İhracat Destekleri Danışmanlığı

Döviz Kazandırıcı Hizmet – Bilişim Sektörü Proje Danışmanlığı

Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile ülkemizde döviz gelirlerinin arttırılmasında önemli rol oynayan bilişim sektöründe uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik olarak birçok yeni teşvik unsuru yürürlüğe kondu. Bu destek kapsamında bilişim şirketlerinin(yazılım, internet, bilgisayar oyunu ve mikroçip vb. alanda hizmet veren) potansiyeli harekete geçirilmek isteniyor. Verilen destekler sayesinde, Türk bilişim sektörünün dünyaya yayılarak dünyadaki pazar payını ciddi oranda arttıracaktır. Bu desteklerden yararlanmak için bizimle hemen iletişime geçiniz.

Pazara Giriş
·Rapor Desteği: Sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alınacak veya hazırlatılacak raporlara ilişkin giderler; %60 oranında yıllık toplam 100bin$ desteklenir.(Ön Onay Var)

·Bilgisayar Oyunu Desteği:
Bilgisayar oyunlarının yurtdışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri 1 bilgisayar oyunu için 1 kez olmak üzere % 50 oranında ve en fazla 100 bin$ tutarında karşılanır. Bu destek kapsamında; oyun geliştirmeye yönelik yazılım ve lisans satın alma giderleri, DVD hazırlık giderleri, görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklam giderleri, bilgisayar oyunu için hazırlanan internet sitesinin giderleri karşılanmaktadır.

·Bilgisayar Uygulaması Desteği:
Tablet bilgisayarlar, cep telefonları veya mobil cihazlarda kullanılmak üzere üretilen bilgisayar uygulamalarının (aplikasyonlarının), yurt dışı satışına yönelik olarak yaptıkları komisyon giderleri; uygulama başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamında uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde üretilen uygulamalar da desteklenebilir.

Yurt Dışı Tanıtım
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; bilişim şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300 Bin$ tutarında karşılanır.Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
a)   Fuar, kongre ve konferanslarda yapılan sponsorlukların giderleri
b) Tercümanlık giderleri
c) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç)
ç) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri
d) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri
e) Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti; Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15 Bin$  tutarında karşılanır. Bir bilişim şirketi bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 kez destek alabilir.
f) Katalog, broşür ve tanıtım malzeme giderleri
g) Danışmanlık giderleri

Arama Motoru Desteği
Bilişim şirketlerinin arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve yıllık en fazla 100 Bin$  tutarında karşılanır.

Organizasyon Desteği

Bilişim şirketlerinin yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15 Bin$ tutarında karşılanır. Bu madde kapsamında bir bilişim şirketi bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 kez destek alabilir.

Yurt Dışı Birim Desteği
Bilişim şirketlerinin doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; bilişim şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200 Bin$  tutarında desteklenir.

Belgelendirme Desteği
Bilişim şirketlerinin uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin aşağıda belirtilen giderler; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50 Bin$   tutarında karşılanır. Desteklenen giderler;
a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri
b) Belgelendirme tetkik giderleri
c) Belge kullanım ücretleri
ç) Kayıt ücretleri
d) Danışmanlık giderleri
e) Gözetim giderleri
f) Yenileme giderleri

Danışmanlık Desteği(Ön Onay Var)
Bilişim şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200 Bin$  tutarında karşılanır. Bilişim şirketleri pazarlama stratejisi, akreditasyon, yurt dışı pazar yapısı konularında danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu desteklerden yararlanmak ve daha fazla bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçiniz.

Neden Teşvik Danışmanlığı Almalısınız?
Desteklenen her bir maddenin destek oranı ve desteklenme şartları kendi içinde değişmektedir. Bu sebeple aslında her bir madde için ayrı bir proje yazılıyormuş gibi düşünülmelidir.  Her bir madde için farklı evraklarda hazırlanmaktadır. Formlarda ki ve evraklardaki yanlış ve eksik bir bilgi süreci uzatmakla kalmayıp, aynı zamanda da emek ve zaman kaybına neden olacaktır. Bir iş yapılırken uzman bir kişinin yaptığı süre ile normal bir personelin yapacağı süre aynı olmayacaktır.

Danışmanlık hizmetinin temelinde, projenin başlangıcından sonuçlanana kadar olan her sürecinde zamanında ve sorunsuz olarak müşteriye hizmet verilmesi yer almaktadır. Bu süreçte doğru anlatım, evrak toplama ve en önemlisi mevzuat gibi önemli adımlarda daha sonrasında zaman ve emek kaybetmemek ve en önemlisi başarısızlıkla sonuçlanmaması için tecrübe ve uzmanlık gerekmektedir.

Objektif ve tarafsız bir göz ile şirketin değerlendirilmesi, projeyi başarısızlığa götürecek var olan eksiklerin tespit edilerek giderilmesi projenin başarısı için çok önemlidir. İşletme körlüğünün önüne geçilerek riskler ve fırsatlar mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Unutulmamalı ki firmalar bu başvuru formlarına yazdıkları cevaplar ile değerlendirilmektedir.

Danışmanlık almak firmalara maddi olarak ölçülemeyen zaman ve emek kazancı sağlamaktadır. Belgelerin ve formların mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlayarak, para kaybınız önlenecektir.

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.

Alkaze Danışmanlık olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

– Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
– Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
– Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
– Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.