Duyurular

Duyurular

2019 Nisan, Ar-Ge Merkezi İstatistikleri

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması […]

Duyurular

Nisan 2019 Ar-Ge Merkezi İstatistikleri

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması […]

Duyurular

TEYDEB Programlarında Yenilikler

tarihinde yayınlandı

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programlarından; 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları, 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları ve 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde düzenlemeler yapıldı. […]

Duyurular

Yapay Zeka ve Kuantum Teknolojileri Konusunda EUREKA Çağrısı

tarihinde yayınlandı

EUREKA Progamı kapsamında, Yapay Zeka ve Kuantum Teknolojileri konusunda bir çağrı açılacaktır. Çağrı ile ilgili bilgiler şu şekildedir: Çağrı Açılış Tarihi: 01 Nisan 2019 Çağrı Kapanış Tarihi: 01 Temmuz 2019 (Ülkemiz katılımcılarının bu tarihe kadar TEYDEB 1509 başvurularını da tamamlamaları gerekmektedir.) Çağrı Katılımcı Ülkeleri: Türkiye, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, İsrail, Güney Kore, İspanya, İsviçre, Türkiye, […]

Duyurular

TÜBİTAK 1507 Programında Destek Üst Limit Artırıldı!

tarihinde yayınlandı

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 1507 kodlu KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına başvuruda bulunacak projenin toplam bütçe üst limiti artırılmıştır. 1507 Kodlu Programın Uygulama Esaslarının 7 nci maddesinde yer alan programa başvuruda bulunacak projenin toplam bütçesi 500.000 (beş yüz bin) TL’den  600.000 (altı yüz bin) TL’ye yükseltilmiştir. TÜBİTAK 1507 Programına başvurmak […]

Duyurular

T.C. Ticaret Bakanlığı Bilişim Sektörü Destekleri

tarihinde yayınlandı

Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında bilişim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı teşvik kapsamındadır. Bu teşvikler hibe niteliğinde olup geri ödemesi yoktur. Bilişim sektörüne verilen Devlet desteklerini aşağıdaki ana başlıklarda incelemek mümkündür; 1- BELGELENDİRME DESTEĞİ Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörü Şirketleri tarafından alınan […]

Duyurular

Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Projesi ile 1 Milyon Dolar Destek

tarihinde yayınlandı

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir. Makine, Ekipman, Donanım Alımı Yazılım Alımı Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları Bir şirketin azami 1 projesi desteklenir. Şirketlerin harcamaları; bu harcamaların en az % 51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilir. Küresel Tedarik […]

Duyurular

KOSGEB- KOBİGEL Başvuruları Açıldı ! İmalat Sanayinde Dijitalleşme için 250 Milyon TL Destek!

tarihinde yayınlandı

Proje Teklif Çağrısının genel amacı; KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı: – İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; – Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek, – İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere     […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Sanayide Enerji Verimli İkili veya Üçlü Üretime Yönelik Buhar veya Gaz Türbinlerinin Geliştirilmesi Ve Demonstrasyonu Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Bu çağrıda ısıl proseslerin yoğun olduğu, çimento, demir çelik, cam, tekstil, seramik vb sanayi sektörlerinde, süreç iyileştirme ve atık ısı geri kazanımı ile %20 enerji verimliliği artışı sağlayan teknolojiler kapsamında özellikle ikili veya üçlü üretim uygulamalarına yönelik yüksek verimli, atık ısı geri kazanımlı küçük kapasiteli buhar ve gaz türbinlerinin, ülkemizin teknolojik rekabet gücüne […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511-Kömürle Çalışan Termik Santrallerde Karbondioksit Tutma Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Özellikle kömür ile çalışan güç santralleri, atmosfere çok miktarda sera gazları yaymaktadır. Fosil yakıt kaynaklı yakma sistemleri ve termik santrallerden salınan CO2 gazının tutulmasında kullanılan tutma ve depolama (KTD) teknolojileri, yüksek maliyetleri nedeniyle istenilen düzeyde yaygınlaşamamıştır. Bu nedenle, kömürle çalışan termik santrallerde maliyet etkin karbondioksit tutma teknolojilerinin geliştirilmesine ve santralde tutulan karbondioksitin yan ürün olarak […]