TEYDEB Hibe Desteklerindeki Yenilikler

Ülkemizde araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarının finansmanı için uzun yıllardır TÜBİTAK  TEYDEB birimi bünyesinde, yenilikçi Ar-Ge projeleri üretmek isteyen firmalara önemli destekler sağlamaktadır.  Ar-Ge çalışmalarını destekleyen programların ülkemizde yürürlüğe girmesinden günümüze kadar geçen sürede; toplamda yaklaşık 8500 firma, 20 binden fazla proje ile TEYDEB tarafından desteklemeye uygun bulunmuştur.

Kurum geçtiğimiz aylarda yayınlamış olduğu 2 önemli bilgilendirme ile TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında önemli değişiklikler yapmıştır. ; Bu kapsamda, 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları, 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları ve 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde düzenlemeler yaptığını bildirmiştir.

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Yapılan değişikliklerden belki de en önemlisi, 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programına başvuru yapabilmek için KOBİ statüsünde olma şartı gelmesidir. Böylelikle çalışan sayısı 249’ un ve/veya yıllık cirosu 125 Milyon TL’ nin üstünde olan büyük ölçekli firmalar sürekli başvuruya açık olan 1501 programına başvuramayacaktır. KOBİ statüsünde olmayan firmalar, 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra çağrı esaslı destek programlarına (örn: 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı) başvuru yapabilecektir.

Şayet firmanız KOBİ statüsünde değil ve hali hazırda Ar-Ge desteği almayı planladığınız bir proje fikriniz mevcut ise; elinizi çabuk tutmanızı, 14 Haziran 2019 tarihine kadar ön kayıt belgelerini eksiksiz olarak TÜBİTAK’a ulaştırmanızı, bunu takiben de proje başvurunuzu 30 Haziran 2019 tarihine kadar PRODİS sistemi üzerinden göndermenizi tavsiye ederiz.

Büyük ölçekli firmaları etkileyecek bu kısıtlama haberinden sonra, TEYDEB Programlarında yapılan ve desteklerden yararlanacak firmaların yararına olacak düzenlemelerden de bahsetmek isterim. Nisan ayında TÜBİTAK, yürüttüğü tüm destek programlarından faydalanacak firmaların, daha fazla destek alabilmesi ve bu desteğe daha kolay erişebilmesi için uygulama esaslarında önemli değişiklikler yapmıştır:

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

1- 150.000 TL’ ye Kadar Banka Teminatsız Ön Ödeme Yapılması:

Daha önce sadece Banka Teminat Mektubu ve KGF Kefalet Mektubu ile yapılmakta olan ön ödemelerde (Transfer Ödemesi), yapılan değişiklik ile kuruluşlar tarafından düzenlenen senetler de teminat olarak kabul edilecektir. Kuruluşlara senet karşılığı proje bazında bir defaya mahsus 150.000 TL transfer yapılabilecektir. 1501, 1507, 1509 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olan bu düzenleme, 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra destek kararı verilen projelerde uygulanmaya başlayacaktır.

2- Yerli Malına %15 Oranında Ek Destek Verilmesi:

Yerli üretimin desteklenmesi için proje kapsamında kullanılan alet/teçhizat/yazılım alımlarında yerli malı belgesine sahip olanlar için %15 oranında ek destek verilecektir. Böylelikle söz konusu alımlar için destek oranı %90’a çıkabilecektir. Kuruluşlar, proje kapsamında satın aldıkları yerli malı belgesine sahip alet/teçhizat/yazılımı dönem raporlarında TÜBİTAK’a beyan edecek ve ek destek tutarı dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilerek ödenecektir. 1501, 1507 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olan bu düzenleme, 1 Ekim 2019 tarihinden sonra TÜBİTAK’a sunulan dönem raporlarından başlayarak uygulanacaktır.

3- Proje Bazlı Ön Kayıt Zorunluluğunun Kaldırılması:

Proje değerlendirme süreçlerinin hızlandırılması için 1 Ocak 2020’ den itibaren, TEYDEB’e her bir proje başvurusu için ön kayıt zorunluluğu kaldırılarak, Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Sistemine geçilecektir. Yapılan değişiklik ile proje bazlı ön kayıt zorunluluğu kaldırılmaktadır. Kuruluşlar, TÜBİTAK’a kayıt olduktan sonra kuruluş bilgilerinde değişiklik olmadığı sürece proje başvurusu yapabilecektir.

4- Ortaklı Projelerde Dönem Raporunun Sadece Muhatap Kuruluş Tarafından Gönderilmesi:

Proje ara rapor değerlendirme sürelerinin hızlandırılması için ortaklı projelerde dönem raporunun her ortak tarafından ayrı ayrı gönderilmemesi, sadece muhatap kuruluş (ana proje yürütücüsü) tarafından gönderilmesi kararı alınmıştır. Yapılan düzenleme ile dönem raporları artık muhatap kuruluş tarafından gönderilecek ve küçük ortakların ziyaretle denetlenmesi süreci ortadan kaldırılacaktır. Bu uygulama 1 Ekim 2019 tarihinden sonra TÜBİTAK’a sunulan dönem raporlarından başlayarak uygulanacaktır.

5- 20.000 TL’ye Kadar Ekonomik Fizibilite Raporu Desteği Verilmesi:

Kuruluşların, detaylı pazar araştırması, pazar ve rakip analizleri, müşteri ihtiyaçları vb. hususları içeren ekonomik fizibilite raporunu proje önerisi ekinde sunmaları halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet 20.000 TL’ye kadar destek kapsamına alınabilecektir. 1501 ve 1511 kodlu destek programlarında, proje bütçesinin 5.000.000 TL ve üzeri olması halinde ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması zorunlu olacaktır. Belge tarihi, proje destek başlangıç tarihinden en fazla üç ay öncesine kadar olan ekonomik fizibilite raporuna ait maliyetler desteklenecektir. 1501, 1507, 1509 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olan bu düzenleme, 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra yapılan proje başvurularından başlayarak uygulanacaktır.

TÜBİTAK bu düzenlemeler ile ülkemizin, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda, Ar-Ge odaklı gelişimine yönelik olumlu atılımlar yapmıştır. Umarım ilgili değişiklikler araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmaları yapan firmalara olumlu olarak yansır ve uzun yıllardır kesintisiz çalışan Ar-Ge teşvik sisteminin, aynı şekilde hatta daha da verimli olarak sürmesine katkı sağlar.

Alkaze Danışmanlık olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 1100’ü aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, Ar-Ge Merkezi, KOSGEB, Ticaret Bakanlığı ihracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir: