Duyurular

Duyurular

Ufuk 2020 Programı Enerji Verimliliği 2020 Çağrısı Açıldı!

tarihinde yayınlandı

Ufuk2020 Programı Enerji Verimliliği 2020 yılı çağrısı yayınlanmıştır. 5 ana alan (binalar; sanayi; finans; kamu yetkilileri ve politika) altında 10 çağrı başlığına başvurular gerçekleştirilebilecektir. Çağrılar ile ilgili uzman kadromuzdan detaylı bilgi edinin Binaların enerji performansının ve akıllığının arttırılması Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector Upgrading smartness of existing building through innovations […]

Duyurular

100 Milyar TL Değerinde Ekonomik Tedbir Paketi Açıklandı

tarihinde yayınlandı

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı verilen ve 100 milyar TL’lık ekonomik tedbirleri içeren önlem paketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bu kapsamda bazı sektörlerde SGK ve KDV ödemeleri 6 ay ertelenirken, nakit akışı bozulan firmaların kredi ödemelerinin 3 ay ötelendiği ve en düşük emekli maaşının 1500 TL’ye yükseltildiği duyuruldu. Tedbirlerin nasıl uygulanacağı ile ilgili sorularınızı uzman kadromuza […]

Duyurular

Koronavirüs’ün Ekonomik Etkilerine Karşı Hükümetten Ekonomi Paketi Açıklaması Bekleniyor

tarihinde yayınlandı

Hükümetin, koronavirüs sebebi ile daralmadan etkilenen farklı sektörlere yönelik çeşitli teşvik, muafiyet ve kolaylaştırıcı destek paketlerini açıklaması bekleniyor.  Önlemler konusunda TOBB, TİM, DEİK, MÜSİAD, TÜSİAD VE TESK başta olmak üzere birçok STK ile sektör temsilcisinden talepler toplandı. Bu talepler neticesinde, en fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak çeşitli vergi ve Kredi ötelemesi, […]

Duyurular

Ufuk 2020 Programı SESAR Ortak Girişimi Büyük Ölçekli Demonstrasyon Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Ufuk 2020 Programı Akıllı Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’nın alt bileşenlerinden SESAR JU (Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi) kapsamında açılan SESAR 2020 Programı ile hava trafik yönetimi ile ilgili temel araştırma ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktır. Son başvuru tarihi 29 Nisan 2020’dir. Destek bütçesi 19,5 milyon Avro olan çağrı kapsamında […]

Duyurular

AquaticPollutants ERA-NET Projesi Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Sucul ortamlarda bulunan kirleticileri konu alan AqauticPollutants ERA-NET Cofund projesi, Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Eylemi, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Projeye 26 ülkeden 32 farklı kuruluş destek vermektedir. Bu kapsamda uluslararası ortak proje çağrısı 17/02/2020 tarihi itibariyle açılmıştır. İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı […]

Duyurular

ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir projedir. Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eş güdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. ERA PerMed […]

Duyurular

COBIOTECH PROJESİ 2020 ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU

tarihinde yayınlandı

Cobıotech Projesi 2020 Çağrısı Ön Duyurusu Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 30/11/2021 tarihinde sona erecektir. Projenin amacı, biyoteknoloji araştırmalarını ve sürdürebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan uluslararası işbirliği projelerinin desteklenmesidir. Projeye, 25 farklı […]

Duyurular

UFUK 2020 – MARTERA 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

MARTERA (Maritime and Marine Technologies for a new Era) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Projenin ana amacı, Avrupa Birliği bünyesinde deniz ve denizcilik sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için uzun vadeli bir strateji olan Mavi Büyüme (Blue Growth) kapsamında, deniz ve denizcilik alanlarında Avrupa Araştırma Alanını güçlendirmektir. Denizcilik alanında Avrupa araştırma […]

Duyurular

MANUNET III 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı kanun ile Tasarım merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan teşvik ve MANUNET III Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ’lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır. MANUNETIII projesi kapsamında 2020 yılında 4. kez aşağıda yer alan […]

Duyurular

TÜBİTAK 1501 Programı” ve “TÜBİTAK 1507 Programı” Çağrı Süreçleri Devam Ediyor

tarihinde yayınlandı

“1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2020 yılı 1. Çağrılarına KOBİ’lerin başvuruları alınmaya devam etmektedir. 1507 programı gibi, 1501 programına da sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvuru yapabilmektedir. Ortaklı projede yer almak isteseler dahi, büyük işletmeler bu programlara başvuru yapamazlar. Aynı şekilde üniversiteler ve diğer kurum/kuruluşlar da başvuru yapamaz; […]