Duyurular

Duyurular

Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ve TGB Personelinin Uzaktan Çalışma Süresi 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

tarihinde yayınlandı

Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerine 30 Haziran  2021 tarihine kadar imkân […]

Duyurular

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 23 Haziran 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir. Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge […]

Duyurular

Teknoparkların Avantajları

tarihinde yayınlandı

• Kurumlar Vergisi: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet • Çalışan Gelir Vergisi Muafiyeti: Bölgede çalışan (öğretim üyeleri dahil) Ar-Ge personeli ve destek personelinin( %10’u geçmemek şartıyla) bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. • […]

Duyurular

HAMLE Programı Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Süresi Uzatıldı

tarihinde yayınlandı

Mobilite Çağrısı’na ilişkin ön başvuru süresi, 22 Haziran 2021 tarihine uzatılmıştır. Ön Başvuru Bitiş Tarihi:                22 Haziran 2021 Salı Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi:   2 Temmuz 2021 Cuma Kesin Başvuru Bitiş Tarihi:           17 Temmuz 2021 Cumartesi   Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir […]

Duyurular

KOSGEB Hızlı Destek Programı Açıklandı

tarihinde yayınlandı

Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz, 2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksit olarak geri ödenecek şekilde bu destekten faydalanabileceklerdir. Program aşağıdaki iki destek bileşeninden oluşmaktadır:Birinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde faaliyet gösteren MKİ’ler için işletme sermayesi desteğiİkinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde veya “Bilgisayar programlama, danışmanlık ve […]

Duyurular

1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1 Çağrısı Başvuru Son Tarihi Uzatıldı

tarihinde yayınlandı

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısının (1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1) son başvuru tarihi 1 ay uzatılmıştır. Çağrı kapanış tarihi 3 Haziran 2021, saat 23:59 olarak güncellenmiştir. 1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip çıktıları olan Ar-Ge […]

Duyurular

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir. Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Program kapsamında desteklerden yararlanacak […]

Duyurular

Tasarım ve Ürün Geliştirme Hibe Proje Danışmanlığı

tarihinde yayınlandı

Tasarım destekleri çerçevesinde “tasarım ve ürün geliştirme projeleri” desteği, ihracat odaklı olmak şartıyla tüm işletmelerin inovasyon kapasitelerini artırmak adına yapacakları yatırımlara eş finansman oluşturmayı hedeflemekte. İşletmeler; %50 oranında aşağıdaki üst limitler dahilinde en fazla 3 sene boyunca desteklenmektedir. -Şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin […]

Duyurular

KOSGEB KOBİGEL 2021-01-02 İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI AÇILDI!

tarihinde yayınlandı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2021-01 ve 2021-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı: İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; – Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek, – İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. Başvuru […]

Duyurular

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İlk Çağrısına Çıkıldı

tarihinde yayınlandı

Proje Teklif Çağrısı: “2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi” – Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde otomotivde kullanılmak üzere belirli sektörlerde olmak üzere Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile […]