Duyurular

Duyurular

Chist-Era Projesi 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesinin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir. Çağrıya Sunulabilecek Projelerin Beklendiği Konular: Bilgi ve iletişim Teknolojileri için Nano-Opto-Elektro-Mekanik Sistemler (Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT) Çevrimiçi Sosyal Ağlarda […]

Duyurular

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri ile 1 Milyon Dolar Destek

tarihinde yayınlandı

İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,· Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,· Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları, olmak üzere proje bazında %50 oranında desteklenir. -Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir. –istihdam […]

Duyurular

ERA PerMed 2022 Yılı Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanmasını, mükemmeliyetin teşvik edilmesini ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir. Çağrının genel amacı, hastalığın ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesi için kişiye özel stratejilerin üç […]

Duyurular

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı Kapsamında Seyahat Desteği

tarihinde yayınlandı

Tasarım destekleri çerçevesinde “tasarım ve ürün geliştirme projeleri” desteği, ihracat odaklı olmak şartıyla tüm işletmelerin inovasyon kapasitelerini artırmak adına yapacakları yatırımlara eş finansman oluşturmayı hedeflemekte. İşletmeler; %50 oranında aşağıdaki üst limitler dahilinde en fazla 3 sene boyunca desteklenmektedir. -Şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin […]

Duyurular

TÜBİTAK Polonya İkili İşbirliği Programı ile 1.720.000 TL Destek

tarihinde yayınlandı

Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı’nın beşinci çağrısı açıldı. Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) ve bu özel kuruluşlarla birlikte başvuruda […]

Duyurular

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesi olan Solar Cofund 2 (SOLAR-ERA.NET Cofund 2) projesinin 2021 yılı çağrısı açılmıştır. Projenin ana amacı, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin ve akademinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda uygulamaların arttırılmasıdır. SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesi 2021 […]

Duyurular

Türkiye-Singapur Eureka Network Projeleri 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Eureka’nın yeni üyesi Singapur ile ülkemizin işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının Eureka kapsamında desteklenmesi için açılan Türkiye ve Singapur Eureka Ortak Proje Çağrısı 18 Ekim 2021 itibari ile başvuru almaya başlamıştır.   Eureka’nın amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün, süreç ve hizmetlerin geliştirildiği projeler sektör ayrımı gözetmeksizin bu çağrı […]

Duyurular

CSP Eranet 2021 yılı Ek Çağrısı Kapsamında 2.5 Milyon TL Destek

tarihinde yayınlandı

CSP ERANET COFUND projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Projenin ana amacı, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin ve akademinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda uygulamaların arttırılmasıdır. CSP Eranet 2021 yılı çağrısına Türkiye, Almanya, İspanya, İsviçre ve İsrail fonlama […]

Duyurular

Teknopark ve Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Oranı %50 Olarak Belirlendi

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dışında ve Teknopark sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bölge dışında da yürütülmesine izin verilmesi amacıyla, Dışarıda Geçirilen Süre hakkı gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, 17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2022’e kadar %50 olarak […]

Duyurular

Ar-Ge Merkezi Kurmanın Şirketlere Sağladığı Avantajları Biliyor musunuz?

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge faaliyeti yürüten ve nitelikli istihdam sağlayan firmalara kurumlar vergisi indirimi, gelir vergisi stopaj desteği, gümrük vergisi istisnası, temel bilimler mezunu personel için hibe desteği gibi ciddi vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. Şirketinizin Ar-Ge merkezine tanınan haklardan zamanında ve sorunsuzca yararlanabilmesi için bu sürecin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir Danışmanlık paketimiz hakkında bilgi almak ve Ar-Ge Merkezinizi kurabilmek için bizimle hemen iletişime geçiniz […]