Duyurular

Ufuk 2020 Programı Enerji Verimliliği 2020 Çağrısı Açıldı!

tarihinde yayınlandı

Ufuk2020 Programı Enerji Verimliliği 2020 yılı çağrısı yayınlanmıştır. 5 ana alan (binalar; sanayi; finans; kamu yetkilileri ve politika) altında 10 çağrı başlığına başvurular gerçekleştirilebilecektir. Çağrılar ile ilgili uzman kadromuzdan detaylı bilgi edinin Binaların enerji performansının ve akıllığının arttırılması Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector Upgrading smartness of existing building through innovations […]

Duyurular

100 Milyar TL Değerinde Ekonomik Tedbir Paketi Açıklandı

tarihinde yayınlandı

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı verilen ve 100 milyar TL’lık ekonomik tedbirleri içeren önlem paketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bu kapsamda bazı sektörlerde SGK ve KDV ödemeleri 6 ay ertelenirken, nakit akışı bozulan firmaların kredi ödemelerinin 3 ay ötelendiği ve en düşük emekli maaşının 1500 TL’ye yükseltildiği duyuruldu. Tedbirlerin nasıl uygulanacağı ile ilgili sorularınızı uzman kadromuza […]

Duyurular

Koronavirüs’ün Ekonomik Etkilerine Karşı Hükümetten Ekonomi Paketi Açıklaması Bekleniyor

tarihinde yayınlandı

Hükümetin, koronavirüs sebebi ile daralmadan etkilenen farklı sektörlere yönelik çeşitli teşvik, muafiyet ve kolaylaştırıcı destek paketlerini açıklaması bekleniyor.  Önlemler konusunda TOBB, TİM, DEİK, MÜSİAD, TÜSİAD VE TESK başta olmak üzere birçok STK ile sektör temsilcisinden talepler toplandı. Bu talepler neticesinde, en fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak çeşitli vergi ve Kredi ötelemesi, […]

Duyurular

Ufuk 2020 Programı SESAR Ortak Girişimi Büyük Ölçekli Demonstrasyon Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Ufuk 2020 Programı Akıllı Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’nın alt bileşenlerinden SESAR JU (Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi) kapsamında açılan SESAR 2020 Programı ile hava trafik yönetimi ile ilgili temel araştırma ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktır. Son başvuru tarihi 29 Nisan 2020’dir. Destek bütçesi 19,5 milyon Avro olan çağrı kapsamında […]

Duyurular

AquaticPollutants ERA-NET Projesi Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Sucul ortamlarda bulunan kirleticileri konu alan AqauticPollutants ERA-NET Cofund projesi, Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Eylemi, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Projeye 26 ülkeden 32 farklı kuruluş destek vermektedir. Bu kapsamda uluslararası ortak proje çağrısı 17/02/2020 tarihi itibariyle açılmıştır. İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı […]

Duyurular

ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir projedir. Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eş güdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. ERA PerMed […]

Duyurular

COBIOTECH PROJESİ 2020 ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU

tarihinde yayınlandı

Cobıotech Projesi 2020 Çağrısı Ön Duyurusu Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 30/11/2021 tarihinde sona erecektir. Projenin amacı, biyoteknoloji araştırmalarını ve sürdürebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan uluslararası işbirliği projelerinin desteklenmesidir. Projeye, 25 farklı […]

Duyurular

UFUK 2020 – MARTERA 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

MARTERA (Maritime and Marine Technologies for a new Era) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Projenin ana amacı, Avrupa Birliği bünyesinde deniz ve denizcilik sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için uzun vadeli bir strateji olan Mavi Büyüme (Blue Growth) kapsamında, deniz ve denizcilik alanlarında Avrupa Araştırma Alanını güçlendirmektir. Denizcilik alanında Avrupa araştırma […]

Duyurular

MANUNET III 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı kanun ile Tasarım merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan teşvik ve MANUNET III Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ’lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır. MANUNETIII projesi kapsamında 2020 yılında 4. kez aşağıda yer alan […]

Duyurular

TÜBİTAK 1501 Programı” ve “TÜBİTAK 1507 Programı” Çağrı Süreçleri Devam Ediyor

tarihinde yayınlandı

“1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2020 yılı 1. Çağrılarına KOBİ’lerin başvuruları alınmaya devam etmektedir. 1507 programı gibi, 1501 programına da sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvuru yapabilmektedir. Ortaklı projede yer almak isteseler dahi, büyük işletmeler bu programlara başvuru yapamazlar. Aynı şekilde üniversiteler ve diğer kurum/kuruluşlar da başvuru yapamaz; […]

Duyurular

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına Yoğun İlgi

tarihinde yayınlandı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın makine sektöründeki pilot çağrısında ön değerlendirme sürecini geçen 153 proje başvurusu bulunmaktadır, Projelerin toplam bütçesi 5,3 milyar lira büyüklüğündedir. Projelerin büyük kısmı Ar-Ge’ye dayalı nitelikli makine ve tezgah geliştirmeyi içermektedir. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, , katma değeri yüksek projeleri tespit etmek için bağımsız danışmanlık […]

Duyurular

Yatırım Teşvik Kapsamı Genişletildi

tarihinde yayınlandı

01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren karar kapsamında; bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında; her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmiştir. Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında uygulanacaktır. Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına %100 oranında,  olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde […]

Duyurular

TÜBİTAK 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ile TÜBİTAK 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrıları Açılıyor.

tarihinde yayınlandı

02.01.2020 tarihinde başvuruya açılacak olan destek programı çağrısında, firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Danışmanlık paketimiz hakkında bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçiniz 1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2020/1 ÇAĞRI DUYURUSU Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların; Uluslararası rekabet güçlerinin […]

Duyurular

Ar-Ge Merkezi Başvuru ve Süreç Yönetimi Danışmanlığı

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge faaliyeti yürüten ve nitelikli istihdam sağlayan firmalara kurumlar vergisi indirimi, gelir vergisi stopaj desteği, gümrük vergisi istisnası, temel bilimler mezunu personel için hibe desteği gibi ciddi vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. Şirketinizin Ar-Ge merkezine tanınan haklardan zamanında ve sorunsuzca yararlanabilmesi için bu sürecin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir Danışmanlık paketimiz hakkında bilgi almak ve Ar-Ge Merkezinizi kurabilmek için […]

Duyurular

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi (2020 Çağrısı Mevzuat Değişikliği)

tarihinde yayınlandı
teknojiodakliSanayiHamlesi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları   Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değişiklikler gerçekleştirilmiştir.Programa başvuru gerçekleştirecek kuruluşlar için önem arz edecek bazı değişiklikler şu şekildedir: Tebliğin 10. maddesine “Başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesi hedeflenebilir. Bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde […]

Duyurular

Teknoyatırım ( 2020 Yeni Çağrı )

tarihinde yayınlandı

Teknoyatırım (2020 Yeni Çağrı) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini  Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir. Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya […]

Duyurular

1501 ve 1507 Programları Yılda 2 Kez Açılacak

tarihinde yayınlandı

Ön kayıt evrakının 16 Aralık 2019 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması, evrak eksiği olması halinde 27 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanması ve ön kayıt onayı alan kuruluşların ise proje önerilerini PRODİS üzerinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir. 1501 kodlu Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları ve 1507 kodlu TÜBİTAK […]

Duyurular

Horizon 2020 Proje Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund çağrısı açılmıştır! CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı’nda desteklenen bir projedir. Projenin amacı CSP teknolojisinin araştırma ve ticarileşme faaliyetleri arasındaki boşluğun doldurulması için AB’nin ortak hareket etmesinin sağlanmasıdır. Böylelikle, CSP teknolojisinin orta vadede Avrupa’nın yenilenebilir elektrik üretiminde önemli bir rol oynamasının sağlanması hedeflenmektedir.   Çağrı, […]

Duyurular

Teknoyatırım Programında Yeni Çağrı Bu Hafta

tarihinde yayınlandı

Tekno – Yatırım Teknolojik Ürün Hibe Destek Programı:   TEKNOYATIRIM programına başvurarak 3 yıl içinde aşağıdaki desteklerden üst limiti 5 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz ve/veya geri ödemeli olmak üzere yararlanabilecektir: Destek Unsurları (Yatırım Projesi Süresince Verilen) Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği Personel gideri desteğ Eğitim ve danışmanlık desteği Kira desteği Destek Unsurları (Yatırım Projesi […]

Duyurular

TÜBİTAK TEYDEB Yenilikleri Hakkında

tarihinde yayınlandı

TÜBİTAK, 25.03.2019 tarihinde sitesinde yayınladığı duyuru ile TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının Uygulama Esaslarında düzenlemeler yapmış, ön ödeme koşullarında, ön başvuru süreçlerinde ve ortaklı projelerde programlara ek destekler ve yenilikler getirmiştir. Bu programlar: 1501–Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1511-Öncelikli Alanlar […]