20152017

Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş.

PROJENİN ÖNEMİ
Sahtekarlık tespiti için dış kaynaklardan gelen kısıtlı
sabit kurallarla, müşterilerin davranış profilleri
oluşturulmuştur. Müşteri profillerinden sapmaları
değerlendiren sistem, daha güncel ve başarılı bir
tespit çözümü gerçekleştirmektedir.
PROJENİN ULUSLARARASI YANSIMALARI
Geliştirilen yazılım, ICDM 2013 Konferansı’nda, “DMCS
2013 Practice Prize” ödülüne layık görülmüştür.
Kaleme alınmış olan, “A Novel and Successful Credit
Card Fraud Detection System Implemented in a
Turkish Bank” başlıklı makaleyle yılın en iyi veri
madenciliği uygulamasına verilen “Data Mining
Practice Prize” ödülü kazanılmıştır.
PROJENİN TEKNOLOJİK KAZANIMLARI
Sahtekarlık tespit sistemine, veri madenciliği
uygulamaları kapsamında yapay öğrenme
modelleri entegre edilerek, performans %98’e
çıkmıştır. Uygulanan modellerin oluşturulmasında
ve performans değerlendirmelerinde, sahtekarlık
sonucunda oluşan maliyeti temel alan performans
ölçütleri tanımlanmış ve kullanılmıştır. Yöntem, ürünü
mevcut uygulamalara göre Yenilikçi bir konuma
gelen ürün daha fazla maddi kaybın önlenmesini
sağlamıştır. Sistem, kredi kartı işlemlerine onay
verme sürecindeki geri dönüş sürelerini ortalama 30
milisaniyeye düşürmüştür.
PROJENİN TİCARİ KAZANIMLARI
Geliştirilen ürünün benzerlerini yurt dışından
temin etmenin maliyetleri çok yüksektir. Kredi
kartı hareketi başına maliyetler yaklaşık 0.005
USD’ndan başlamaktadır. Ortalama büyüklükteki bir
bankanın ayda on milyonlarca kredi kartı hareketi
gerçekleştirdiği düşünüldüğünde geliştirilmiş
olan ürünün ülke ekonomisine milyonlarca dolar
kazandırdığı söylenebilir.