Duyurular

KOSGEB KOBİGEL 2021-01-02 İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI AÇILDI!

tarihinde yayınlandı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2021-01 ve 2021-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı: İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; – Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek, – İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. Başvuru […]

Duyurular

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İlk Çağrısına Çıkıldı

tarihinde yayınlandı

Proje Teklif Çağrısı: “2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi” – Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde otomotivde kullanılmak üzere belirli sektörlerde olmak üzere Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile […]

Duyurular

M-ERA.NET 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

M-ERA.NET 3 projesi 2021 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği alanında modelleme çalışmaları, yüzeyler, ara yüzeyler, kaplamalar, kompozitler, fonksiyonel malzemeler, sağlık uygulamaları için malzemeler, biyomalzemeler, eklemeli/katmanlı imalat alanına yönelik malzemeler ve malzeme teknolojileri ve nano/mikro malzemeler gibi ileri malzeme teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. Malzeme Mühendisliği […]

Duyurular

EIT Kentsel Ulaşım 2022-2024 İş Planı Birinci Çağrısı

tarihinde yayınlandı

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük maliyetli çok modlu ulaşım sistemlerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü yapısıdır. EIT Kentsel Ulaşım 2022-2024 yılları iş planı ilk çağrıları açılmıştır. Akademi (Academy), İş Geliştirme (Business Creation),  İnovasyon (Innovation), Vatandaş Katılımı (Citizen […]

Duyurular

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Öncelikli Ürünler Belirlendi

tarihinde yayınlandı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan “Kimya”, “Eczacılık”, “Tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı”, “Bilgisayar, elektronik ve optik”, “Elektrikli teçhizat”, “Makine”, “Ulaşım araçları” veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi teknoloji alanları listesi Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. […]

Duyurular

ERA-MIN3 ERA-NET Cofund Projesi 2021 Yılı Çağrısı Kapsamında 1M TL Destek

tarihinde yayınlandı

ERA-MIN3 projesi Ufuk2020 Programı alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı” kapsamında desteklenmekte olan ve endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmeyi ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamayı amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir. ERA-MIN3 projesi kapsamında açılan 2021 çağrının konusu yakıt ve gıda hammaddeleri hariç […]

Duyurular

Ar-Ge Merkezi Kurmanın Şirketlere Sağladığı Avantajlar

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı kanun ile Ar-Ge merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan teşvik ve muafiyetler şöyledir.   – Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve […]

Duyurular

“1501-Sanayi Ar-Ge” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç” Destek Programları 2021 Yılı 1. Çağrısı Ön Kayıt Başvuru Tarihi Uzatıldı

tarihinde yayınlandı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, 04/01/2021 tarihinde açılan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısında ön kayıt başvuru tarihi uzatılmıştır. 1501 ve 1507 Çağrı duyurularının her ikisinde de Çağrı Takvimi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 1501 […]

Duyurular

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 Sipariş Ar-Ge 2021-1) Açıldı

tarihinde yayınlandı

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda 1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm […]

Duyurular

Chist-Era Era-Net Projesi 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

tarihinde yayınlandı

CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future and Emerging Technologies) programında desteklenmiş ve TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bir ERA-NET Cofund projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni […]

Duyurular

Tasarım Merkezi Kurulum ve Yönetim Danışmanlığı

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Tasarım Merkezleri; “Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve Bakanlar […]

Duyurular

KOSEGB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından 1.000.000 TL’ye Kadar Destek

tarihinde yayınlandı

Programın Amacı ve Kapsamı Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir. Başvuru Şartları: 1- Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için; En çok 5 […]

Duyurular

Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ve TGB Personelinin Uzaktan Çalışma Süresi 28.02.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

tarihinde yayınlandı

Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerine  31 Aralık  2020 tarihine kadar imkân tanınmıştı. Sanayi […]

Duyurular

650.000 Avro Bütçeli “Yeşil Enerji Geçişi için Dijital Dönüşüm-MICALL20” Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

  ERA-Net Smart Energy Systems ortak adıyla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus, EN SgplusRegSys ve EnerDigit projeleri Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir.   ERA-Net Smart Energy Systems’in “yeşil enerji geçişi için dijital dönüşüm” konulu 2020 yılı çağrısı, gelecekteki enerji sisteminin, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve yeni bir pazar tasarımına büyük ölçüde dayalı […]

Duyurular

TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 Destek Programları 2021/1 Çağrıları Açılıyor

tarihinde yayınlandı

TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı2021 yılı 1. dönem başvuru tarihleri ve Çağrı Kapsamları belirlendi. Başvurular, 04.01.2021 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır. 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı Çağrı Duyurusu: Çağrı Konu ve Kapsamı: Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır. Firmanın uluslararası pazara yönelik […]

Duyurular

TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında; Burs Destek Süreleri ve Aranan Kriterler İle İlgili Değişiklikler

tarihinde yayınlandı

Bilindiği gibi, özel sektör kuruluşlarında doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülmekte olan 2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında; programın iyileştirilmesine yönelik yürürlükteki projelerde görev alan proje yöneticisi/yürütücüsü, akademik danışman, bursiyer, sanayi danışmanı ve diğer paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda güncellemeler yapılmaktadır. Bu bağlamda; 2020 yılı çağrısı ile birlikte burs destek süreleri ve burs verilecek öğrencilerde […]

Duyurular

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile 750.000 TL’ye Kadar Destek

tarihinde yayınlandı

KOSGEB’in Ar-Ge destek programının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip, küçük-orta işletmelerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi veya hizmet üretmelerini sağlayarak katma değerli ürün yelpazesini, Ar-Ge’yi ve inovasyonu firmaların kurum kültürlerine kazandırmaktır. En önemli amacı budur. KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programında Hangi Proje Giderlerine Destek Verilir? Destek Miktarları Nelerdir? KOSGEB bu program […]

Duyurular

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile 750.000 TL’ye Kadar Destek

tarihinde yayınlandı

KOSGEB’in ar-ge destek programının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip, küçük-orta işletmelerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi veya hizmet üretmelerini sağlayarak katma değerli ürün yelpazesini, ar-geyi ve inovasyonu firmaların kurum kültürlerine kazandırmaktır. En önemli amacı budur. Peki Kimler Başvurabilir? Araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler ve girişimciler başvurabiliyor (şahıs firmaları […]

Duyurular

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Personelinin Uzaktan Çalışma Süresi 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

tarihinde yayınlandı

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülebilmesine, bu kapsamda çalışan personelin Bakanlığa bildirilmesi kaydıyla müsaade edilmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmelerine […]

Duyurular

“1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2021 yılı 1. Çağrıları Açılıyor

tarihinde yayınlandı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısı açılıyor. 1507 programı gibi, 1501 programına da sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvuru yapabilmektedir. Çağrılar ile KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi […]