Duyurular

Ticaret Bakanlığından Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?

tarihinde yayınlandı

Sağlık turizmine önemli teşvikler getiren tebliğe göre, sağlık sektöründe faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının yanı sıra yurt dışından gelen hastalara; rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmeti sunan sağlık turizmi şirketleri de desteklerden yararlanacak. Tebliğ, pazara giriş desteği, yurtdışından gelen hastaların uçuş giderleri, yurtdışı tanıtımları, çalışanların yurtdışında katıldığı toplantılar, dijital pazarlama faaliyetleri, yurtdışında hastane-ofis açma ve uluslararası akreditasyon […]

Duyurular

TÜBİTAK 1509 – Türkiye-İspanya EUREKA Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Türkiye ve İspanya arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA Programı kapsamında desteklenmesi için Türkiye ve İspanya Ortak Proje Çağrısı 5 Mayıs 2019 tarihi itibariyle açılmıştır. EUREKA Programının amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliştirildiği, her iki ülkeden en az birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak projeler, […]

Duyurular

Clean Sky 2 Ortak Girişimi 10. Proje Çağrısı Konuları Yayımlandı!

tarihinde yayınlandı

Clean Sky 2 Ortak Girişimi 10. Proje Çağrısı Taslak Konuları yayımlandı. Destek bütçesi yaklaşık 70 Milyon Avro olan çağrı kapsamında, “Büyük Yolcu Hava Aracı, Bölgesel Hava Aracı, Hızlı Döner Kanatlı Hava Aracı, Uçak Gövdesi, Motor, Sistem, Teknik Değerlendirme” aktiviteleri ile ilgili 58 konunun ve ilaveten daha esnek içerikteki 4 tematik konunun desteklenmesi planlanmaktadır. Çağrı dokümanına […]

Duyurular

Tasarım Merkezi Kurulum ve Yönetim Danışmanlığı

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Tasarım Merkezleri; “Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım […]

Duyurular

Ticaret Bakanlığından Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Desteği

tarihinde yayınlandı

Tasarım ve ürün geliştirme projeleri, Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projelerdir. İşletmeler; %50 oranında aşağıdaki üst limitler dahilinde en fazla 3 sene boyunca desteklenmektedir. Şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderler: Personel Alet, […]

Duyurular

Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Projesi ile 1 Milyon Dolar Destek

tarihinde yayınlandı

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir. Makine, Ekipman, Donanım Alımı Yazılım Alımı Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları Bir şirketin azami 1 projesi desteklenir. Şirketlerin harcamaları; bu harcamaların en az % 51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilir. Küresel Tedarik […]

Duyurular

1501 Sanayi ArGe Destek Programına Yalnızca KOBİ’ler Başvurabilecek

tarihinde yayınlandı

1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları 14 Mart 2019 tarihinde yapılan TÜBİTAK Yönetim Kurulu toplantısında değiştirilerek, programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilmesi şartı getirilmiştir. Söz konusu programın Uygulama Esaslarında yapılan değişiklik sonrası 1 Temmuz 2019 tarihi ve sonrasında 1501 programına büyük ölçekli kuruluşlar başvuru yapamayacaktır. Bu düzenleme ile […]

Duyurular

2019 Nisan, Ar-Ge Merkezi İstatistikleri

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması […]

Duyurular

Nisan 2019 Ar-Ge Merkezi İstatistikleri

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması […]

Duyurular

TEYDEB Programlarında Yenilikler

tarihinde yayınlandı

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programlarından; 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları, 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları ve 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde düzenlemeler yapıldı. […]

Duyurular

Yapay Zeka ve Kuantum Teknolojileri Konusunda EUREKA Çağrısı

tarihinde yayınlandı

EUREKA Progamı kapsamında, Yapay Zeka ve Kuantum Teknolojileri konusunda bir çağrı açılacaktır. Çağrı ile ilgili bilgiler şu şekildedir: Çağrı Açılış Tarihi: 01 Nisan 2019 Çağrı Kapanış Tarihi: 01 Temmuz 2019 (Ülkemiz katılımcılarının bu tarihe kadar TEYDEB 1509 başvurularını da tamamlamaları gerekmektedir.) Çağrı Katılımcı Ülkeleri: Türkiye, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, İsrail, Güney Kore, İspanya, İsviçre, Türkiye, […]

Duyurular

TÜBİTAK 1507 Programında Destek Üst Limit Artırıldı!

tarihinde yayınlandı

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 1507 kodlu KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına başvuruda bulunacak projenin toplam bütçe üst limiti artırılmıştır. 1507 Kodlu Programın Uygulama Esaslarının 7 nci maddesinde yer alan programa başvuruda bulunacak projenin toplam bütçesi 500.000 (beş yüz bin) TL’den  600.000 (altı yüz bin) TL’ye yükseltilmiştir. TÜBİTAK 1507 Programına başvurmak […]

Duyurular

T.C. Ticaret Bakanlığı Bilişim Sektörü Destekleri

tarihinde yayınlandı

Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında bilişim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı teşvik kapsamındadır. Bu teşvikler hibe niteliğinde olup geri ödemesi yoktur. Bilişim sektörüne verilen Devlet desteklerini aşağıdaki ana başlıklarda incelemek mümkündür; 1- BELGELENDİRME DESTEĞİ Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörü Şirketleri tarafından alınan […]

Duyurular

Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Projesi ile 1 Milyon Dolar Destek

tarihinde yayınlandı

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir. Makine, Ekipman, Donanım Alımı Yazılım Alımı Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları Bir şirketin azami 1 projesi desteklenir. Şirketlerin harcamaları; bu harcamaların en az % 51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilir. Küresel Tedarik […]

Duyurular

KOSGEB- KOBİGEL Başvuruları Açıldı ! İmalat Sanayinde Dijitalleşme için 250 Milyon TL Destek!

tarihinde yayınlandı

Proje Teklif Çağrısının genel amacı; KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı: – İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; – Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek, – İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere     […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Sanayide Enerji Verimli İkili veya Üçlü Üretime Yönelik Buhar veya Gaz Türbinlerinin Geliştirilmesi Ve Demonstrasyonu Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Bu çağrıda ısıl proseslerin yoğun olduğu, çimento, demir çelik, cam, tekstil, seramik vb sanayi sektörlerinde, süreç iyileştirme ve atık ısı geri kazanımı ile %20 enerji verimliliği artışı sağlayan teknolojiler kapsamında özellikle ikili veya üçlü üretim uygulamalarına yönelik yüksek verimli, atık ısı geri kazanımlı küçük kapasiteli buhar ve gaz türbinlerinin, ülkemizin teknolojik rekabet gücüne […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511-Kömürle Çalışan Termik Santrallerde Karbondioksit Tutma Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Özellikle kömür ile çalışan güç santralleri, atmosfere çok miktarda sera gazları yaymaktadır. Fosil yakıt kaynaklı yakma sistemleri ve termik santrallerden salınan CO2 gazının tutulmasında kullanılan tutma ve depolama (KTD) teknolojileri, yüksek maliyetleri nedeniyle istenilen düzeyde yaygınlaşamamıştır. Bu nedenle, kömürle çalışan termik santrallerde maliyet etkin karbondioksit tutma teknolojilerinin geliştirilmesine ve santralde tutulan karbondioksitin yan ürün olarak […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Cerrahi/Anatomi/Biyofizik/Fizyoloji Simülatörleri Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Bu çağrının amacı; cerrahi, anatomi, biyofizik ve fizyoloji eğitimlerinde kullanılabilecek, eğitim alan kişiyle etkileşimli hasta modeli ve simülatör teknolojilerinin geliştirilmesini yerli kaynaklarla karşılayacak teknolojik bilgi birikimini sağlamak ve bu teknolojileri geliştirmektir Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin. Çağrı Konu ve Kapsamı: Sağlık bilimlerinde verilen temel ve ileri eğitimler açısından simülatörlere duyulan ihtiyaç her geçen gün […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- MEMS/NEMS Tabanlı Biyolojik ve Kimyasal Sensör Sistemlerin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Ülkemizde toplum sağlığını tehdit eden havada veya suda bulunan kimyasal maddeleri, toksinleri algılamaya veya hastalıkların erken tanısını koymaya yönelik MEMS/NEMS biyolojik ve kimyasal sensörlerin Türkiye’de geliştirilerek, üretim potansiyelinin oluşturulması ve artırılması amaçlanmaktadır. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin. Çağrı Konu ve Kapsamı Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır: * Gıda bozulmasını ve/veya katkı […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Çok Eksenli Hareket Kontrolörü Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Yerli hareket kontrolcülerinin yaygınlaşmasını sağlayarak, imalat makineleri ve robotik otomasyon sistemlerinde kullanılan kontrolcü geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede çok eksenli hareket kontrolörünün yazılımı, donanımı ve test sistematiğini içeren bir platform olarak geliştirilmesi bu çağrıdaki temel beklentidir. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin. Çağrı Konu ve Kapsamı Bu çağrı kapsamında imalat makineleri ve robotlarda kullanılabilecek […]