Duyurular

Duyurular

TÜBİTAK 2020 Yılı 2. Dönem Çağrısı Kapsamında, Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularının detaylarını sizler için derledik.

tarihinde yayınlandı

 BİT Alanı – Büyük Veri ve Veri Analitiği Büyük Veri Analitiğinde İleri Araştırmalar: Büyük veri analitiği konusunda mevcut yöntemlerin ötesinde ileri analiz yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1-4 Arasındaki Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri desteklenecektir. Projeler aşağıdaki ve benzeri araştırmalara odaklanacaktır: • Büyük veride yenilikçi veri madenciliği uygulamaları • Örüntü ve eğilim analizleri için yöntemler • […]

Duyurular

Tübitak 2. Dönem Çağrıları : Büyük Veri Analizi Algoritmaları ve Uygulamaları

tarihinde yayınlandı

Konu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır. İş proseslerine uygun, uygulanabilir sonuçlar üreten, iş analistleri tarafından yorumlanabilir, karar verme desteği sağlayabilecek seviyede sonuç üreten analizlerin geliştirilmesine yönelik […]

Duyurular

Tübitak 2. Dönem Çağrılarını Açtı !

tarihinde yayınlandı

Çağrı Planlaması : Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1. BİT Alanı – Büyük Veri ve Veri Analitiği TÜBİTAK ikinci dönem çağrılarını açtı! Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında, büyük veri güvenliği ve mahremiyetini korumaya yönelik servis ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir. Konu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin […]

Duyurular

Ticaret Bakanlığından Dijital Pazarlama Desteği

tarihinde yayınlandı

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 04.06.2020 tarihli yazıda; 27/05/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Sanal Ticaret Heyeti Desteği, Sanal Fuarlara Katılım Desteği Sanal Fuar Organizasyonu Desteği Yürürlüğe konulmuştur. Bu çerçevede, Şirketlerin e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, 2020 yılı için %80, takip eden […]

Duyurular

2.000.000 TL Destekli, Özel Sektör Odaklı, İkili ve Çok Taraflı İş birliği Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

IRASME ağının 26. Çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 01 Haziran 2020 –  30 Eylül 2020 tarihleri arasında açık kalacak olan çağrı ile çağrı üyesi ülkeler ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya dahil olan üye ülkeler arasında Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, […]

Duyurular

Avrupa Birliği Hibe Projeleri Hazırlama Kılavuzu

tarihinde yayınlandı

Avrupa Birliği Hibe Projeleri konusunda rehberlik etmek üzere proje kılavuzu hazırladık. Öncelikle TÜBİTAK 1501 programının 01.07.2019 tarihinde büyük ölçekli firmalara başvuru imkanını kapatması ve ardından  01.01.2020 tarihi ile 1501 ve 1507 projelerinin çağrılı sisteme geçmesi ile ar-ge kuruluşlarının yeni destek arayışları artmıştır. TÜBİTAK projeleri aynı zaman Ar-Ge Merkezleri için komisyonda verilen bir görev maddesiydi ve bu noktada […]

Duyurular

“1501-Sanayi Ar-Ge” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç” Destek Programları 2020 Yılı 2. Çağrıları Açılıyor

tarihinde yayınlandı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrısı açılıyor. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Başvurular 01.07.2020 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır. Çağrı Açılış Takvimi: 01/07/2020 Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 10/08/2020 […]

Duyurular

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEĞİ

tarihinde yayınlandı

Destek Oranı Nedir? TEKNOYATIRIM Programı amacı ve kapsamı içeresinde “Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi” ve “orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimi ve ticarileştirilmesi” hedeflenmektedir. Bu doğrultuda KOSGEB’in yayınladığı ek COVID’19 listesindeki ürünlerin yerli üretimleri kapsamında KOBİ’lere yönelik […]

Duyurular

KOBİ’lerin Krizi Fırsata Dönüştürebileceği KOSGEB İhracat Destek Programı

tarihinde yayınlandı

KOBİ’ler, krizi fırsata dönüştürebileceği ve kendilerini yurt dışı pazarda konumlandırabileceği KOSGEB ihracat desteklerinin ne kadar farkında? COVID-19 salgınından etkilenen farklı sektördeki firmalarımız, salgının ekonomik etkisini azaltacak sürdürülebilir stratejiler belirliyor mu? KOSGEB, Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında Teknoyatırım Destek Programı doğrultusunda 7 ürünün üretimi için “özel bir destek programı” başlatmıştı. Ancak salgın ortaya çıkmadan önce […]

Duyurular

Teknoloji Hazırlık Seviyesi : Teydeb Çağrılı Sistem Deneyimlerimiz

tarihinde yayınlandı

Bu yazımızda sizlere TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme ve Tübitak 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek programları 2020 yılı ilk çağrısında Teknoloji Hazırlık Seviyesi odaklı edindiğimiz tecrübelerden bahsedeceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi TÜBİTAK, 2020 yılında Teydeb 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek programlarında bazı değişiklikler yaparak çağrılı sisteme geçmiştir. Bu […]