Duyurular

Ar-Ge Merkezi Kurmanın Şirketlere Sağladığı Avantajları Biliyor musunuz?

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge faaliyeti yürüten ve nitelikli istihdam sağlayan firmalara kurumlar vergisi indirimi, gelir vergisi stopaj desteği, gümrük vergisi istisnası, temel bilimler mezunu personel için hibe desteği gibi ciddi vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. Şirketinizin Ar-Ge merkezine tanınan haklardan zamanında ve sorunsuzca yararlanabilmesi için bu sürecin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir Danışmanlık paketimiz hakkında bilgi almak ve Ar-Ge Merkezinizi kurabilmek için bizimle hemen iletişime geçiniz […]

Duyurular

Hamle Programı Kapsamında Dijital Dönüşüm Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm Çağrısı 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir. Dijital Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda […]

Duyurular

Eurostars-3 Programı’nın İlk Çağrısı Açıldı!

tarihinde yayınlandı

Yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde oluşturulan uluslararası işbirliği projelerinin desteklendiği Eurostars-3 Programı’nın ilk çağrısı açıldı. Çağrı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Çağrının Hedefleri: Bu çağrı kapsamında sunulacak projeler çerçevesinde uluslararası etkin iş birliklerinin oluşturulması; uluslararası düzeyde […]

Duyurular

Avrupa Birliği İkili & Çoklu İşbirlikleri Destek Programları Nedir? Nasıl Dahil Olunabilir?

tarihinde yayınlandı

Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve İkili & Çoklu İşbirlikleri Projeleri olarak sınıflandırabiliriz. İkili & Çoklu İşbirlikleri kapsamındaki projelerin geneli ulusal fonlar kapsamında desteklenmektedir. Bu projeler kapsamında; Eureka, Eurostars, Era-net ve İkili İş birliği projeleri başlıca bahsedilebilir. Bu projeler için çoğunlukla iki adımlı başvuru süreci yaşanmaktadır; öncelikle uluslararası başvuru  yapılmakta ardından ilgili ulusal başvuru ile süreç […]

Duyurular

HAMLE Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı İçin Son Başvuru Tarihi 17 Eylül

tarihinde yayınlandı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir. Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki […]

Duyurular

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri

tarihinde yayınlandı

KTZ Yetkinlik Projelerinde, uzay, havacılık, elektrik, elektronik, makine, otomotiv, maden ve metaller ile kimya sektörlerinde faaliyet gösteren üretici firmaların, küresel ölçekteki yabancı firmaların tedarik zincirlerinde yer alabilmeleri için üretmeleri gereken numune/prototiplerin üretiminde ihtiyaç duydukları “ürün geliştirme (prototip/numune),test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek” makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır. KTZ projeleri, […]

Duyurular

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile 750.000 TL’ye Kadar Destek

tarihinde yayınlandı

KOSGEB’in Ar-Ge destek programının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip, küçük-orta işletmelerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi veya hizmet üretmelerini sağlayarak katma değerli ürün yelpazesini, Ar-Ge’yi ve inovasyonu firmaların kurum kültürlerine kazandırmaktır. En önemli amacı budur. KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programında Hangi Proje Giderlerine Destek Verilir? Destek Miktarları Nelerdir? KOSGEB bu program dahilinde […]

Duyurular

Ar-Ge Merkezi Başvuru ve Süreç Yönetimi Danışmanlığı

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge faaliyeti yürüten ve nitelikli istihdam sağlayan firmalara kurumlar vergisi indirimi, gelir vergisi stopaj desteği, gümrük vergisi istisnası, temel bilimler mezunu personel için hibe desteği gibi ciddi vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. Şirketinizin Ar-Ge merkezine tanınan haklardan zamanında ve sorunsuzca yararlanabilmesi için bu sürecin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir Danışmanlık paketimiz hakkında bilgi almak ve Ar-Ge Merkezinizi kurabilmek için bizimle hemen iletişime geçiniz […]

Duyurular

HAMLE Programı Kapsamında Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Açılmıştır

tarihinde yayınlandı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı 10 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir. Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. […]

Duyurular

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrıları Açıldı

tarihinde yayınlandı

Yeni çağrılar:  1707 İhracat Odaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021 (1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021)  1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021 (1707 Sipariş Ar-Ge-b) Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel […]

Duyurular

Yerli ERP çözümlerinin Geliştirilmesi İçin Hibe ve Ar-Ge Desteği

tarihinde yayınlandı

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri kapsamında Kurumsal Kaynak Yönetimi Sistemleri Çağrı Duyurusu Yayınlandı. Dijital teknolojilerin gelişimi ve kullanımının yaygınlaşması, başta sanayi olmak üzere tüm ekonomik faaliyetlerde dönüştürücü etki oluşturmaktadır. Nesnelerin interneti uygulamaları, bulut bilişim, yapay zekâ, büyük veri gibi teknolojiler sayesinde, veriye dayalı katma değer üretimi bu dönüşümün odağında yer almaktadır. Çağrı kapsamında, Kurumsal Kaynak Yönetimi […]

Duyurular

Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ve TGB Personelinin Uzaktan Çalışma Süresi 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

tarihinde yayınlandı

Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerine 30 Haziran  2021 tarihine kadar imkân […]

Duyurular

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 23 Haziran 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir. Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge […]

Duyurular

Teknoparkların Avantajları

tarihinde yayınlandı

• Kurumlar Vergisi: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet • Çalışan Gelir Vergisi Muafiyeti: Bölgede çalışan (öğretim üyeleri dahil) Ar-Ge personeli ve destek personelinin( %10’u geçmemek şartıyla) bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. • […]

Duyurular

HAMLE Programı Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Süresi Uzatıldı

tarihinde yayınlandı

Mobilite Çağrısı’na ilişkin ön başvuru süresi, 22 Haziran 2021 tarihine uzatılmıştır. Ön Başvuru Bitiş Tarihi:                22 Haziran 2021 Salı Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi:   2 Temmuz 2021 Cuma Kesin Başvuru Bitiş Tarihi:           17 Temmuz 2021 Cumartesi   Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir […]

Duyurular

KOSGEB Hızlı Destek Programı Açıklandı

tarihinde yayınlandı

Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz, 2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksit olarak geri ödenecek şekilde bu destekten faydalanabileceklerdir. Program aşağıdaki iki destek bileşeninden oluşmaktadır:Birinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde faaliyet gösteren MKİ’ler için işletme sermayesi desteğiİkinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde veya “Bilgisayar programlama, danışmanlık ve […]

Duyurular

1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1 Çağrısı Başvuru Son Tarihi Uzatıldı

tarihinde yayınlandı

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısının (1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1) son başvuru tarihi 1 ay uzatılmıştır. Çağrı kapanış tarihi 3 Haziran 2021, saat 23:59 olarak güncellenmiştir. 1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip çıktıları olan Ar-Ge […]

Duyurular

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir. Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Program kapsamında desteklerden yararlanacak […]

Duyurular

Tasarım ve Ürün Geliştirme Hibe Proje Danışmanlığı

tarihinde yayınlandı

Tasarım destekleri çerçevesinde “tasarım ve ürün geliştirme projeleri” desteği, ihracat odaklı olmak şartıyla tüm işletmelerin inovasyon kapasitelerini artırmak adına yapacakları yatırımlara eş finansman oluşturmayı hedeflemekte. İşletmeler; %50 oranında aşağıdaki üst limitler dahilinde en fazla 3 sene boyunca desteklenmektedir. -Şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin […]

Duyurular

KOSGEB KOBİGEL 2021-01-02 İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI AÇILDI!

tarihinde yayınlandı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2021-01 ve 2021-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı: İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; – Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek, – İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. Başvuru […]