Duyurular

2019 Nisan, Ar-Ge Merkezi İstatistikleri

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması […]

Duyurular

Nisan 2019 Ar-Ge Merkezi İstatistikleri

tarihinde yayınlandı

5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması […]

Duyurular

TEYDEB Programlarında Yenilikler

tarihinde yayınlandı

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programlarından; 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları, 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları ve 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde düzenlemeler yapıldı. […]

Duyurular

Yapay Zeka ve Kuantum Teknolojileri Konusunda EUREKA Çağrısı

tarihinde yayınlandı

EUREKA Progamı kapsamında, Yapay Zeka ve Kuantum Teknolojileri konusunda bir çağrı açılacaktır. Çağrı ile ilgili bilgiler şu şekildedir: Çağrı Açılış Tarihi: 01 Nisan 2019 Çağrı Kapanış Tarihi: 01 Temmuz 2019 (Ülkemiz katılımcılarının bu tarihe kadar TEYDEB 1509 başvurularını da tamamlamaları gerekmektedir.) Çağrı Katılımcı Ülkeleri: Türkiye, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, İsrail, Güney Kore, İspanya, İsviçre, Türkiye, […]

Duyurular

TÜBİTAK 1507 Programında Destek Üst Limit Artırıldı!

tarihinde yayınlandı

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 1507 kodlu KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına başvuruda bulunacak projenin toplam bütçe üst limiti artırılmıştır. 1507 Kodlu Programın Uygulama Esaslarının 7 nci maddesinde yer alan programa başvuruda bulunacak projenin toplam bütçesi 500.000 (beş yüz bin) TL’den  600.000 (altı yüz bin) TL’ye yükseltilmiştir. TÜBİTAK 1507 Programına başvurmak […]

Duyurular

T.C. Ticaret Bakanlığı Bilişim Sektörü Destekleri

tarihinde yayınlandı

Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında bilişim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı teşvik kapsamındadır. Bu teşvikler hibe niteliğinde olup geri ödemesi yoktur. Bilişim sektörüne verilen Devlet desteklerini aşağıdaki ana başlıklarda incelemek mümkündür; 1- BELGELENDİRME DESTEĞİ Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörü Şirketleri tarafından alınan […]

Duyurular

Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Projesi ile 1 Milyon Dolar Destek

tarihinde yayınlandı

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir. Makine, Ekipman, Donanım Alımı Yazılım Alımı Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları Bir şirketin azami 1 projesi desteklenir. Şirketlerin harcamaları; bu harcamaların en az % 51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilir. Küresel Tedarik […]

Duyurular

KOSGEB- KOBİGEL Başvuruları Açıldı ! İmalat Sanayinde Dijitalleşme için 250 Milyon TL Destek!

tarihinde yayınlandı

Proje Teklif Çağrısının genel amacı; KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı: – İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; – Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek, – İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere     […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Sanayide Enerji Verimli İkili veya Üçlü Üretime Yönelik Buhar veya Gaz Türbinlerinin Geliştirilmesi Ve Demonstrasyonu Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Bu çağrıda ısıl proseslerin yoğun olduğu, çimento, demir çelik, cam, tekstil, seramik vb sanayi sektörlerinde, süreç iyileştirme ve atık ısı geri kazanımı ile %20 enerji verimliliği artışı sağlayan teknolojiler kapsamında özellikle ikili veya üçlü üretim uygulamalarına yönelik yüksek verimli, atık ısı geri kazanımlı küçük kapasiteli buhar ve gaz türbinlerinin, ülkemizin teknolojik rekabet gücüne […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511-Kömürle Çalışan Termik Santrallerde Karbondioksit Tutma Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Özellikle kömür ile çalışan güç santralleri, atmosfere çok miktarda sera gazları yaymaktadır. Fosil yakıt kaynaklı yakma sistemleri ve termik santrallerden salınan CO2 gazının tutulmasında kullanılan tutma ve depolama (KTD) teknolojileri, yüksek maliyetleri nedeniyle istenilen düzeyde yaygınlaşamamıştır. Bu nedenle, kömürle çalışan termik santrallerde maliyet etkin karbondioksit tutma teknolojilerinin geliştirilmesine ve santralde tutulan karbondioksitin yan ürün olarak […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Cerrahi/Anatomi/Biyofizik/Fizyoloji Simülatörleri Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Bu çağrının amacı; cerrahi, anatomi, biyofizik ve fizyoloji eğitimlerinde kullanılabilecek, eğitim alan kişiyle etkileşimli hasta modeli ve simülatör teknolojilerinin geliştirilmesini yerli kaynaklarla karşılayacak teknolojik bilgi birikimini sağlamak ve bu teknolojileri geliştirmektir Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin. Çağrı Konu ve Kapsamı: Sağlık bilimlerinde verilen temel ve ileri eğitimler açısından simülatörlere duyulan ihtiyaç her geçen gün […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- MEMS/NEMS Tabanlı Biyolojik ve Kimyasal Sensör Sistemlerin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Ülkemizde toplum sağlığını tehdit eden havada veya suda bulunan kimyasal maddeleri, toksinleri algılamaya veya hastalıkların erken tanısını koymaya yönelik MEMS/NEMS biyolojik ve kimyasal sensörlerin Türkiye’de geliştirilerek, üretim potansiyelinin oluşturulması ve artırılması amaçlanmaktadır. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin. Çağrı Konu ve Kapsamı Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır: * Gıda bozulmasını ve/veya katkı […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Çok Eksenli Hareket Kontrolörü Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Yerli hareket kontrolcülerinin yaygınlaşmasını sağlayarak, imalat makineleri ve robotik otomasyon sistemlerinde kullanılan kontrolcü geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede çok eksenli hareket kontrolörünün yazılımı, donanımı ve test sistematiğini içeren bir platform olarak geliştirilmesi bu çağrıdaki temel beklentidir. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin. Çağrı Konu ve Kapsamı Bu çağrı kapsamında imalat makineleri ve robotlarda kullanılabilecek […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Kronik Hastalıklarda Kullanılacak Hasta Destek Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Bu çağrının amacı kronik hastalıkların tedavisi ve takibinde ihtiyaç duyulan hasta destek teknolojilerinin geliştirilmesini yerli kaynaklarla karşılayacak teknolojik bilgi birikimini sağlamak ve bu teknolojileri geliştirmektir. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin Bu çağrının konusu kronik hastalıkların tedavisi ve takibinde ihtiyaç duyulan hasta destek teknolojilerinin geliştirilmesidir. Çağrının ana kapsamı, kritik hastalıkların tedavi ve takibinde kullanılacak, vücut […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Elektronik Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri- Kronik Hastalıklarda Kullanılacak Hasta Destek Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Bu çağrının amacı kronik hastalıkların tedavisi ve takibinde ihtiyaç duyulan hasta destek teknolojilerinin geliştirilmesini yerli kaynaklarla karşılayacak teknolojik bilgi birikimini sağlamak ve bu teknolojileri geliştirmektir. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin. Çağrı Konu ve Kapsamı Bu çağrının konusu kronik hastalıkların tedavisi ve takibinde ihtiyaç duyulan hasta destek teknolojilerinin geliştirilmesidir. Çağrının ana kapsamı, kritik […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Sanayiye Yönelik Katkı Maddelerinin ve Yardımcı Maddelerin Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrı Konusu: Bu çağrıda, gıda sanayinde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla, yaygın olarak kullanılan ve genellikle ithal edilen gıda katkı maddeleri ve yardımcı maddelerin gıda güvenliği açısından risk oluşturmadan, teknoloji ve maliyet açısından rekabetçi ve sürdürülebilir bir şekilde yerli olarak geliştirilmesi/üretilmesi amaçlanmıştır Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin ! Projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- İleri Düzey Takım Tezgahları ve Aparatları Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Ülkemizde ileri düzey takım tezgahlarına ihtiyaç duyulduğu ve bu ihtiyacın büyük bölümünün ithal ürünlerle karşılandığı bilinmektedir. Türkiye’de üretilen takım tezgahlarının savunma, havacılık, medikal, otomotiv gibi sektörlerin ihtiyacını genelde karşılayamadığı görülmektedir. Yüksek teknoloji içeren, yüksek katma değerli takım tezgahları üretmek, bu alanda rekabet gücünü artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilikçi ürün ve teknolojilerin […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511- Mikrobiyoloji, İmmünoloji ve Biyokimyasal Tanı Kitleri Geliştirilmesi Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Bu çağrı ile insan biyolojik örneklerinde mikrobiyolojik, immünolojik ve biyokimyasal analizleri içeren tanı ve/veya tarama kitleri ile cihazlarının geliştirilmesi, ülkemizde bu alanda ithalat bağımlılığının azaltılarak uluslararası pazarda rekabet edebilen ihraç edilebilir ürünlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin !   Çağrı Konu ve Kapsamı Bu çağrı kapsamında önerilecek projelerde, insan biyolojik materyallerinde […]

Duyurular

KOSGEB TEKNOYATIRIM BAŞVURULARI AÇILDI !

tarihinde yayınlandı

KOSGEB’den Yüksek Teknolojili Ürüne 5 Milyon TL Destek Ar-Ge Sonrası yatırımların 5 Milyon TL’ye kadar desteklendiği KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM (KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım) Destek Programı başvuru alımına başlanmıştır. Program kapsamında Öncelikli Teknoloji Alanları tablosuna göre Yüksek Teknoloji alanlarına yönelik yatırımlar ve Yerli Malı Belgesine sahip Makine-Teçhizat alımları, ilave destek oranları ile desteklenecektir. Çağrıya başvurmak için […]

Duyurular

TÜBİTAK’tan -1511-Taşınabilir Cihazlara Yönelik Gömülü Sistem ve Bileşenleri Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Çağrının Amacı: Taşınabilir platformların hızla yaygınlaşması sebebiyle bu platformların asli ya da tamamlayıcı unsuru olacak gömülü sistem çözümlerine ihtiyaç artmaktadır. Çağrının amacı ticari değeri olan Ar-Ge ürünü mobil çözümlerin geliştirilmesidir Çağrı Konu ve Kapsamı: Çağrı kapsamında aşağıdaki başlıkların herhangi biri ile ilgili projeler değerlendirilecektir. Mobil cihazlara yönelik gömülü sistem bileşenleri Tarım/hayvancılık uygulamaları o Verimliliği arttırıcı […]