Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Çok Eksenli Hareket Kontrolörü Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Yerli hareket kontrolcülerinin yaygınlaşmasını sağlayarak, imalat makineleri ve robotik otomasyon sistemlerinde kullanılan kontrolcü geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede çok eksenli hareket kontrolörünün yazılımı, donanımı ve test sistematiğini içeren bir platform olarak geliştirilmesi bu çağrıdaki temel beklentidir. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin. Çağrı Konu ve Kapsamı Bu çağrı kapsamında imalat makineleri ve robotlarda kullanılabilecek […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Kronik Hastalıklarda Kullanılacak Hasta Destek Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Bu çağrının amacı kronik hastalıkların tedavisi ve takibinde ihtiyaç duyulan hasta destek teknolojilerinin geliştirilmesini yerli kaynaklarla karşılayacak teknolojik bilgi birikimini sağlamak ve bu teknolojileri geliştirmektir. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin Bu çağrının konusu kronik hastalıkların tedavisi ve takibinde ihtiyaç duyulan hasta destek teknolojilerinin geliştirilmesidir. Çağrının ana kapsamı, kritik hastalıkların tedavi ve takibinde kullanılacak, vücut […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Elektronik Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri- Kronik Hastalıklarda Kullanılacak Hasta Destek Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Bu çağrının amacı kronik hastalıkların tedavisi ve takibinde ihtiyaç duyulan hasta destek teknolojilerinin geliştirilmesini yerli kaynaklarla karşılayacak teknolojik bilgi birikimini sağlamak ve bu teknolojileri geliştirmektir. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin. Çağrı Konu ve Kapsamı Bu çağrının konusu kronik hastalıkların tedavisi ve takibinde ihtiyaç duyulan hasta destek teknolojilerinin geliştirilmesidir. Çağrının ana kapsamı, kritik […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Sanayiye Yönelik Katkı Maddelerinin ve Yardımcı Maddelerin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrı Konusu: Bu çağrıda, gıda sanayinde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla, yaygın olarak kullanılan ve genellikle ithal edilen gıda katkı maddeleri ve yardımcı maddelerin gıda güvenliği açısından risk oluşturmadan, teknoloji ve maliyet açısından rekabetçi ve sürdürülebilir bir şekilde yerli olarak geliştirilmesi/üretilmesi amaçlanmıştır Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin ! Projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- İleri Düzey Takım Tezgahları ve Aparatları Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Ülkemizde ileri düzey takım tezgahlarına ihtiyaç duyulduğu ve bu ihtiyacın büyük bölümünün ithal ürünlerle karşılandığı bilinmektedir. Türkiye’de üretilen takım tezgahlarının savunma, havacılık, medikal, otomotiv gibi sektörlerin ihtiyacını genelde karşılayamadığı görülmektedir. Yüksek teknoloji içeren, yüksek katma değerli takım tezgahları üretmek, bu alanda rekabet gücünü artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilikçi ürün ve teknolojilerin […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Mikrobiyoloji, İmmünoloji ve Biyokimyasal Tanı Kitleri Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Bu çağrı ile insan biyolojik örneklerinde mikrobiyolojik, immünolojik ve biyokimyasal analizleri içeren tanı ve/veya tarama kitleri ile cihazlarının geliştirilmesi, ülkemizde bu alanda ithalat bağımlılığının azaltılarak uluslararası pazarda rekabet edebilen ihraç edilebilir ürünlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin !   Çağrı Konu ve Kapsamı Bu çağrı kapsamında önerilecek projelerde, insan biyolojik materyallerinde […]

Duyurular

KOSGEB TEKNOYATIRIM BAŞVURULARI AÇILDI !

tarihinde yayınlandı

KOSGEB’den Yüksek Teknolojili Ürüne 5 Milyon TL Destek Ar-Ge Sonrası yatırımların 5 Milyon TL’ye kadar desteklendiği KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM (KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım) Destek Programı başvuru alımına başlanmıştır. Program kapsamında Öncelikli Teknoloji Alanları tablosuna göre Yüksek Teknoloji alanlarına yönelik yatırımlar ve Yerli Malı Belgesine sahip Makine-Teçhizat alımları, ilave destek oranları ile desteklenecektir. Çağrıya başvurmak için […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511-Taşınabilir Cihazlara Yönelik Gömülü Sistem ve Bileşenleri Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Taşınabilir platformların hızla yaygınlaşması sebebiyle bu platformların asli ya da tamamlayıcı unsuru olacak gömülü sistem çözümlerine ihtiyaç artmaktadır. Çağrının amacı ticari değeri olan Ar-Ge ürünü mobil çözümlerin geliştirilmesidir Çağrı Konu ve Kapsamı: Çağrı kapsamında aşağıdaki başlıkların herhangi biri ile ilgili projeler değerlendirilecektir. Mobil cihazlara yönelik gömülü sistem bileşenleri Tarım/hayvancılık uygulamaları o Verimliliği arttırıcı […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Raf Ömrünün Uzatılmasına Yönelik İleri Gıda İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrı Konusu: Bu çağrı kapsamında gıdaların işlenmesi ve depolanması sırasında meydana gelebilecek ve ürün kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişikliklerin azaltılmasına ve raf ömürlerinin uzatılmasına yönelik yenilikçi/ileri gıda işleme teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu teknolojilerin geliştirilmesi, ürün kalitesinin artırılması,maliyetlerin azaltılması ve yeni pazarların oluşması açısından önem taşımaktadır. Çağrı Konu ve Kapsamı Projelerin aşağıda […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Otomotiv Sektörüne Yönelik Termoset/Termoplastik Prepreg/Preform Üretim Teknolojileri Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Amaç: otomotiv sektöründe kullanılan parçaların prepreg/preform üretim teknolojileri ile üretilebilirliğinin araştırılması, üretilen ürünün yerine geçtiği malzeme ile mekanik ve çevresel performans etkileri açılarından karşılaştırılması, prototip üretimi, üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, üretim süreçlerinin kısaltılması, optimizasyonu, maliyet ve ağırlık azaltıcı ve ayrıca enerji tasarrufu sağlayabilen yöntemlere yönelik çalışmaların yapılması da çağrının amaçlarındandır. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Sağlık Verilerine Yönelik Veri Madenciliği Uygulamaları Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrını Amacı: Bu çağrı ile ülkemizde sağlık verilerine yönelik veri madenciliği uygulamalarının geliştirilmesi için gerekli bilgi birikiminin oluşturulması amacıyla Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve bu çalışmalar neticesinde etkin çözümlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin   Çağrı Konu ve Kapsam: Sağlık sektöründe insan sağlığına yönelik veri madenciliği teknikleri içeren aşağıdaki başlıklarda verilen yenilikçi […]

Duyurular

2018 Tasarım Merkezi İstatistikleri

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Tasarım Merkezleri; “Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım […]

Duyurular

Tübitak Martera 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

MARTERA, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. MARTERA, Avrupa ülkelerini denizcilik teknolojileri ve mavi büyüme alanlarında daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlamaktadır. MARTERA kapsamında, denizcilik teknolojileriyle ilgili Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği çağrı 29 Mart 2019 tarihinde kapanacaktır. ÇAĞRI KONULARI Çevreye […]

Duyurular

Yurt Dışı İş Seyahatlerinizde Yaptığınız Harcamaların %70’ini Geri Almak İster misiniz?

tarihinde yayınlandı

Desteğin Amacı : Sınai ve/veya ticari şirketlerce ihracat amaçlı olarak gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır. Destek Unsurları 1)  sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 2) Bir […]

Duyurular

TUİK 2017 Ar-Ge İstatistikleri Yayınlandı

tarihinde yayınlandı

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2017 Ar-Ge harcaması 2017 yılında 29 milyar 855 milyon TL’ye yükseldi. Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2017 yılında bir önceki yıla göre 5 milyar 214 milyon TL artarak, %21,2 artışla 29 milyar 855 milyon TL’ye yükseldi. Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı arttı Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) […]

Duyurular

KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı

tarihinde yayınlandı

BAŞVURU KOŞULLARI Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan; KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik […]

Duyurular

T.C. Ticaret Bakanlığından Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine 1.4 Milyon Dolar Hibe

tarihinde yayınlandı

Firmaların moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amaçlanmıştır. Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik olarak istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir. Bu kapsamdaki desteklerden işbirliği kuruluşları, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve […]

Duyurular

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyete Geçen Bölge Sayısı 58’e Ulaştı

tarihinde yayınlandı

Teknolojik bağımsızlığı en aza indirmek ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu teknolojiyi üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirmek üzere Türkiye’de faaliyette olan 58 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 4.987 firmada 49.000 kişi istihdam edilmekte olup, bugüne kadar 28.983 proje tamamlanmış, devam eden 8.387 proje bulunmaktadır. 4691 sayılı kanun bilindiği üzere belirli bir üniversite veya Ar-Ge merkez ve enstitü imkanlarını kullanarak […]

Duyurular

Tübitak 1601 – Kâtip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Desteğin Amacı: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında, sanayi ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kaliteyi artırması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla TÜBİTAK ve Birleşik Krallık’taki fon ortaklarından Royal Academy of Engineering arasında Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısı açılmıştır. TÜBİTAK […]

Duyurular

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Çağrısı Başvuruları Alınmaya Başladı

tarihinde yayınlandı

Bilindiği üzere, Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak SAYEM 1. Faz Çağrısı 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle açılmıştır. Başvuru sürecinin ilk aşaması olan konsorsiyum oluşturacak firmalarla görüşmeler tamamlanmıştır. 1 Kasım 2018 itibariyle proje başvurusu yapılmaya başlamıştır. Öncelikle başvuru yapacak olan konsorsiyumun (projenin) yürütücü kuruluşu, sistemden Ön Kayıt Formu ve Taahhütnameyi oluşturup çıktısını proje ortakları […]