Sağlık Sektörü – İhracat Hibe Danışmanlığı

Döviz Kazandırıcı Hizmet – Sağlık Sektörü Proje Danışmanlığı

Sağlık turizmine önemli teşvikler getiren tebliğ yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, sağlık sektöründe faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının yanı sıra ilk defa yurt dışından gelen hastalara; rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmeti sunan sağlık turizmi şirketleri de desteklerden yararlanacak. Günümüzde pek çok ülkede tıbbi teknoloji eksikliği, teşhis – tedavi masraflarının yüksekliği ve bekleme sürelerinin uzunluğu gibi nedenlerle hastalar başka ülkelere gitme ihtiyacı duymaktadır. Örneğin Gana’da katarakt ameliyatı olmak isteyen bir hasta 5,5 saatlik uçak yolculuğunun ardından Güney Afrika’ya gitmektedir. İzmir-Gana arası 6 saattir. Estetik için Güney Kore ve Japonya’ya tercih edilmektedir. Neden Türkiye’yi tercih etmesinler. Türkiye’deki özel sağlık kuruluşlarının altyapısı ve ölçeğinin büyümesiyle birlikte kullandıkları teknoloji, hekimlerin tıbbi yetkinlikleri, alanlarında ki yenilikçi ve çok başarılı ameliyat ve tedavi uygulamaları nedeniyle ülkemiz, tüm dünyada önemli bir sağlık destinasyonu olarak öne çıkmaya başlamıştır. Tebliğ, pazara giriş desteği, yurtdışından gelen hastaların uçuş giderleri, yurtdışı tanıtımları, çalışanların yurtdışında katıldığı toplantılar, dijital pazarlama faaliyetleri, yurtdışında hastane-ofis açma ve uluslararası akreditasyon giderlerini kapsamaktadır.

Hasta Yol Yardımı:
Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına sağlık turizmi kapsamında sağlık kuruluşlarının getirecekleri hastaların uçuş giderleri %50 oranında ve kişi başı 1.000 ABD Doları’na kadar karşılanır. Bakanlığın belirlediği hedef ülkeler listesini öğrenmek için bizimle iletişime geçiniz.

Yurt dışı tanıtım desteği (Ön Onay Var): Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300 Bin $ tutarında desteklenir.

Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir

a)Fuar, kongre ve konferanslarda yapılan sponsorlukların giderleri

b) Tercümanlık giderleri

c) Seminer, konferans, toplantı ve toplu ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç) web olsun

ç) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri

d) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri

e) Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti

f) Katalog, broşür ve tanıtım malzemesi giderleri; Katalog, broşür ve tanıtım malzemelerine verilen desteğin toplam miktarı, her bir faaliyet için 5 Bin $

g) Danışmanlık giderleri
 

Yurt Dışı Birim Desteği: Yararlanıcıların doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200 Bin $ tutarında desteklenir.Sağlık kuruluşları ve işbirliği kuruluşları yurt dışında açtıkları ön tanı merkezleri ve ofisler, sağlık turizmi şirketleri ise yurt dışında açtıkları ofisler için destek alabilir. Yararlanıcı, Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açmış olduğu birimler için de bu destekten yararlanabilir.

Arama Motoru Desteği: Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve şirket başına yıllık en fazla 100 Bin $ tutarında karşılanır.

Belgelendirme Desteği: Sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin aşağıda belirtilen giderler; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50 Bin $ tutarında karşılanır. Destek kapsamında aşağıdaki giderler desteklenir.

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b) Belgelendirme tetkik giderleri

c) Belge kullanım ücretleri

ç) Kayıt ücretleri

d) Danışmanlık giderleri

e) Gözetim giderleri

f) Yenileme giderleri

Organizasyon Desteği: Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; faaliyet başına %70 oranında ve en fazla 15 Bin $ tutarında karşılanır.

Pazara Giriş Rapor Desteği (Ön Onay Var): Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri, sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100 Bin $ tutarında desteklenir.
 

Danışmanlık desteği (Ön Onay Var): Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200 Bin $ tutarında karşılanır. Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri; pazarlama stratejisi, akreditasyon ve yurt dışı pazar yapısı konularında danışmanlık hizmeti alabilirler. Danışmanlık hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.
 

Bu tebliğ kapsamında desteklenecek sağlık kuruluşu veya sağlık turizmi şirketleri tanımına uyup uymadığınızı öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Neden Teşvik Danışmanlığı Almalısınız?
Danışmanlık hizmetinin temelinde, projenin başlangıcından sonuçlanana kadar olan her sürecinde zamanında ve sorunsuz olarak müşteriye hizmet verilmesi yer almaktadır. Bu süreçte doğru anlatım, evrak toplama ve en önemlisi mevzuat gibi önemli adımlarda daha sonrasında zaman ve emek kaybetmemek ve en önemlisi başarısızlıkla sonuçlanmaması için tecrübe ve uzmanlık gerekmektedir.

Objektif ve tarafsız bir göz ile şirketin değerlendirilmesi, projeyi başarısızlığa götürecek var olan eksiklerin tespit edilerek giderilmesi projenin başarısı için çok önemlidir. İşletme körlüğünün önüne geçilerek riskler ve fırsatlar mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Unutulmamalı ki firmalar bu başvuru formlarına yazdıkları cevaplar ile değerlendirilmektedir.

Danışmanlık almak firmalara maddi olarak ölçülemeyen zaman ve emek kazancı sağlamaktadır. Belgelerin ve formların mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlayarak, para kaybınız önlenecektir.

Desteklenen her bir maddenin destek oranı ve desteklenme şartları kendi içinde değişmektedir. Bu sebeple aslında her bir madde için ayrı bir proje yazılıyormuş gibi düşünülmelidir.  Her bir madde için farklı evraklarda hazırlanmaktadır. Formlarda ki ve evraklardaki yanlış ve eksik bir bilgi süreci uzatmakla kalmayıp, aynı zamanda da emek ve zaman kaybına neden olacaktır. Bir iş yapılırken uzman bir kişinin yaptığı süre ile normal bir personelin yapacağı süre aynı olmayacaktır.

 

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.

   

Alkaze Danışmanlık olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Sağlık sektörü proje danışmanlığı, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

– Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
– Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
– Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
– Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.


Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.