E Bülten Kasım 26TÜBİTAK 1501 ve 1507 Programlarında Yeni Ön Kayıt Tarihleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Ön kayıt evrakının 16 Aralık 2019 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması, evrak eksiği olması halinde 27 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanması ve ön kayıt onayı alan kuruluşların ise proje önerilerini PRODİS üzerinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir.

  • 1501 kodlu Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları ve 1507 kodlu TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esaslarının “Ön kayıt ve proje öneri başvurusu” başlıklı maddesinde; “Programa proje öneri başvurusu, kuruluş tarafından ön kayıt yapılması ve ön kayıt için TÜBİTAK’tan onay alınması sonrasında PRODİS uygulaması üzerinden yapılır. Proje başvuru tarihi olarak, proje önerisinin kuruluş tarafından PRODİS uygulaması üzerinden TÜBİTAK’a gönderildiği tarih sisteme kayıt edilir. Ön kayıt onayı bekleyen kuruluş proje öneri bilgilerini PRODİS üzerinden hazırlamaya devam edebilir. Proje öneri başvurusu, AGY100 hazırlama kılavuzuna uygun olarak, istenilen içerik ve biçimde hazırlanır.” hükmü yer almaktadır.


  • Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 350 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?


  • 24/10/2019 tarihinde internet sitemizde yapılan duyuruda TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları ile sağlanan kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla, 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütüleceği belirtilmişti.

Devamı…

  • Bu değişiklik öncesinde; 1501 Programı ve 1507 Programı kapsamında kuruluşların, ön kayıt sürecini aşağıdaki takvime uygun yürütmesi gerekmektedir:

  • Ön kayıt evrakı 16 Aralık 2019 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaştırmalıdır.
  • Ön kayıt evrak eksiği olması durumunda ise TÜBİTAK kuruluşlara bilgilendirme yapar. Söz konusu eksiklikler 27 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanmalıdır.
  • Ön kayıt onayı alan kuruluşların ise proje önerilerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar PRODİS üzerinden göndermesi gerekmektedir.  

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ön kayıt ve proje başvuru işlemleri açılacak çağrılar kapsamında yapılacaktır.​

Devamı…


Uzmanlarımızdan Detaylı Bilgi Almak İçin …Facebook

Twitter

LinkedIn

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Alkaze Danışmanlık

Adres: Kavacık Mh. Yeni Sk. VIP Plaza No: 5 Kat: 7/34810 Beykoz-İstanbul 

Telefon: 90 216 680 06 76      E-Posta: 
[email protected]    WEB: www.alkaze.com