HORIZON 2020 Programı

Horizon 2020 Nedir ?

Horizon 2020, 80 Milyar Avro’luk dev finansmanıyla dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programıdır.

       Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB Üye Ülkeleri, Programa Asosiye Ülkeler ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikaları kapsamında işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Horizon 2020 Programının Ulusal Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.

Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile gerçekleştirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan “Horizon 2020” ise 2014-2020 yılları arasındaki dönem içerisinde yaklaşık 80 Milyar Avro’luk bir bütçe ile hayata geçmiştir.

Horizon 2020 Projeler

Avrupa Birliği’nin yeni Ar-Ge ve Yenilik Programı Horizon 2020 üç bileşenden oluşmaktadır.

 

Bilimsel Mükemmeliyet

Programın Toplam Bütçesi : 24,44 milyar €

Amaç: Dünya standartlarında bilimin, ileri düzey araştırma yeteneği geliştirilmesinin ve araştırmacıların en iyi altyapılara erişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Endüstriyel Rekabetçilik ve Liderlik

Programın Toplam Bütçesi : 15,68 milyar €

Amaç: Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Bileşeni altında yeni iş sahaları yaratarak istihdam artışının sağlanması, anahtar teknolojilere stratejik yatırımların, Ar-Ge için özel sektör yatırımının ve yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi hedeflenmektedir

Toplumsal Sorunlara Çözümler

Programın Toplam Bütçesi :  27,36 milyar €

Amaç: Toplumsal Sorunlara Çözümler Bileşeni altında ise toplumsal sorunlara çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yolu ile etkili çözüm önerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Horizon 2020 Programının Avantajları:

 • Teminat istemeksizin ön ödeme olanağı,
 • %125’den - %87.5’e varan destek oranları ,
 • Yeni ürün, süreç ve teknolojiler geliştirmek ,
 • Planlanan araştırmaya saygınlığı yüksek mali destek sağlamak,
 • Ar-Ge çalışmalarında riski paylaşmak ,
 • Kilit oyuncularla ve müşterilerle Ar-Ge işbirlikleri kurmak ,
 • Kısa zamanda daha fazla bilgiye ve yeni pazarlara erişim sağlamak,
 • Uluslararası tanınırlığı artırmak ,
 • Rekabet yeteneğini yükseltmek ,
 • İleri düzey araştırma yeteneğini geliştirmek ,
 • En iyi altyapılara erişim sağlamak ,
 • Kariyer gelişimini desteklemek ,
 • Uluslararası ve sektörler arası dolaşım fırsatı elde etmek ,
 • Hedef pazarlardaki endüstriyel standart ve düzenlemelere rekabet avantajı sağlayacak şekilde erken dönemde erişim imkânı elde etmek

Horizon 2020 Programının Hedefleri:

 • Küresel işbirlikleri ile ekonomik rekabet gücünü artırmak
 • Bilgi ve deneyim birikimini ekonomik değere dönüştürmek
 • Yeni iş sahası ve yatırımlar alanları oluşturmak
 • Kaynakları verimli kullanarak bilim ve teknolojiyi pazara taşımak
 • Toplumsal, ekonomik ve teknolojik sorunlara çözüm üretebilmek
 • Bilim ve teknoloji ışığında uluslararası arenada güç kazanmak
 • Yeni ekonomik ilişkiler geliştirmek ve yeni pazarlara açılmak
 • Diğer ülkelerde üretilen ve kullanılan son teknolojilere ulaşmak

Horizon 2020 Başvuru

Desteklenen Proje Konuları
 • Ar-Ge Çalışmaları
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri
 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri
 • KOBİ Projeleri
Kimler Başvurabilir ?
 • Üniversiteler
 • Araştırma Merkezleri
 • KOBİ' ler
 • Büyük Sanayi Firmaları
 • KAMU
 • STK' lar
 • KOBİ Birlikleri
Destek Kalemleri
 • Personel
 • Makine-Teçhizat
 • Sarf Malzemeleri
 • Seyahat Konaklama
 • Toplantı Çalıştay Organizasyonu
 • Yayın ve Patent Giderleri
Başvuru Yapabilecek Ülkeler
 • AB üye Ülkeleri
 • Asosiye Ülkeler
 • Üçüncü Ülkeler

Tüm Doğrudan Masrafların %70’i

 • Yenilik Hibeleri(Innovation Action)
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için %100

Destek Oranları

Tüm Doğrudan Masrafların %100’ü

 • Ar-Ge Hibeleri 
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA)

Başvuru Süreci :

Proje Fikri :

Horizon 2020 amaçlarına uygun, mevcutlarından üstün, ticarileşme ve uygulanabilme potansiyeli yüksek bir ürün veya yönteminizin olması

Uygun Çağrı : 

Projenin çıktısı, kapsamı, amacı, Teknoloji Hazırlık Seviyesi, etkisi, kaynak talebi vb… konulara göre mevcut durumda açık olan ve açılacak olan çağrıların tespit edilmesi

İşbirliği : 

Proje kapsamında işbirliği yapmak için uygun çağrı konusunda çalışmalar yapan veya yapma potansiyeli olan ortakların bulunması

Değerlendirme Süreci :

Değerlendirme :

Bağımsız üç̧ denetmen tarafından proje başvurusu üstünlük (excellence), etki (impact) ve uygulanabilirlik (implementation) kriterlerine göre değerlendirilir.

Komite : 

Bağımsız denetmen puanları komite tarafından tekrar değerlendirilir ve gerekiyorsa puan optimizasyonu yapılır

Proje Sıralaması : 

Proje puan sıralaması yapılır. Kritik puanlı projeler için komite online platform üzerinden proje sahibiyle görüş me talep edebilir.

Sonuç : 

Sonuçlar asil ve yedek liste olarak ilan edilir. Başarılı projelerle sözleşme aş amasına geçilir

Değerlendirme Kriterleri :

Mükemmeliyet (Excellence) :

 • Projenin bilimsel kalitesi
 • Yenilikçi yönleri
 • Araştırmanın güvenilirliği

Uygulama (Implementation): 

 • Yönetim yapısı
 • Bireysel katılımcıların kalitesi ve deneyimleri
 • Konsorsiyum / Kurulan Ortaklığın kalitesi (tamamlayıcılığı, dengesi üniv – sanayi)
 • Kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı (bütçe, insan kaynağı, ekipman)

Etki (Impact) : 

 • Projenin katma değeri
 • Çalışma Programındaki hedef etkilere katkısı
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı

Konsorsiyum Üyeleri (Members of the consortium): 

 • Projede görev alacak kişiler hakkında kısa bilgi

Etik ve Güvenlik (Ethics and security) :

 • Projenin konusu, yapılacak olan araştırma yöntemine göre gerekli olabilir

Horizon 2020 Projelere Ortak Arama

Avrupa Komisyonu Participant Portal Arama Motoru:

Avrupa Komisyonu tarafından paydaş bulma amaçlı hazırlanan bir platformudur.Avrupa Komisyonu Participant Portal Arama Motoru için tıklayınız 

Proje Pazarları : 

Ufuk2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Proje Pazarı etkinlikleri yılda 2 kere olmak üzere Avrupa'da düzenlenmektedir. Proje Pazarı etkinliklerinde kendi proje fikrinizi ve kurumunuzu tanıtıp ikili görüşmelerde bulunabilirsiniz.

Eski proje pazarı linkleri için tıklayınız

Cordis: 

Avrupa Komisyonu'nun sağladığı bir ortaklık arama platformudur.

CORDIS Ortak Arama Motoru için tıklayınız

 

Horizon 2020 Açık Çağrılar

Bu programların önemli bir kısmı çağrı bazlı olarak yayınlanmaktadır.  Tüm Çağrıları görüntülemek için tıklayınız

Horizon 2020 Projelere Danışmanlık Yaklaşımımız

Danışmanlığımız 2 adımdan oluşmaktadır.

1.Adım : Max. 3 Ay* da Proje Başvurusunun yapılmasına katkı sağlıyoruz

2.Adım: Proje boyunca mali ve teknik raporlama çalışmalarının yanında, tüm süreçlerde desteğimizi sürdürüyoruz.

*Belirtilen süreler, firmanın projeye ayırdığı süre ile değişiklik gösterebilmektedir

1.Adım / Proje Dokümantasyon Hazırlıkları& Başvuru Danışmanlığımız

 1. Proje kurgusunun oluşturulur.
 2. Projenin gerektirdiği kilit uzmanlıklar belirlenir.
 3. Funding & Tender Portal kaydı oluşturulur.
 4. PIC numarası alım süreci yönetilir.
 5. Proje ortakları arasındaki koordinasyon sürecine destek verilir.
 6. Detaylı proje bütçesi ve kırılımları organize edilir ve hesaplanır.
 7. Projeye ilişkin Part A kısmı için; Genel bilgiler, Proje Paydaşları, Bütçe ve Etik konular sistem üzerinden online doldurulur.
 8. Projeye ilişkin Part B kısmı için; Mükemmellik (excellence), Etki (Impact), Uygulama (Implementation) başlıkları detaylandırılır ve sisteme yüklenir.
 9. Proje gönderiminin sağlanır.
 10. Proje hakem süreci gerekli yönlendirmeleri gerçekleştirilir.
 11. Proje karar bekleme sürecinde bilgi ve destek süreci devam eder.

2.Adım / Proje Kabul Sonrası İzleme Süreci Danışmanlığımız

 1. Proje kabulü sonrası Eureka izleme sürecine ilişkin bilgi eğitimi verilmektedir.
 2. Tübitak 1509 başvuru dokümanları hazırlanır ve sunulur.
 3. Proje  teknik ara raporlarının hazırlanır ve sunulur.
 4. Proje mali ara raporların hazırlanır ve sunulur.
 5. Proje giderlerinin takip edilmesi ve gerekli yönlendirmeleri yapılır.
 6. TÜBİTAK Eşik Üstü Desteklerinin Takip edilmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması

Horizon 2020 Programı Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Uzman Danışman Ekibimiz ile İletişme Geçin