2017

Crede Danışmanlık ve Dış Tic. Ltd. Şti.

PROJENİN ÖNEMİ
Proje sonucunda Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar
ve Türk isimli profesyoneller profillenerek, firmaların
ürünlerine özel eğilim modelleri geliştirilmiştir.
Hedefli pazarlama yaklaşımı ile firmaların satış
süreçleri iyileştirilirken, gereksiz yere rahatsız
edilen müşteri sayısı minimuma indirilmiştir. Ayrıca,
müşterilerin kişisel bilgileri güncellenirken, web sitesi,
çalışan sayısı, sosyo-ekonomik statü gibi bilgileri de
veri tabanına eklenebilmektedir.

PROJENİN ULUSLARARASI YANSIMALARI
Forbes 100’de yer alan 5 çok uluslu şirket proje
çıktılarını hizmet olarak satın almaya başlamıştır.

PROJENİN TEKNOLOJİK KAZANIMLARI
Düzensiz olarak bulunan veriler düzenli hale
getirilerek operasyonel ve analitik veri tabanı
hazırlanmıştır. Analitik veri tabanlarında özel
skor kartlarının yanı sıra, sosyo-ekonomik statü
tahminlemesi, interneti kullanma gücü gibi skor
kartlarıyla çalışılarak toplanan veriler anlamlandırılmış
ve analiz edilmiştir. Oluşan profil verisi kullanılarak
“Data as a Service” iş modeli ile firmaların ürünlerine
özel eğilim modelleri geliştirilmiştir.

PROJENİN TİCARİ KAZANIMLARI
Doğru zamanda, doğru müşteriye, doğru teklif
ile giden firmaların karlılıkları ve operasyonel
verimlilikleri artmıştır