOJİK KAZANIMLARI
Firmanın gen havuzunda bulunan yüksek değerli
ayçiçek hatları kullanılarak başlanan çalışmalar
sonucunda, Orobanj ve herbisit dayanımı ve oleik
yağ içeriği yüksek yeni hatlar, melezleme yöntemi
ile geliştirilmiştir. En yüksek performansı elde etmek
üzere, yüksek kalite ve dayanıma sahip hatlarda farklı
kombinasyonlarda melezleme çalışmaları yapılmıştır.
PROJENİN TİCARİ KAZANIMLARI
Çiftçilerimizin daha düşük maliyetle üretim
yapabilmesini sağlayan yüksek yağ kalitesi ve
oranına sahip ürünün satışından elde edilecek gelir
de artacaktır. Aynı şekilde endüstri de, işlenen
ürün başına elde edilen yağ artışına bağlı olarak,
verimliliğini arttırmış olacaktır.