KOSGEB DANIŞMANLIĞI

KOSGEB’in Kuruluş Amacı | İşletmeler İçin Avantajları

Türkiye’nin %98 oranında hatta daha fazla ticari faaliyette bulunan firmaların yoğunluğunu oluşturan KOBİ'leri destekleyen KOSGEB, işletmelerin finansmana erişmesi noktasında yapacakları yatırımları ve projeleri daha rahat daha kolay yapabilmelerini amaçlamaktadır. İşletmelerin burada avantajı nedir sorusuna verebileceğimiz ilk yanıt; yatırım yaparken finansman erişimi çoğu zaman yatırımların önüne geçiyor. Günümüz şartlarında her firma dilediği zaman yatırım yapma şansına sahip değildir.  Bu noktada KOSGEB’in açtığı destekler kapsamında firmalar, Ar-Ge için eleman, yurt dışı pazarlama faaliyetlerinden yurt içinde alacakları eğitimler, danışmanlık, fuar, konferans katılımları gibi birçok konularda destek alabilmektedir. Dolayısıyla verilen destekler, firmaların bu faaliyetleri yapması için  cesaretlendirmekle beraber daha emin adımlarla faaliyetlerini gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.  Buna bağlı olarak, firmalar bu alanlarda destek alabilecekleri için projelerini ertelemeden aksiyon alabilmektedir.

KOBİGEL Programı Nedir?

KOBİGEL, öncelikle ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda KOBİ'lerin ekonomik paylarını artırmayı amaçlayan, hem ulusal hem uluslararası pazarlarda işletmelerin rekabet güçlerini ve sağladıkları katma değerlerinin yükseltilmesini destekleyen çağrı esaslı destek programdır. Bunun dışında, firmaların kalitelerinin artırılması ve yurt dışında özellikle firmaların kendi alanlarında rakip olarak gördükleri firmalara avantaj sağlamaları adına hazırlayacakları projeler KOSGEB tarafından desteklenmektedir. KOBİGEL programı çağrılı bir program olduğundan yılda bir ya da bazı durumlarda yılda iki kere açılmaktadır.  Çağrı kapsamında her destek çağrısının şartları, konusu ve kapsamı farklılaşabilmektedir. Örneğin; iki-üç yıl önce kapasite artırımına destek verirken, şu an son zamanlarda dijitalleşme ve endüstri 4.0 projelerine destek veriyor. Burada verdiği destekler yapılacak harcamaya göre kredi ve hibe olarak ayrı ayrı ya da birleşik olarak şirketlerin faydalanması sağlanabiliyor. Makine alımına destek veren proje konularından bir tanesi, KOSGEB tarafında çağrının kurallarına uygun olması şartıyla, direk makine alanına destek verebiliyor. Bu teklif çağrılarında personel, dışarıdan alınacak hizmetler, yazılım gibi konularda desteklenebilmektedir. KOBİGEL programı, eleman desteğine son yıllarda %100 destek vermeye başladı. Bu kapsamda makina alımına yönelik yatırım yapacak firmalar, çağrının şartlarına uygun olarak proje konularını seçerek, makine alımı desteği anlamında en iyi desteklerden yararlanabilmektedir. Firmaların en çok dikkat etmesi gereken noktalardan birisi; projelerinin çağrı şartlarına yani çağrı kapsamında belirtilen niteliklere uygun olmasıdır.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı | Hangi Projeler Ar-Ge Niteliği Taşır?

Ar-Ge ve İnovasyon Projesinde, firmaların yapacakları araştırma geliştirme sonucu ortaya çıkan ürünlere destek verilmektedir. Ancak her araştırma geliştirme sonucunda ortaya çıkan ürün ar-ge niteliği taşımamaktadır. Belki firma için yenilikçi bir ürün olabilir fakat bu programa başvurabilmek için ön şartlardan birisi Türkiye’de üreticisi olmayan ürünlere öncülük etmesi gerekmektedir.  Ayrıca mevcutta gerçekleştireceği bir ürünü üreten firma varsa bu ürüne farklılaştırma yapılması gerekmektedir.
Farklılaştırma Unsurları:

 • Kalite, kullanım kolaylığı veya ekonomik gibi benzeri konularda geliştirmeler yapılmalı.
 • Belli bir mühendislik çalışmaları yapılarak yeni bir ürün ortaya çıkarılmalı.
 • Projenin, iyi hazırlanmış bir iş planına sahip olmalı, rutinin dışına çıkan projelerin desteklendiği unutulmamalı.
 • Firmalar kendi sektörlerini iyi bilmeli ve tanımalıdır. Kendi proje konusu ürünlerini piyasa araştırması yaparak mevcut durum değerlendirmesi yapmalıdır. Eğer proje konusu ürün piyasada varsa kendi ürünlerinde farklılık sağlaması gerektiği unutulmamalı. Eğer proje konusu ürün ve hizmet yeniliği piyasada yoksa, buradaki ürün ve hizmetin ortaya çıkarılmasına yönelik faaliyetlerin nasıl yürütüleceğinin iyi bir iş planı ile detaylandırılmalı.  

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı destek oranları nedir?

Ar-Ge ve İnovasyon projelerinde; makina - teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımları desteklenmektedir. Makina - teçhizat desteği olarak bakıldığında KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek programında makina desteği veriyor ancak seri imalata yönelik unsurlara destek vermemekte. Örnekle açıklamak gerekirse, işletmenin Ar-Ge projesini bitirdikten sonra, mevcut üretim hattında aynı makineyi kullanacak nitelikte olan seri imalata yönelik makinalara destek vermemektedir. Eğer firmanın böyle bir opsiyona ihtiyacı varsa dışarıdan hizmet alarak bu hizmeti KOSGEB’e gider olarak yansıtması gerekmektedir. Bundan dolayı proje kapsamında özel yapılacak bir makine, test, analiz ve kalibrasyon cihazları alınacaksa bu kalemler destek kapsamına girebilmektedir. Bununla birlikte, tasarım-çizim programları ve yazılımlar destek programı kapsamında değerlendirilmektedir.  Firmalar bu doğrultuda makine - teçhizat, donanım, hammadde, personel desteği ve yazılım başlığı alanında 150.000 TL’ye kadar destek imkanından yararlanabileceklerdir. Firmalar personel desteğinde, iki yıl ve üzeri mevcutta çalıştıracakları personelleri proje kapsamına dahil edebilmektedir. Ek olarak firmaların proje kapsamında personel açığı varsa yeni personel alarak 150.000 TL’ye kadar destek alabileceklerdir. KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon destek programı kapsamında proje geliştirme desteği olarak 6 ana başlıkta toplam 100.000 TL’ye kadar destek alma imkanı bulunmaktadır. 

Bu başlıklar;

 1. Proje danışmanlık desteği
 2. Eğitim desteği
 3. Patent, faydalı model, tasarım, tescil desteği
 4. Proje tanıtım desteği
 5. Yurt içi ve yurt dışı kongre fuar konferans desteği
 6. Test analiz ve belgelendirme desteği

Makine - teçhizat konusunda özellikle belirtmek gerekirse, proje kapsamında bahsettiğimiz oranlar hibe olarak verilen destek niteliğindedir. Ancak makine-ekipman tarafında alınan 150.000 TL’lik destek yeterli olmadığında KOSGEB, işletmelere 300.000 TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlayabilmektedir. Fakat bu geri ödemeli destek, firmaların dilediği gibi kullanması için belgelere dayandırılmadan verilmemektedir. Burada yine bütçede pay ve belli gider göstermek gerekmektedir. Bunun sonucunda KOSGEB, proje bittikten sonra 3 ayda 8 taksit ödemeli 300.000 TL’yi sıfır faizli kredi olarak firmaya vermektedir.

Destek Oranları

KOSGEB, bu program kapsamında personel desteğine %100, harici destek konularına %75 oranında destek vermektedir. Fakat mevzuatın altında, personel tarafında belli kıstaslar bulunmaktadır. Örneğin, firma proje kapsamında yer alan personele 10.000 TL maaş vermeyi düşünüyorsa, bu 10.000 TL destek alabileceği anlamına gelmemektedir. Mevzuatın altında belli konular bulunuyor ve  burada Ar-Ge konusu olan, Ar-Ge niteliğinde projem var diyen veya yukarıda belirttiğimiz kıstasları değerlendiren her kişi veya her firma bu konuda destek alamamaktadır. Bu yüzden program iyi değerlendirilip başvuru yapılması gerekir. Ar-Ge ve İnovasyon destek programına başvuran firmaların en çok dikkat etmesi gereken noktalardan birisi, firma projeye başvurmadan önce projesini ve proje kapsamında geliştireceği ürününü belli konuma getirmiş olmaması gerekir. KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programı kurulu, fikir aşamasında gelen firmaları değerlendirip devamında firmalara birlikte yürüyüp yürümeyeceğine ilişkin kararını iletmektedir. Eğer firma projesinin %50’sini bitirdiyse, hem projesinin gerçekleşmesi hem de KOSGEB kurulu tarafından kabul görmesi kısmında sorunlar yaşanabilmektedir. Bu bağlamda, fikir aşamasında proje başvurunun yapılması önemli bir noktadır. Firmalar süreci doğru bir şekilde ilerletmek istiyorlarsa projenin fikir aşamasında bu projelerin başvurularını gerçekleştirmelidir. Bunun yanı sıra alınacak makinaların, hizmetlerin, yazılımların teknik özellikleri KOSGEB tarafında yine önemli bir kriterdir. Minimum asgari özellikler belirlenerek makine, ekipman, teçhizat ve yazılım kısmındaki giderlerin firmalar tarafından belirtilmesi gerekiyor. Firmalar asgari özelliklerin altına inerlerse, KOSGEB’in bu desteği vermeme ihtimali bulunmaktadır. Bu yaklaşım aslında KOSGEB’in bütün destek program başlıkları için geçerli bir kuraldır. KOBİGEL Programından, Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programına, Yurt Dışı Pazar Desteğinden Teknoyatırım Programına kadar bütün programlar için göz önünde bulundurulması gerekir. Bu doğrultuda teknik özellikler tarafında, firmaların projelerde dikkat etmesi gerekmektedir. Destek kapsamında alınan kalemler için yapılan ödemelerin, KOSGEB’in bütün projelerinde ve desteklerinde olduğu gibi elden değil banka aracılığı ile yapılması önemli bir husustur.   KOBİ’ler, KOSGEB projelerine başvuru yapmayı düşündüğü zaman programın mevzuatını iyi okuması ve detaylı bir şekilde incelemeyi unutmamalıdır.


Araştırmacılık, herkesin daha önce gördüklerini görüp bunlardan kimsenin düşünmediklerini bulup çıkarmaktır.

Albert Szent Gyorgyi

 

KOSGEB, yayınladığı destek sayfasında, bu bilgileri ana hatları ile her zaman vermektedir. Ancak destek programı mevzuatına baktığınızda bu ana hatların altında da alt kırılımlar olduğu görülecektir. Örneğin, personel desteğine %100 destek olduğu ana sayfada gösterilir. Ancak mevzuatına bakıldığında firma, bir lisans mezunu personel çalıştıracak ise asgari ücretin bir buçuk katına kadar destek verilebileceğini mevzuatta anlamış olur. Diğer bir ifadeyle kabataslak hesaba göre %100 destek alabilmek için personele. 3.500 TL maaş verilmesi gerekecektir. Eğer firma, 7.000 TL maaş vermeyi düşünüyorsa orada alabileceği 3.500 TL olduğu için %100 destek değil de %50 destek almış olacaktır. Bu anlamda firmalar, mevzuatı okuyup mevzuattan bilgi aldığında, başvuruları daha nitelikli ve mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmış olacaklardır. Böylece revize durumlarının önüne geçilmiş olunacaktır. 

Yurt Dışı Pazar Desteğinin Amacı Nedir? Hangi Firmalar Başvurabilir?

Yurt Dışı Pazar Destek Programı, yürürlüğe gireli bir yıl olmuştur.  Ancak ilk adıyla uluslararasılaşma destek programı olan bu program, başlarda çok sayıda revize görmüştür. 

Son hali ile birlikte programın amacı:

 • KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme becerilerini ve kabiliyetlerini geliştirebilmek, 
 • Yurt dışı pazar paylarını artırmak, 
 • Uluslararası ortamda rekabet güçlerini artırarak yurt dışındaki rakipleri ile birlikte başa çıkabilir hale getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını artırmayı hedeflenmek ve e-ticarete başlayan KOBİ sayısını yükseltmektir.

Kimler başvurabilir?

Firmanın bir önceki mali yılda yurt dışı satış yapması gerekiyor. Ancak KOSGEB’in imalat sektöründe ve öncelikli teknoloji alanları tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için bu şart aranmamaktadır. Genelde yurt dışı pazar destek programına yurt dışı pazarlama faaliyetleri yapan firmalar başvuru gerçekleştirmektedir. Sıfırdan başvuru yapmış, bir önceki mali yılda herhangi yurt dışı satışı yapmayan ancak bu sene başlayacak firmalar, ya imalat sektöründe yer alacak ya da öncelikli teknoloji alanları tablosunda yer alarak Yurt Dışı Pazar Destek Programına başvuru şartını sağlamış olacaktır. 

En önemli başvuru şartlarından birisi firmanın yurt içi marka tescil belgesine sahip olması gerekmektedir. Marka tescil belgesi olmadan firmaya destek verilmiyor. Bu destekten firmalar bir kez faydalanabileceği unutulmamalıdır. 

KOBİ’lerin en az iki farklı gider grubunda yurt dışı pazar destek programına başvuru yapması gerekmektedir. 

Yurt Dışı Pazar Desteği Gider Grupları

Personel Giderleri

Personel giderlerine 90.000 TL’ye kadar destek verilmekte.

Teçhizat-Donanım Giderleri

50.000 TL’ye kadar teçhizat donanım gideri olarak teknolojik ürünler desteklenmekte.

Yazılım Giderleri

50.000 TL’ye kadar yazılım tarafında yazılım destekleri bulunmakta.

Tanıtım Giderleri

50.000 TL’ye kadar tanıtım giderleri desteklenmekte.

Yurt Dışı Fuar Giderleri

Yurt dışı fuar vs. destekleri 150.000 TL’ye kadar desteklenmekte.

Test-Analiz Belgelendirme Giderleri

100.000 TL’ye kadar proje ile alakalı olabilecek test-analiz belgelendirme giderleri desteklenmekte.

Eğitim-Danışmanlık-Yurt Dışı Marka Tescil Giderleri

100.000 TL’ye kadar destek verilmekte.

Bu destek oranları ve tutarlarını detaylandırmak gerekirse, KOSGEB tarafından 300.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.  300.000 TL’nin 210.000 TL si hibe olarak, 90.000 TL si faizsiz kredi olarak firmalara sunulmaktadır. Destek oranı %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemeli ve işletmelerin projeleri en az 8 ay en fazlada 24 ay olabilecek şekilde KOSGEB’e sunmaları gerekmektedir.  Bu programa başvuru yaparken firmaların sistem üzerinden yurt içi marka tescil belgesi yüklemesi yerine başka bir bilgi dökümanı yüklemesi revize ve  başvuru red sebebi olabilmektedir. Bu nedenle yurt içi marka tescil belgesi şartının zorunlu olduğu ve bu evrak yerine başka bir şey yüklenmemesi gerekir. Ek olarak, proje doğrultusunda firma yapacağı yatırımlar kapsamında fiyat teklifi alması ve bu fiyat teklifini sisteme yansıtması gerekmektedir. Bu bilgiler doğru girilmediği takdirde proje KOSGEB kurulu tarafından olumsuz değerlendirilmektedir. Üretici bir firma değilse bir önceki mali yılında satışının olması gerektiği KOBİ’ler tarafından bilinmelidir. 

 

Araştırma, düşünmesini bilenlerin ilk ve son isteğidir.

Samuel Johnson

 

İşletme Geliştirme Destek Programı Nedir?

 

Eski adı Genel Destek Programı olan İşletme Geliştirme Destek Programı, son bir buçuk iki yıldır devrede. Programın amacı, işletmelerin rekabet gücünü, kurumsallaşma ve markalaşma düzeyini, pazar paylarını artırmak, kapasitelerinin geliştirmeleri ve genel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Firmaların alabileceği 10 tane destek konusu vardır. Bu 10 destek konusu bütün firmalara uymayabilir. Hepsi uyarsa firmalar hepsindende faydalanabilir. Bütün destek konularının toplamı 480.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. 

Bu programların destek verdiği alanlar;

Fuar Katılımları

İşletme Geliştirme Destek Programı, işletmelerin fuar katılımlarına destek veriyor. Yurt içi fuar desteği olarak 50.000 TL olarak desteği var. 

Yurt Dışı İş Desteği

Yurt dışı iş desteği bulunuyor. Firmalar bireysel olarak katılım değil de bir heyet olarak devletin bir kurumunun (ticaret odası sanayi odası vs.) düzenlediği iş gezileri ile katılım sağladığı takdirde 30.000 TL’ye kadar destek alabilirler. 

Nitelikli Eleman Desteği

Firmaların en çok kullandığı destek olan Nitelikli Eleman Desteği de İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 50.000 TL’ye kadar destek verilmektedir. Buradaki eleman en az iki yıllık üniversite mezunu olmak zorunda ve programa başvuru yaptıktan sonra firma bünyesine alınmalıdır. 

Tasarım Desteği

Yapılan tasarımlara yönelik 50.000 TL’ye kadar tasarım desteği sağlanmaktadır.

Patent-Faydalı Model Tasarım-Tescil-Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Firmalar patent, faydalı model tasarım, tescil ve yurt dışı marka tescil yaptırmak istediklerinde 30.000 TL’ye kadar destek alabilirler. 

Belgelendirme Desteği

Firmanın ihtiyacı olan belgeler kapsamında 50.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Analiz Desteği

50.000 TL’ye kadar Analiz Desteği de firmalara sağlanmaktadır. 

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişim Desteği

İşletme Geliştirme Destek Programı’nın firmalara yeni vermeye başladığı Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişim Desteği 80.000 TL’ye kadar verilemktedir. 

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000 TL’ye kadar Bağımsız Değerlendirme Desteği sağlanmaktadır. 

Model Fabrika Desteği

Model Fabrika Desteği var 70.000 TL’ye kadar verilmektedir. 

Bu desteklerde firmaların dikkat etmesi gereken noktalar;

 • Nitelikli eleman istihdam edildiği zaman, bu elemanın yeni mezun, kadın, engelli ya da birinci derece şehit yakını ve gazi olması durumunda destek oranına %20 ilave edilir. Bu saydığımız 10 başlıkta destek oranı bütün harcamalar ile ilgili %60 tır ve %60 ın üstüne %20 yi ilave edildiğinde firmalar %80 destek almış olurlar. 
 • Patent enstitüsünden veya TSE’den (türk standartlar enstitüsünün) alınacak belgeler var ise, KOSGEB bu destek oranını %60 değilde %100 olarak belirliyor ve belgelendirme kapsamında %100 destek verebiliyor. Alınacak belgelerin akredite edilmiş kurumlar tarafından alınmış olması lazım. 
 • Eskiden genel destek programında önceden ön başvurulu bir sistem vardı, şimdi bu sistem yakın zamanda kaldırıldı ve bu yeni sistemde mevzuata dair herşey açık bir şekilde işleniyor. Firmalar mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini yapıp faaliyetleri bittikten sonra fatura işlemini tamamlayıp bu faturanın ödemesini yaptıktan sonra KOSGEB’e başvuru yaparak destek alabilirler. Burada sıkıntılı durum şöyle olabiliyor, daha öncesinde ön başvuru yapıldığında, ön başvuru aşamasında hata yapma ihtimali daha düşüktü, şu an da ön başvuru alınmadığı için firma hatalı başvuru yapabilir ve direk red alabilir. Bu yüzden mevzuata uygun bir şekilde başvuru yapılması gerekir. 
 • Firmanın SGK borcu veya firma borcu olmaması lazım. KDV dahil faturalarda belirtilen rakamın ödenmesi lazım.

Teknoyatırım Destek Programında Neler Değişti?  Nasıl Hareket Edilmeli?

Ar-ge konusu ürünlerin, seri imalatına yönelik en büyük destek veren programlardan birisi Teknoyatırım Destek Programıdır. Teknoyatırım Programının amacı, firmaların gerek ar-ge gerek yani mühendis çalışması gerek ortaya çıkan ve bunları kanıtlayabildiği proje konularının seri imalatına destek vermektir. 

Burada kanıt olarak ne sunabiliriz? 

 1. Birincisi firmalar devlet kurumlarından ar-ge projelerine yönelik başarı yıllarının çıktılarını kullanabilirler. Örneğin, firma Tübitak'tan proje yada KOSGEB’ten arge bitirdiyse bu kapsamda bu başarı yazılarını kullanarak başvuru yapabilirler. 
 2. İkincisi firmalar geliştirdikleri ürünleri, doktora çalışmalarının sonuçlarını veya aldıkları patentleri kullanarak bunları referans gösterebilirler ve daha sonrasında başvuru yapabilirler. 
 3. KOSGEB’in yayınladığı listelerde yer alan, firmalarda ar-ge başarı yazısı, patent yada doktora çalışması aramadan, destek alınabilecek konular var. Firmalar bu listeleri kontrol ederek kendilerine uygun destekleri tespit edebilirler.
 4. İşletmeler kendi öz sermayeleri ile herhangi bir patent, doktora çalışması veya devletten bir ar-ge desteği alarak bitirmediği çalışmalarını yine devlete başvuru yaparak Teknoloji Ürün Deneyim Belgesi alarak başvuru yapabilirler. Burada devlet Tenoyatırım Desteğini verirken firmalara şunu sağlamış oluyor; Firmaların yaptığı ar-ge çalışmaları rafa kaldırılmıyor ve seri imalata yapılan yatırımın sorumluluğunu devlet ile firmalar birlikte alarak firma daha sağlıklı bir süreç geçirebiliyor ve bir yandan üretilen ürün ülkeye kazandırılıyor. 

Burada KOSGEB’in yayınladığı teknoloji seviyesine göre listelediği sektörler var ve destek tutarları da buna göre değişiyor. Örneğin; düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında yer alan firmalara 700.000 TL geri ödemeli, 300.000 TL de geri ödemesiz destek veriyor ve bunun sonucunda toplamda firmalar 1 Milyon TL’lik destek alabiliyor. Devamında, firma orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alıyorsa  3.5 Milyon TL geri ödemeli, 1.5 Milyon TL de geri ödemesiz destek alabiliyor. KOSGEB toplamda 5 Milyon TL desteği sağlamış oluyor firmalara. Burada desteklenen konular kapsamında KOBİGEL’de ki gibi Makina Ekipman Desteği veren bir diğer programı var KOSGEB’in, ama burada destekleme yöntemi daha farklı. Desteği şu şekilde veriyor; örneğin firma bir makina almak istediğinde bu makinaya %70 oranında geri ödemeli, %30 oranında geri ödemesiz destek veriyor. Firma 1 Milyon TL’lik makina yatırımı yaptığında ana destek oranı %60, KOSGEB bu %60 destek oranının %30’unu hibe, %70’ini faizsiz kredi olarak vermekte. Firmalar bunu göz ardı etmemeli çünkü yapılacak yatırımın %60’ına hibe değil malesef %60’ın %30’una hibe desteği %70’ne de kredi alabilirler. Firma projelerinin destek süresi 36 aya kadar desteklenip, 36 ay boyunca yapılacak yatırımın destek kapsamına alınması sağlanıyor. 

Destek Türleri

 1. Makina-Teçhizat Desteği
 2. Üretim Hattı Tasarım Desteği
 3. Yazılım Desteği 
 4. Personel Gideri Desteği 
 5. Eğitim-Danışmanlık Desteği 
 6. Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Bu program kapsamında firmalar, Makina-Teçhizat ya da Yazılım Desteği almaları durumunda eğer yerli malı belgesine sahip bir firma ise geri ödemesiz destek oranına, yani %30luk orana, artı 15 puan daha ilave edilerek %45 oranında destek alabilirler. Tabi burada bütün projelerdeki başvurularda olduğu gibi program onaylanmadan herhangi bir satın alım yapılmaması gerekiyor. Belirtilen makinanın veya yazılımın asgari teknik özellikleri firmalar tarafından belirtilmelidir. Teknik özellikleri belirtilirken firmaların zaman, model belirtmesine gerek yok sadece makinanın motor gücü veya bilgisayarın işlemcisi gibi özellikleri söylemeleri yeterli oluyor. Yine banka yoluyla para gönderdikten sonra kesilen faturalar KDV dahil olarak ödenerek beyan edilmeli.

 

İyi düşünmek iyidir; iyi hareket etmek çok daha iyidir.

Horace Mann

İşletmelerin Projelerde Yaptığı Hatalar Nelerdir?

Firmalar bu programlara kendi bünyelerinde başvuru yapacaklarında, başvuru yapmadan önce programı iyi analiz edip programın mevzuatını detaylı bir şekilde incelemesi lazım.  Mevzuatının altında birçok ince ayrıntı olduğu için gözden kaçan bir madde bile o desteğin onaylanmamasına sebep olabilir, özellikle harcama kısımlarında. Proje kıstaslarının ar-gede olsun yurt dışı pazarında olsun belli doğrultuda amaçları vardır. Firmaların bu amaçlar doğrultusunda hizmet ettiği sektöre yönelik araştırma yapması ve değerlendirmesi gerekiyor. Firmaların yakın zamanda satın aldığı makina, eleman, yazılım yada başka bir hizmet olsun proje onaylanmadan yada destek başvurusu yapılıp onay alınmadan kesinlikle bu harcamaları dahil etmemeleri gerekiyor. bütün harcamalar destek onayı alındıktan sonra yapılır ve destek onayı alındıktan sonra ödeme talepleri oluşturulur. 

Bir diğer yanlışta, firmalar destekleri hesaplarken KDV hariç hesaplamıyorlar KDV’yi de dahil ediyorlar fakat devletin verdiği desteklerde kdv desteği yoktur. (satın alınan makinalarda yazılımlarda vs.) Başvuru yapıldığı anda ödeme talepleri oluşturulduğu zaman firmalar her zaman SGK borcu veya vergi borcunu kontrol etmesi lazım. Eğer herhangi bir borç varsa ve başvuru talebi oluşturulup kabul edilmişse ilk baş para borçlara gider ve kalanı firmaya verilir. 

KOSGEB, fatura kesildikten sonra elden ödemeler yapılırsa elden ödemeyi kesinlikle desteklemez. Burada firma makbuzda alsa veya elden ödendiğine dair belgede alsa bu, destek kapsamına girmez. Her zaman ödemeler banka aracılığı ile yapılmalı ve ıslak imzalı dekontların alınması talep edilir.

Projeye yazılan makina özellikleri ne ise proje onaylandıktan sonra o özelliklerde makina alınması gerekiyor. Verilen tutarın ne altına inilebilir ne üstüne çıkılabilir. Bu personel için de geçerlidir. Personel desteği kapsamında örneğin, firma makina mühendisi yeni bir eleman alacağım dedi ve proje onaylandıktan sonra endüstri mühendisi aldı. Bunun sonucunda program, desteği vermeyebilir. 

Ürünün ne olduğu (marka-model-teknik özellikleri) belgelerde yer alması lazım. Bazen arge projelerinde hammadde alıyor firmalar ve sadece ham maddenin kodunu yazmış dolayısıyla ürün belli değil. Bu tarz işlemlerde sıkıntı çıkabiliyor. 

Mevzuatın altında istenen faturaların açık ve her harcamanın ayrı ayrı gider olarak oluşturulup form olarak belirtilmesi lazım, toplu halde fiyata KOSGEB destek vermiyor. 

KOSGEB kurullarına dikkat edilmesi gerekiyor, proje başvurusu yapıldıktan sonra herşey bitti değil. KOSGEB kuruluna da firmaların başvuru yaptıktan sonra iyi hazırlanması gerekiyor. Projelerin geçme durumu asıl kurullarda karar veriliyor. Proje konusu kapsamında daha bilgili kişilerin kurula gitmesi gerekiyor, hatta firmanın ortaklarından birisinin katılması her zaman karşı tarafa pozitif etki yaratıyor. Bu anlamda firmalar kendi projelerini kurula tanıtan sunumlar hazırlayabilirler. Sunumla birlikte kendilerini ve projelerini tanıttıkkları zaman kurul aşamasını sıkıntısız atlatmış olurlar. 

Genel anlamda, mevzuata, firmalar kendi başvurularını yapmak isterlerse her programın kendine has mevzuatı vardır ve bu mevzuat kapsamında projelerini hazırladıklarında sıkıntı yaşamayacaklardır.

Alkaze Ar-Ge İnovasyon Danışmanlık Sürecinde İşletmelere Nasıl Bir Yaklaşım Sunuyor? 

Öncelikle, firmaya KOSGEB’in hangi desteklerinden alabileceğine yönelik bir analiz yapıyoruz. İşletme geliştirme kapsamında 10 tane destek programı konusu kapsamında nelerden faydalanılabilir, geçmişte firma neler yapmış, gelecekte neler olacak, planlar nelerdir gibi sorularımızın cevaplarını araştırarak sonucunda elde ettiğimiz verileri analiz ediyoruz. 10 konu kapsamında öncelikle firma neler alabilir bunları çıkarıyoruz. Daha sonrasında KOSGEB tarafında ar-ge desteklerinden bahsediyoruz, ar-ge projesi bazlı firmaların dosya hazırlığı ya da firma bir ar-ge tamamladıysa teknoyatırım programı kapsamında destek sağlanabilir mi diye araştırarak elimizdeki opsiyonların hazırlığını yapıyoruz. Ya da firmanın KOBİGEL çağrısına uygun bir projesi var diyerek o tarafta başvuru hazırlığına geçebiliyoruz. Firmalar için KOSGEB tarafında yapılacak başvuruların dosyalarının hazırlanmasından, proje hazırlıyorsak dosya hazırlama sürecine kadar üstleniyoruz. Bunun yanında, KOSGEB tarafındaki başvuru formlarını hazırlıyoruz daha sonrasında bahsettiğimiz kurul süreçlerinde destek sağlıyoruz. Bu kurul süreçlerine firmayı sunumları ile birlikte hazırlayarak nelere dikkat edilmesi gerekiyor, neler anlatılması gerekiyor diye önden bilgilendirme yapıyoruz ve proje onaylandıktan sonra firmalara yürütme aşamasında destek sağlıyoruz. Projeler kapsamında belirli sürelerde ödeme talepleri, ceza raporlamaları yapılması gerekiyor bunları firma için biz yapıyoruz. İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında yine yapılan harcamaları ödeme taleplerini biz oluşturup firma adına yapıyoruz. Bakıldığında başlangıçtan proje süresi sonuçlanana kadar KOSGEB tarafındaki bütün işlemleri yaparak bütün süreci takip ediyoruz. Firma sadece kendi içerisindeki proje faaliyetlerini yerine getirmekle uğraşmış oluyor. KOSGEB tarafındaki bütün süreçleri de biz takip ederek firmanın yükünü almış oluyoruz.