EUROSTARS Programı

Eurostars Programı Nedir

EUROSTARS Nedir ?

Eurostars, Avrupa Komisyonu ve Eurostars üye ülkelerinin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. Eurostars herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Ar-Ge yoğun KOBİ’ler ana ortak (proje koordinatörü) olarak Eurostars projesi başlatabilirler. Personel sayısı 1-100 arasında olup en az 5 personelini veya personelinin/cirosunun en az %10’unu; personel sayısı 101-250 arasında olup en az 10 personeli veya personelinin/cirosunun en az %10’unu Ar-Ge faaliyetlerine ayıran KOBİ’ler Ar-Ge yoğun KOBİ olarak tanımlanır. Proje ortağı olan KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmeler için bu koşul geçerli değildir.

Üniversite veya araştırma kuruluşları, KOBİ’lerin veya büyük ölçekli işletmelerin alt yüklenicisi olarak Eurostars projelerinde yer alabilmektedir

 EUROSTARS Projelerinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir ?

 • Proje ana ortağı, EUROSTARS üyesi ülkelerden bir Ar-Ge yoğun KOBİ olmalıdır.
 • Proje ana ortağı Avrupa Birliği KOBİ tanımına uymalıdır.
 • Proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50'si projede yer alan Ar-Ge yoğun KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Herhangi bir ortak veya ülkenin projedeki faaliyetlere ve bütçeye katkısı % 75'i geçmemelidir.
 • Proje en fazla 36 ay içinde tamamlanmalıdır.
 • Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.
EUROSTARS
EUROSTARS

 EUROSTARS ile EUREKO Arasındaki Fark ?

 • Eurostars, uluslar arası değerlendirmeden geçmektedir. Tübitak Teknik değerlendirme sürecine tabi değildir.
 • Eurostars Projeleri yılda 2 kere açılmaktadır. Eureka programı için yılda 1 kere çağrı açılmaktadır.

Eurostars Başvuru

Kimler Başvurabilir :

Ar-Ge yoğun KOBİ'ler ana ortak (proje koordinatörü) olarak EUROSTARS projesi başlatabilirler. Personelinin veya cirosunun en az %10'unu Ar-Ge faaliyetlerine ayıran KOBİ'ler Ar-Ge yoğun KOBİ olarak tanımlanır. Proje ortağı olan KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmeler için bu koşul geçerli değildir.

Üniversite veya araştırma kuruluşları, KOBİ'lerin veya büyük ölçekli işletmelerin alt yüklenicisi olarak EUROSTARS projelerinde yer alabilmektedir.

Desteklenen Ar-Ge aşamaları:

Destek sağlanacak projelerin:

 1. Kavram geliştirme,

 2. Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,

 3. Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,

 4. Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,

 5. Prototip üretimi,

 6. Pilot tesisin kurulması,

 7. Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,

 8. Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

Desteklenen Harcama Giderleri :

 1. Personel giderleri,

 2. Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

 3. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

 4. Malzeme ve sarf giderleri,

 5. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

 6. Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,

Özel Koşullar:

Eurostars programına sunulan projeler TEYDEB 1509 programıyla desteklemektedir. 1509 programına sadece sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir. Eurostars projelerine katılan büyük ölçekli firmaların  projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

Büyük Ölçekli Firmalar: %60

Destek Oranları

KOBİ'ler: %75

Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli :

Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönü vurgulanmalıdır.

Kuruluşun projeye katkısı net bir şekilde belirtilmelidir.

Projenin teknoloji düzeyi gerekirse üniversitelerin ve Ar-Ge kuruluşlarının desteği ile literatür ve standartlar referans verilerek açıklanmalıdır.

Projenin hedefi, çıktıları ve başarı kriterleri net ve ölçülebilir şekilde tanımlanmalıdır

Başvuru Süreci :

Proje Fikrinin Olgunlaştırılması

Eurostars Websitesine Kayıt

Ortak Arama Süreci

Eurostars Başvuru Formunun Hazırlanması

TÜBİTAK ile Sözleşme Hazırlanması

Değerlendirme Süreci :

Proje Başvurusu

Proje önerilerinin ön değerlendirilmesi

Bağımsız hakem değerlendirmesi

Değerlendirme raporları

Final değerlendirme raporunun hazırlanması

Değerlendirme Komitesi Toplantısı

Kabul

Eurostars Projelerine Ortak Arama

Eurostars Üye Ülkeler

Proje Ortağı Bulmak için Tıklayınız.

Eurostars Çağrıları

Yılda iki kez çağrı kesim tarihi bulunmaktadır. Çağrıları görüntülemek için tıklayınız

Eurostars Projeleri Danışmanlık Yaklaşımımız

Danışmanlığımız 2 adımdan oluşmaktadır.

1.Adım : Max. 3 Ay* da Proje Başvurusunun yapılmasına katkı sağlıyoruz

2.Adım: Proje boyunca mali ve teknik raporlama çalışmalarının yanında, tüm süreçlerde desteğimizi sürdürüyoruz.

*Belirtilen süreler, firmanın projeye ayırdığı süre ile değişiklik gösterebilmektedir

1.Adım / Proje Dokümantasyon Hazırlıkları& Başvuru Danışmanlığımız

 1. Proje kurgusunun oluşturulur.
 2. Projenin gerektirdiği kilit uzmanlıklar belirlenir.
 3. Funding & Tender Portal kaydı oluşturulur.
 4. PIC numarası alım süreci yönetilir.
 5. Proje ortakları arasındaki koordinasyon sürecine destek verilir.
 6. Detaylı proje bütçesi ve kırılımları organize edilir ve hesaplanır.
 7. Projeye ilişkin Part A kısmı için; Genel bilgiler, Proje Paydaşları, Bütçe ve Etik konular sistem üzerinden online doldurulur.
 8. Projeye ilişkin Part B kısmı için; Mükemmellik (excellence), Etki (Impact), Uygulama (Implementation) başlıkları detaylandırılır ve sisteme yüklenir.
 9. Proje gönderiminin sağlanır.
 10. Proje hakem süreci gerekli yönlendirmeleri gerçekleştirilir.
 11. Proje karar bekleme sürecinde bilgi ve destek süreci devam eder.

2.Adım / Proje Kabul Sonrası İzleme Süreci Danışmanlığımız

 1. Proje kabulü sonrası Eureka izleme sürecine ilişkin bilgi eğitimi verilmektedir.
 2. 1509 başvuru dokümanlarının hazırlanır ve sunulur.
 3. Proje  teknik ara raporlarının hazırlanır ve sunulur.
 4. Proje mali ara raporların hazırlanır ve sunulur.
 5. Proje giderlerinin takip edilmesi ve gerekli yönlendirmeleri yapılır.
 6. TÜBİTAK Eşik Üstü Desteklerinin Takip edilmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması

Eurostars Programı Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Uzman Danışman Ekibimiz ile İletişme Geçin