Duyurular

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Çok Eksenli Hareket Kontrolörü Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Yerli hareket kontrolcülerinin yaygınlaşmasını sağlayarak, imalat makineleri ve robotik otomasyon sistemlerinde kullanılan kontrolcü geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede çok eksenli hareket kontrolörünün yazılımı, donanımı ve test sistematiğini içeren bir platform olarak geliştirilmesi bu çağrıdaki temel beklentidir. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin. Çağrı Konu ve Kapsamı Bu çağrı kapsamında imalat makineleri ve robotlarda kullanılabilecek […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Kronik Hastalıklarda Kullanılacak Hasta Destek Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Bu çağrının amacı kronik hastalıkların tedavisi ve takibinde ihtiyaç duyulan hasta destek teknolojilerinin geliştirilmesini yerli kaynaklarla karşılayacak teknolojik bilgi birikimini sağlamak ve bu teknolojileri geliştirmektir. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin Bu çağrının konusu kronik hastalıkların tedavisi ve takibinde ihtiyaç duyulan hasta destek teknolojilerinin geliştirilmesidir. Çağrının ana kapsamı, kritik hastalıkların tedavi ve takibinde kullanılacak, vücut […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Elektronik Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri- Kronik Hastalıklarda Kullanılacak Hasta Destek Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Bu çağrının amacı kronik hastalıkların tedavisi ve takibinde ihtiyaç duyulan hasta destek teknolojilerinin geliştirilmesini yerli kaynaklarla karşılayacak teknolojik bilgi birikimini sağlamak ve bu teknolojileri geliştirmektir. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin. Çağrı Konu ve Kapsamı Bu çağrının konusu kronik hastalıkların tedavisi ve takibinde ihtiyaç duyulan hasta destek teknolojilerinin geliştirilmesidir. Çağrının ana kapsamı, kritik […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Sanayiye Yönelik Katkı Maddelerinin ve Yardımcı Maddelerin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrı Konusu: Bu çağrıda, gıda sanayinde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla, yaygın olarak kullanılan ve genellikle ithal edilen gıda katkı maddeleri ve yardımcı maddelerin gıda güvenliği açısından risk oluşturmadan, teknoloji ve maliyet açısından rekabetçi ve sürdürülebilir bir şekilde yerli olarak geliştirilmesi/üretilmesi amaçlanmıştır Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin ! Projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- İleri Düzey Takım Tezgahları ve Aparatları Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Ülkemizde ileri düzey takım tezgahlarına ihtiyaç duyulduğu ve bu ihtiyacın büyük bölümünün ithal ürünlerle karşılandığı bilinmektedir. Türkiye’de üretilen takım tezgahlarının savunma, havacılık, medikal, otomotiv gibi sektörlerin ihtiyacını genelde karşılayamadığı görülmektedir. Yüksek teknoloji içeren, yüksek katma değerli takım tezgahları üretmek, bu alanda rekabet gücünü artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilikçi ürün ve teknolojilerin […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Mikrobiyoloji, İmmünoloji ve Biyokimyasal Tanı Kitleri Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Bu çağrı ile insan biyolojik örneklerinde mikrobiyolojik, immünolojik ve biyokimyasal analizleri içeren tanı ve/veya tarama kitleri ile cihazlarının geliştirilmesi, ülkemizde bu alanda ithalat bağımlılığının azaltılarak uluslararası pazarda rekabet edebilen ihraç edilebilir ürünlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin !   Çağrı Konu ve Kapsamı Bu çağrı kapsamında önerilecek projelerde, insan biyolojik materyallerinde […]

Duyurular

KOSGEB TEKNOYATIRIM BAŞVURULARI AÇILDI !

tarihinde yayınlandı

KOSGEB’den Yüksek Teknolojili Ürüne 5 Milyon TL Destek Ar-Ge Sonrası yatırımların 5 Milyon TL’ye kadar desteklendiği KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM (KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım) Destek Programı başvuru alımına başlanmıştır. Program kapsamında Öncelikli Teknoloji Alanları tablosuna göre Yüksek Teknoloji alanlarına yönelik yatırımlar ve Yerli Malı Belgesine sahip Makine-Teçhizat alımları, ilave destek oranları ile desteklenecektir. Çağrıya başvurmak için […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511-Taşınabilir Cihazlara Yönelik Gömülü Sistem ve Bileşenleri Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Taşınabilir platformların hızla yaygınlaşması sebebiyle bu platformların asli ya da tamamlayıcı unsuru olacak gömülü sistem çözümlerine ihtiyaç artmaktadır. Çağrının amacı ticari değeri olan Ar-Ge ürünü mobil çözümlerin geliştirilmesidir Çağrı Konu ve Kapsamı: Çağrı kapsamında aşağıdaki başlıkların herhangi biri ile ilgili projeler değerlendirilecektir. Mobil cihazlara yönelik gömülü sistem bileşenleri Tarım/hayvancılık uygulamaları o Verimliliği arttırıcı […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Raf Ömrünün Uzatılmasına Yönelik İleri Gıda İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrı Konusu: Bu çağrı kapsamında gıdaların işlenmesi ve depolanması sırasında meydana gelebilecek ve ürün kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişikliklerin azaltılmasına ve raf ömürlerinin uzatılmasına yönelik yenilikçi/ileri gıda işleme teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu teknolojilerin geliştirilmesi, ürün kalitesinin artırılması,maliyetlerin azaltılması ve yeni pazarların oluşması açısından önem taşımaktadır. Çağrı Konu ve Kapsamı Projelerin aşağıda […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Otomotiv Sektörüne Yönelik Termoset/Termoplastik Prepreg/Preform Üretim Teknolojileri Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Amaç: otomotiv sektöründe kullanılan parçaların prepreg/preform üretim teknolojileri ile üretilebilirliğinin araştırılması, üretilen ürünün yerine geçtiği malzeme ile mekanik ve çevresel performans etkileri açılarından karşılaştırılması, prototip üretimi, üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, üretim süreçlerinin kısaltılması, optimizasyonu, maliyet ve ağırlık azaltıcı ve ayrıca enerji tasarrufu sağlayabilen yöntemlere yönelik çalışmaların yapılması da çağrının amaçlarındandır. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin […]