İnovasyon ve Arge Stratejileri Yönetim Danışmanlığı

A. Katma Değerli Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı

 1. Mevcut Durum Analizi ve İyileştirmeye Açık Noktaların Raporlanması
 2. Ar-Ge ve inovasyon stratejisinin oluşturulması
 3. Ar-Ge ve inovasyon hedef performans göstergelerinin ve ölçüm yöntemlerinin oluşturulması
 4. Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin tasarımı
 5. Ar-Ge Merkezi El Kitabının oluşturulması
 6. Fikir yönetimi sisteminin ARGEPRO Yazılımı üzerinden oluşturulması
 7. Proje yönetimi sisteminin ARGEPRO Yazılımı üzerinden oluşturulması
 8. Fikri mülkiyet ve sınai haklar yönetim sisteminin oluşturulması
 9. Üç ayda bir olacak biçimde aşağıdaki eğitimlerden seçilecek 4 tanesinin ekibe Katma Değerli eğitimler verilmesi:
  • Ar-Ge Personeli Olmak
  • İnovatif düşünce eğitimi: Fikirden Projeye Geçiş
  • Açık inovasyon ve öneri sistemleri
  • Takım Çalışması Eğitimi
  • AB Projeleri ve H2020 İçselleştirme Eğitimi
  • Arge projelerinde iş paketleri ve ara çıktılar nasıl tanımlanmalı” eğitimi
  • Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Eğitimi
  • Dijitalleşme ve İnovasyon Eğitimi

 

Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlığı Hizmetlerimiz için Alkaze Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

 

İnovasyon ve Arge Stratejileri Yönetim Danışmanlığı Kapsamında:

–       Şirket hedeflerine uygun Yeni Ürün Stratejilerini belirlemek,

–       İnovasyon stratejilerinin oluşmasına girdi teşkil edecek konuların gündeme getirilmesi

–       Yeni Ürün Projeleri ve Stratejileri konusunda uygulama şekli ve niteliği hakkında önerileri değerlendirmek

–       Yeni Ürün ve İnovasyon kapsamında analizler yapmak,

–       Teknolojik Trendleri değerlendirmek, gereken ilgili uyarıları ve yayınları firma içine yapmak

–       Ürün Portföy Yönetimine uygun şekilde ürün yaşam eğrileri üzerinden değerlendirmeler yapmak,

–       Şirket bünyesinde ürün geliştirme amaçlı yapılan çalışmaları incelemek

–       Yeni ürün önerilerinin değerlendirmesini belirlenen kriterleri belirlemek

–       Fikir yönetim sistemine girilen yenilikçi önerilerin değerlendirmesini yapmak

–       İnovasyon proje konularının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi

–       İnovasyon projelerinin değerlendirilmesi

–       İnovasyon projelerinde çalışacak insan kaynağının belirlenmesine katkı sağlanması

Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlığı Hizmetlerimiz için Alkaze Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Alkaze Danışmanlık olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 1100’ü aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB,Turquality, İhracat Desteklerihracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

– Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
– Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
– Kabulden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
– Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.