Duyurular

Duyurular

ERA-MIN3 ERA-NET Cofund Projesi 2021 Yılı Çağrısı Kapsamında 1M TL Destek

tarihinde yayınlandı

ERA-MIN3 projesi Ufuk2020 Programı alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı” kapsamında desteklenmekte olan ve endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmeyi ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamayı amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir. ERA-MIN3 projesi kapsamında açılan 2021 çağrının konusu yakıt ve gıda hammaddeleri hariç […]

Duyurular

Ar-Ge Merkezi Kurmanın Şirketlere Sağladığı Avantajlar

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı kanun ile Ar-Ge merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan teşvik ve muafiyetler şöyledir.   – Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve […]

Duyurular

“1501-Sanayi Ar-Ge” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç” Destek Programları 2021 Yılı 1. Çağrısı Ön Kayıt Başvuru Tarihi Uzatıldı

tarihinde yayınlandı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, 04/01/2021 tarihinde açılan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısında ön kayıt başvuru tarihi uzatılmıştır. 1501 ve 1507 Çağrı duyurularının her ikisinde de Çağrı Takvimi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 1501 […]

Duyurular

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 Sipariş Ar-Ge 2021-1) Açıldı

tarihinde yayınlandı

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda 1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm […]

Duyurular

Chist-Era Era-Net Projesi 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

tarihinde yayınlandı

CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future and Emerging Technologies) programında desteklenmiş ve TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bir ERA-NET Cofund projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni […]

Duyurular

Tasarım Merkezi Kurulum ve Yönetim Danışmanlığı

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Tasarım Merkezleri; “Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve Bakanlar […]

Duyurular

KOSEGB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından 1.000.000 TL’ye Kadar Destek

tarihinde yayınlandı

Programın Amacı ve Kapsamı Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir. Başvuru Şartları: 1- Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için; En çok 5 […]

Duyurular

Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ve TGB Personelinin Uzaktan Çalışma Süresi 28.02.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

tarihinde yayınlandı

Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerine  31 Aralık  2020 tarihine kadar imkân tanınmıştı. Sanayi […]

Duyurular

650.000 Avro Bütçeli “Yeşil Enerji Geçişi için Dijital Dönüşüm-MICALL20” Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

  ERA-Net Smart Energy Systems ortak adıyla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus, EN SgplusRegSys ve EnerDigit projeleri Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir.   ERA-Net Smart Energy Systems’in “yeşil enerji geçişi için dijital dönüşüm” konulu 2020 yılı çağrısı, gelecekteki enerji sisteminin, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve yeni bir pazar tasarımına büyük ölçüde dayalı […]

Duyurular

TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 Destek Programları 2021/1 Çağrıları Açılıyor

tarihinde yayınlandı

TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı2021 yılı 1. dönem başvuru tarihleri ve Çağrı Kapsamları belirlendi. Başvurular, 04.01.2021 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır. 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı Çağrı Duyurusu: Çağrı Konu ve Kapsamı: Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır. Firmanın uluslararası pazara yönelik […]