Bordro Hizmetlerimiz

Bordro Hizmetlerimiz kapsamında, Alkaze SMM ekibi olarak müşterilerimize personel bordrolarının hazırlanması ve ilgili diğer konularda hizmet sunmaktayız.

Başlıca Bordro Hizmetlerimiz:

• Personel bordrolarının hesaplamasının yapılması
• Bordro hesaplama sonuçlarının raporlanması
• Personele ait ücret bordrolarının e-mail aracılığı ile iletilmesi
• İşten ayrılan personelin kıdem ve ihbar hesaplamalarının yapılması
• İşe başlayacak ya da işten ayrılacak personelin ilgili resmi dokümanlarının hazırlanması
• Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının temin edilmesi
• İş yeri SGK tescil işlemlerinin yapılması
• Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formun hazırlanması
• E-bildirge şifre temini konusunda müşterilerimize destek olunması
• Müşterilerimiz nezdinde yapılan bordro işlemlerinin kontrolü ve ilgili hususlarda danışmanlık hizmetlerinin temini