Duyurular

TÜBİTAK 2020 Yılı 2. Dönem Çağrısı Kapsamında, Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularının detaylarını sizler için derledik.

tarihinde yayınlandı

 BİT Alanı – Büyük Veri ve Veri Analitiği Büyük Veri Analitiğinde İleri Araştırmalar: Büyük veri analitiği konusunda mevcut yöntemlerin ötesinde ileri analiz yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1-4 Arasındaki Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri desteklenecektir. Projeler aşağıdaki ve benzeri araştırmalara odaklanacaktır: • Büyük veride yenilikçi veri madenciliği uygulamaları • Örüntü ve eğilim analizleri için yöntemler • […]

Duyurular

Tübitak 2. Dönem Çağrıları : Büyük Veri Analizi Algoritmaları ve Uygulamaları

tarihinde yayınlandı

Konu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır. İş proseslerine uygun, uygulanabilir sonuçlar üreten, iş analistleri tarafından yorumlanabilir, karar verme desteği sağlayabilecek seviyede sonuç üreten analizlerin geliştirilmesine yönelik […]

Duyurular

Tübitak 2. Dönem Çağrılarını Açtı !

tarihinde yayınlandı

Çağrı Planlaması : Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1. BİT Alanı – Büyük Veri ve Veri Analitiği TÜBİTAK ikinci dönem çağrılarını açtı! Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında, büyük veri güvenliği ve mahremiyetini korumaya yönelik servis ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir. Konu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin […]

Duyurular

Ticaret Bakanlığından Dijital Pazarlama Desteği

tarihinde yayınlandı

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 04.06.2020 tarihli yazıda; 27/05/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Sanal Ticaret Heyeti Desteği, Sanal Fuarlara Katılım Desteği Sanal Fuar Organizasyonu Desteği Yürürlüğe konulmuştur. Bu çerçevede, Şirketlerin e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, 2020 yılı için %80, takip eden […]

Duyurular

2.000.000 TL Destekli, Özel Sektör Odaklı, İkili ve Çok Taraflı İş birliği Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

IRASME ağının 26. Çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 01 Haziran 2020 –  30 Eylül 2020 tarihleri arasında açık kalacak olan çağrı ile çağrı üyesi ülkeler ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya dahil olan üye ülkeler arasında Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, […]

Duyurular

Avrupa Birliği Hibe Projeleri Hazırlama Kılavuzu

tarihinde yayınlandı

Avrupa Birliği Hibe Projeleri konusunda rehberlik etmek üzere proje kılavuzu hazırladık. Öncelikle TÜBİTAK 1501 programının 01.07.2019 tarihinde büyük ölçekli firmalara başvuru imkanını kapatması ve ardından  01.01.2020 tarihi ile 1501 ve 1507 projelerinin çağrılı sisteme geçmesi ile ar-ge kuruluşlarının yeni destek arayışları artmıştır. TÜBİTAK projeleri aynı zaman Ar-Ge Merkezleri için komisyonda verilen bir görev maddesiydi ve bu noktada […]

Duyurular

“1501-Sanayi Ar-Ge” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç” Destek Programları 2020 Yılı 2. Çağrıları Açılıyor

tarihinde yayınlandı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrısı açılıyor. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Başvurular 01.07.2020 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır. Çağrı Açılış Takvimi: 01/07/2020 Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 10/08/2020 […]

Duyurular

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEĞİ

tarihinde yayınlandı

Destek Oranı Nedir? TEKNOYATIRIM Programı amacı ve kapsamı içeresinde “Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi” ve “orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimi ve ticarileştirilmesi” hedeflenmektedir. Bu doğrultuda KOSGEB’in yayınladığı ek COVID’19 listesindeki ürünlerin yerli üretimleri kapsamında KOBİ’lere yönelik […]

Duyurular

KOBİ’lerin Krizi Fırsata Dönüştürebileceği KOSGEB İhracat Destek Programı

tarihinde yayınlandı

KOBİ’ler, krizi fırsata dönüştürebileceği ve kendilerini yurt dışı pazarda konumlandırabileceği KOSGEB ihracat desteklerinin ne kadar farkında? COVID-19 salgınından etkilenen farklı sektördeki firmalarımız, salgının ekonomik etkisini azaltacak sürdürülebilir stratejiler belirliyor mu? KOSGEB, Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında Teknoyatırım Destek Programı doğrultusunda 7 ürünün üretimi için “özel bir destek programı” başlatmıştı. Ancak salgın ortaya çıkmadan önce […]

Duyurular

Teknoloji Hazırlık Seviyesi : Teydeb Çağrılı Sistem Deneyimlerimiz

tarihinde yayınlandı

Bu yazımızda sizlere TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme ve Tübitak 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek programları 2020 yılı ilk çağrısında Teknoloji Hazırlık Seviyesi odaklı edindiğimiz tecrübelerden bahsedeceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi TÜBİTAK, 2020 yılında Teydeb 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek programlarında bazı değişiklikler yaparak çağrılı sisteme geçmiştir. Bu […]

Duyurular

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nin Yıllık Faaliyet Raporlarının Son Gönderim Tarihi: 31.05.2020

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, aldıkları teşvikler ile faaliyetlerinin devamına ilişkin detayları aktarmaları adına, güncel durumda her yılın mayıs ayında bir önceki yılın faaliyet raporunu sunmak zorundadır. Raporlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Portalı üzerinden e-imza ile gönderilmektedir. Rapor gönderiminizden sonra süreç aşağıdaki adımlar doğrultusunda ilerler; Ar-Ge / Tasarım Merkez izlemesi yapması amacıyla […]

Duyurular

Yapay Zeka Konulu EUREKA Çağrısı Açıldı!

tarihinde yayınlandı

EUREKA Programı kapsamında faaliyet göstermekte olan EUREKA Kümelerinin (CELTIC-NEXT, EUROGIA, ITEA 3 ve PENTA-EURIPIDES²) farklı odak alanları içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Yapay Zeka’nın geliştirilmesi, uyarlanması ve kullanılması konusunda çözümlere odaklanan kümeler-arası ortak çağrısı yayınladı. Türkiye dahil 15 ülkenin destek verdiği çağrı kapsamında katılımcıların, yapay zeka alanında uygulamalı araştırma ve yenilik projesi önerileri […]

Duyurular

COVID-19 Konulu EUREKA Network Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

EUREKA Programı kapsamında, COVID-19’a özgü ihtiyaçlara yönelik kısa ve orta vadeli yanıtlar bulmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projeleri ortak çağrısı yayınladı. Kanada’nın da dahil olduğu EUREKA Network çağrısına, Türkiye ile birlikte Avusturya, Danimarka, Hollanda, İspanya, Fransa’dan fonlayıcı kuruluşlar destek sağlamaktadır. Çağrı kapsamında katılımcıların, aşağıdaki alanlar başta olmak üzere*, COVID-19’a yönelik araştırma ve yenilik projesi önerileri […]

Duyurular

TÜBİTAK [ARBİS]M-ERA.NET 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

M-ERA.NET 2 projesi 2020 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği alanında modelleme çalışmaları, yüzeyler, ara yüzeyler, kaplamalar, kompozitler, fonksiyonel malzemeler, sağlık uygulamaları için malzemeler, biyomalzemeler, eklemeli/katmanlı imalat alanına yönelik malzemeler ve malzeme teknolojileri ve nano/mikro malzemeler gibi ileri malzeme teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. Bu amaç […]

Duyurular

1507-KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı Süreçleri

tarihinde yayınlandı
1507

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların projeler kapsamında rekabet güçlerinin arttırılmasının ve ihracat kapasitelerinin genişletilmesi istenmektedir. Kobiler, ortaklı ya da firma bünyesinde gerçekleştirilecek projeler sayesinde Ar-Ge sistematiğinin ve yenilikçi proje tasarlama ve yürütebilme yetkinliğinin kazandırılması hedeflenmektedir. Benimsenen Ar-Ge kültürü ve yenilikçi proje geliştirme çalışmaları ile firmaların Ar-Ge kapasitelerinin arttırılması, yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesi, proje çıktılarının ticarileşebilme potansiyelinin […]

Duyurular

Ufuk2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2020 Çağrısı Yayınlandı!

tarihinde yayınlandı

Ufuk2020 Programı Güvenli Toplumlar 2020 yılı çağrısı yayınlanmıştır.  Aşağıdaki alanlarda 21 çağrı başlığı başvurulara açılmıştır. Çağrı Başlıkları ve Çağrılara ilişkin özel şartlara yönelik bilgiler aşağıdaki gibidir. U2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2020 Dijital Güvenlik Çağrısı U2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2020 Güvenlik Çağrısı U2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2020 Kritik Altyapılar Çağrısı Çağrılar ile ilgili uzman kadromuzdan detaylı […]

Duyurular

Ufuk 2020 Programı Enerji Verimliliği 2020 Çağrısı Açıldı!

tarihinde yayınlandı

Ufuk2020 Programı Enerji Verimliliği 2020 yılı çağrısı yayınlanmıştır. 5 ana alan (binalar; sanayi; finans; kamu yetkilileri ve politika) altında 10 çağrı başlığına başvurular gerçekleştirilebilecektir. Çağrılar ile ilgili uzman kadromuzdan detaylı bilgi edinin Binaların enerji performansının ve akıllığının arttırılması Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector Upgrading smartness of existing building through innovations […]

Duyurular

100 Milyar TL Değerinde Ekonomik Tedbir Paketi Açıklandı

tarihinde yayınlandı

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı verilen ve 100 milyar TL’lık ekonomik tedbirleri içeren önlem paketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bu kapsamda bazı sektörlerde SGK ve KDV ödemeleri 6 ay ertelenirken, nakit akışı bozulan firmaların kredi ödemelerinin 3 ay ötelendiği ve en düşük emekli maaşının 1500 TL’ye yükseltildiği duyuruldu. Tedbirlerin nasıl uygulanacağı ile ilgili sorularınızı uzman kadromuza […]

Duyurular

Koronavirüs’ün Ekonomik Etkilerine Karşı Hükümetten Ekonomi Paketi Açıklaması Bekleniyor

tarihinde yayınlandı

Hükümetin, koronavirüs sebebi ile daralmadan etkilenen farklı sektörlere yönelik çeşitli teşvik, muafiyet ve kolaylaştırıcı destek paketlerini açıklaması bekleniyor.  Önlemler konusunda TOBB, TİM, DEİK, MÜSİAD, TÜSİAD VE TESK başta olmak üzere birçok STK ile sektör temsilcisinden talepler toplandı. Bu talepler neticesinde, en fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak çeşitli vergi ve Kredi ötelemesi, […]

Duyurular

Ufuk 2020 Programı SESAR Ortak Girişimi Büyük Ölçekli Demonstrasyon Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Ufuk 2020 Programı Akıllı Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’nın alt bileşenlerinden SESAR JU (Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi) kapsamında açılan SESAR 2020 Programı ile hava trafik yönetimi ile ilgili temel araştırma ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktır. Son başvuru tarihi 29 Nisan 2020’dir. Destek bütçesi 19,5 milyon Avro olan çağrı kapsamında […]