Duyurular

Duyurular

“1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2021 yılı 1. Çağrıları Açılıyor

tarihinde yayınlandı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısı açılıyor. 1507 programı gibi, 1501 programına da sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvuru yapabilmektedir. Çağrılar ile KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi […]

Duyurular

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Uzaktan Çalışma Süresi 11 Ekim 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

tarihinde yayınlandı

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülebilmesine, bu kapsamda çalışan personelin Bakanlığımıza bildirilmesi kaydıyla müsaade edilmişti. Böylece merkezlerin, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmelerine 30 Eylül 2020 tarihine kadar imkan tanındı. Gelinen aşamada; 30 Eylül’de sona erecek olan uzaktan çalışma süresinin, […]

Duyurular

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri Makine Desteği

tarihinde yayınlandı

KTZ Yetkinlik Projelerinde, uzay, havacılık, elektrik, elektronik, makine, otomotiv, maden ve metaller ile kimya sektörlerinde faaliyet gösteren üretici firmaların, küresel ölçekteki yabancı firmaların tedarik zincirlerinde yer alabilmeleri için üretmeleri gereken numune/prototiplerin üretiminde ihtiyaç duydukları “ürün geliştirme (prototip/numune),test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek” makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır. KTZ projeleri, […]

Duyurular

Yatırım Teşvik Nedir?

tarihinde yayınlandı

Yatırım teşvik belgesi uzun yıllardır devlet tarafından firmaların yatırımlarını şekillendirmesi için kullanılmaktadır. Devletin kalkınma planları kapsamında işletmelerin teşvik sistemlerinin belirlenmesi, belirli hedeflerin yakalanması adına günümüze kadar da çeşitli teşvik araçları kullanılmaktadır. Teşvik araçlarından biri de, yatırım teşviktir. Yatırım teşvik belgesi süreçleri daha öncesinde Ticaret Bakanlığı tarafından, eski adıyla da Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekteydi, son yıllarda […]

Duyurular

KOBİGEL 1.000.000 ₺ Devlet Desteği için Son Başvuru Tarihi 17 Eylül 2020

tarihinde yayınlandı

KOSGEB tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe konulmuştur. Program kapsamında; 2020 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek”tir. 2020 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak”tır. Proje […]

Duyurular

Yatırım Teşvik Belgesi Desteğinde Mevzuat Değişikliği

tarihinde yayınlandı

21 Ağustos 2020 Tarihli ve 31220 Sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) yayımlandı. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikler ile ilgili özet başlıkları aşağıda bilginize sunarız:   “Stratejik yatırımlar” başlıklı 8 inci maddesinde, (EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları […]

Duyurular

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısında Değişiklik Yapıldı

tarihinde yayınlandı

Sipariş Ar-Ge – 2020 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır. Çağrı Duyurusuna ilişkin yapılan son […]

Duyurular

KOSGEB KOBİGEL İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları

tarihinde yayınlandı

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; – Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek, – İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları: – 2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi […]

Duyurular

“1501-Sanayi Ar-Ge” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç” Destek Programları 2020 Yılı 2. Çağrı Duyurularında Değişiklik Yapıldı

tarihinde yayınlandı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 01/07/2020 tarihinde açılan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrı duyurularında değişiklik yapıldı. 1501 Çağrı Duyurusunda; Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama eklenmiştir. Ticarileşme […]

Duyurular

TÜBİTAK 2. Dönem Ön Kayıt Başvuruları

tarihinde yayınlandı
TÜBİTAK Ön Kayıt Başvuru

“1501-Sanayi Ar-Ge” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç” Destek Programlarının Ön Kayıt Başvuruları İçin Son Tarih:10/08/2020 ÇAĞRININ GEREKÇESİ VE AMACINI TEKRARDAN HATIRLAYALIM Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların; Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, Proje […]