Era-Net Programı

Era-Net Nedir ?

ERA-NET projelerinde konsorsiyum oluşturan diğer fon ajansları ile uzun süreli işbirliklerinin oluşturulması ve projelerin fonlanması hedeflenir
ERA-NET projeleri genellikle belirli bir/birkaç alan odaklıdır.
ERA-NET projelerinde proje süresince ortalama yılda bir kez ortak proje çağrısı açılmaktadır.
ERA.NET'lere proje başvurusu çağrı takviminde belirtilen açılış ve kapanış tarihleri arasında yapılabilmektedir.
TEYDEB tarafından yürütülen ERA.NET'lere ait Çağrı tarihleri ve konuları TEYDEB web adresinde duyurmaktadır.

Era-net Programının Amacı:

 • Bilgi ve iyi uygulamaların mevcut programlar üzerinden alışverişi
 • Genel stratejik konuların tanımlanması ve analizi
 • Ulusal ve bölgesel programlar arasındaki ortak aktivitelerin geliştirilmesi
 • Uluslararası ortak araştırma aktivitelerinin uygulanması

ERA-NET'ler :

 • Bölgesel ERA-NET'ler (UİDB)

 

 • Sektörel ERA-NET'ler –Akademik (UİDB) –Özel Sektöre Yönelik (TEYDEB) TEYDEB'in yer aldığı ERA-NET projelerinde açılan ortak proje çağrılarına Türkiye'de yerleşik firmaların sunduğu projeler, TEYDEB tarafından 1509- TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir.

Era-net Başvuru

Era-Net Çağrı Süreci

Era-Net Programına üye ülkelerin öncelikleri ve Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı strateji dokümanları göz önüne alınarak Ufuk 2020 Programı çalışma programlarında yayımlanan ERA-NET Cofund Aracı konularına, Programa üye ülkelerdeki ulusal fonlama kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturdukları konsorsiyumlar tarafından projeler sunulur. Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler kapsamında ERA-NET Cofund ortak çağrısına çıkılır.  Avrupa Komisyonu, ERA-NET Cofund projesi kapsamında açılan ortak çağrıların sadece birincisi için proje ortakları tarafından oluşturulan ortak fon havuzuna ilave fon aktarır. Söz konusu katkı, fonlama ajansları tarafından kullanılır.

Eranet Cagri Sureci
Eranet Cagri Sureci

Ortak çağrıya, ERA-NET Cofund proje konsorsiyumunda yer alan en az üç ülkenin paydaşlarının bir araya gelerek çağrı sekretaryasına proje sunmaları beklenmektedir. Ortak çağrıda iki aşamalı başvuru ve değerlendirmede süreçleri uygulanır. Yapılan uluslararası değerlendirmelere ek olarak, fonlama ajansları tarafından ulusal paydaşlarına yönelik uygunluk değerlendirmesi ve teknik değerlendirme de yapılabilir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olan projelerde yer alan paydaşlara dair fonlama işlemleri tamamen fonlamayı yapacak kuruluşun iç işleyişine ve kurallarına göre gerçekleştirilir ve ortak bir fonlama söz konusu değildir. Fonlama yapıldıktan sonra ise proje ortağı her ülkedeki araştırma ekibi, kendi ülkesindeki destek sağlayan kuruluşun iç işleyişinde göre izlenir ve değerlendirilir.

Desteklenen Gider Kalemleri :

 • Personel giderleri,
 • Alet, teçhizat, prototip, kalıp, yazılım alımları,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Danışmanlık ve hizmet alımları
 • Üniversitelere yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Yeminli Mali Müşavir Giderleri (YMM)

Proje toplam bütçesinin %25’i kadar ve en fazla 500.000 TL ön ödeme yapılabilir.

Eranet Cagri Sureci
Eranet Cagri Sureci

Kimler Başvurabilir :

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri (Üniversite veya Firma ortaklığı tercih ediliyor)

Destek Sistemi:

EUREKA Programında uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de EUREKA Programının yürütülmesinden TÜBİTAK sorumludur. TÜBİTAK, EUREKA programına sunulan projeleri TEYDEB 1509 programıyla desteklemektedir. 1509 programına sadece sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir. EUREKA projelerine katılan büyük ölçekli firmaların  projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır. 1509 programının uygulama esaslarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Büyük Ölçekli Firmalar: %60

Destek Oranları

KOBİ'ler: %75

ERA-NET Değerlendirme ve Destek Süreçleri :

ERA-NET projelerinde çağrılarda katılımcı ülkelerden firmaların/araştırmacıların projeleri ERA-NET projesi ortağı ülkeler tarafından fonlanmaktadır.

ERA-NET kapsamında oluşturulan uluslararası ortaklı projelerde her bir ortağın Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek sağlayan kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir ve izlenir

Başvuru Süreci :

Proje Fikrinin Olgunlaştırılması

Era-net projesi, konsorsiyuma başvurulacak belgeler ile ilgili araştırma grubuna iletilir

E-Rare  & Urban-Net

Era-net projeleri TÜBİTAK'ın desteklenme esasları uygunluğu açısından incelenir

Desteklenmesi uygun bulunan projeler Uluslar arası hakem değerlendirmesinden geçtiği takdirde , desteklenmek üzere konsorsiyuma bildirilir

Hakem değerlendirmesinden geçen projeler,Tübitak'tan destek almak üzere ARDEB'e iletilir

Projeler ARDEB'de ön değerlendirmeden geçer ve ilgili gruba ulaştırılır

İletilen Projelerin Gruplarda İzleme Süreci Başlar

Era-Net Projelerine Ortak Arama

Projenize Ortak Aramak için Tıklayın

Era-net Açık Çağrılar

ERA-NET programlarına, ilgili programın çağrı
duyurusuna göre başvuru yapılabilmektedir. Çağrıları görüntülemek için tıklayınız

Era-Net Projeleri Danışmanlık Yaklaşımımız

Danışmanlığımız 2 adımdan oluşmaktadır.

1.Adım : Max. 3 Ay* da Proje Başvurusunun yapılmasına katkı sağlıyoruz

2.Adım: Proje boyunca mali ve teknik raporlama çalışmalarının yanında, tüm süreçlerde desteğimizi sürdürüyoruz.

*Belirtilen süreler, firmanın projeye ayırdığı süre ile değişiklik gösterebilmektedir

1.Adım / Proje Dokümantasyon Hazırlıkları& Başvuru Danışmanlığımız

 1. Proje kurgusunun oluşturulur.
 2. Projenin gerektirdiği kilit uzmanlıklar belirlenir.
 3. Funding & Tender Portal kaydı oluşturulur.
 4. PIC numarası alım süreci yönetilir.
 5. Proje ortakları arasındaki koordinasyon sürecine destek verilir.
 6. Detaylı proje bütçesi ve kırılımları organize edilir ve hesaplanır.
 7. Projeye ilişkin Part A kısmı için; Genel bilgiler, Proje Paydaşları, Bütçe ve Etik konular sistem üzerinden online doldurulur.
 8. Projeye ilişkin Part B kısmı için; Mükemmellik (excellence), Etki (Impact), Uygulama (Implementation) başlıkları detaylandırılır ve sisteme yüklenir.
 9. Proje gönderiminin sağlanır.
 10. Proje hakem süreci gerekli yönlendirmeleri gerçekleştirilir.
 11. Proje karar bekleme sürecinde bilgi ve destek süreci devam eder.

2.Adım / Proje Kabul Sonrası İzleme Süreci Danışmanlığımız

 1. Proje kabulü sonrası Eureka izleme sürecine ilişkin bilgi eğitimi verilmektedir.
 2. 1509 başvuru dokümanlarının hazırlanır ve sunulur.
 3. Proje  teknik ara raporlarının hazırlanır ve sunulur.
 4. Proje mali ara raporların hazırlanır ve sunulur.
 5. Proje giderlerinin takip edilmesi ve gerekli yönlendirmeleri yapılır.
 6. TÜBİTAK Eşik Üstü Desteklerinin Takip edilmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması

Era-Net Programı Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Uzman Danışman Ekibimiz ile İletişme Geçin