Küresel Tedarik Zinciri Programı Danışmanlığı

Ana sanayi firmaları ve OEM’ ler, efektif bir Tedarik Zinciri Yönetimi ile toplam maliyetleri minimize edebilmektedir. Global Sektör liderleri, üretim giderlerini optimize etmek adına, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren yan sanayi firmaları ile çalışmaktadır. Tedarikçi seçimi aşamasında ise son derece titiz şekilde, kendi oluşturdukları kalite sistemlerine uygun olan yan sanayi firmalarını zincire dahil etmeyi amaçlar ve herhangi bir ürün grubunda tedarikçi listesine alacakları firmaları meşakkatli bir numune sürecine sokarlar.  BSH’ ın 2013 yılında yayınlamış olduğu ve o tarihten itibaren yürürlükte olan Global Satın Alma Prosedürü; global firmaların tedarikçi kriterlerinin zorlayıcılığı konusunda önemli bir örnektir. Küresel ana sanayi firmalarının onaylı tedarikçi listesine girebilmek için, tasarım, üretim, test ve kalite kontrol altyapısı güçlü, rekabet gücü ve firma bilinirliği yüksek bir yapıda olmak gerekmektedir.

Ülkemizde, Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü TURQUALITY programı; firmaların üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. TURQUALITY programı genel olarak ürün imal eden firmalara hitap ettiği için  yan sanayi firmalarının küreselleşme faaliyetlerini destekleyebilecek bu kapsamda bir destek programı bulunmamaktaydı.

2016 yılında, Ticaret Bakanlığı’nın “Pazara Giriş Belgeleri” destekleri altında “Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri” adında yeni bir program açılmıştır. Programın amacı; yurt içinde yerleşik firmaların, ciro ve marka bilinirliği yüksek, küresel ölçekteki firmaların tedarikçi listelerine girebilmeleri adına ihtiyaç duydukları; ürün geliştirme, test/analiz, doğrulama, kalite kontrol ve ölçme  çalışmalarına yönelik alet/teçhizat, yazılım, eğitim, seyahat, danışmanlık ve sertifikasyon çalışmalarını desteklemek olarak belirtilebilir.Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri Destekleri Nelerdir?

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri kapsamında destek oranı %50 ve sağlanacak maksimum destek 1 Milyon Dolar olarak belirlenmiştir. Maksimum proje süresi ise 2 senedir. Danışmanlık paketimiz hakkında bilgi almak ve bu desteklerden yararlanmak için bizimle iletişime geçiniz.

Proje programı kapsamında desteklenecek giderler aşağıda listelenmiştir;

1- Alet/Teçhizat: Tedarikçilerin, Bakanlıkça uygun bulunan ve tedarik yapısının güçlendirilmesi çalışmalarında ihtiyaç duydukları; ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır. Nakliye ve kurulum giderleri program tarafından desteklenmemektedir. Bu gider kalemi için herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.

2- Yazılım: Küresel firma taleplerini karşılamak adına yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulacak yeni yazılım tedariki veya mevcut yazılımların güncellenmesi bu destek kapsamında gerçekleştirilebilir. Bu gider kalemi için herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.

3- Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri: Küresel firmanın taleplerini karşılayabilmek adına alınması planlanan eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile küresel firmaya yapılan ziyaretler desteklenmektedir. Küresel firma yetkililerinin tedarikçi firmaya yapacağı ziyaretler de bu kapsamda desteklenmektedir. Desteğin üst limiti 100.000 Dolar olarak belirlenmiştir.

4- Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama: Tedarikçi firmaların, numune süreçlerinde ihtiyaç duydukları test/analiz ve ürün doğrulama faaliyetleri ile ürün veya sistem sertifikasyon süreçleri bu destek kapsamında değerlendirilebilir. Bu gider kalemi için herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.

Özetle, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri; Bakanlığının uygun gördüğü kapsamda firmaların imalat süreçlerinin iyileştirilmesi ve test altyapısının geliştirilmesi, eğitim, danışmanlık, yazılım ve sertifikasyon desteklerinden faydalanılarak firmanın küresel ana sanayi firması tarafından istenen standartlara uygunluğunun artırılması adına önemli bir desteğe erişilmesi ve küresel firmaların onaylı tedarikçileri arasına girilmesi için yan sanayi firmalarına önemli katkılar sağlayacaktır. Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri Danışmanlığı Hizmetlerimiz icin Alkaze Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.