Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı

Ar-Ge Nedir?

Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.

Ar-Ge Merkezi Tanımı

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin;

  • Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
  • Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan
  • En az 15 ( Otomotiv sektörü için 30 ) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden,
  • Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan ( Tübitak 1507, 1501, San-Tez vb. Ar-Ge Projeleri geçmişinde yapmış ve hala yapmaya devam eden firma olan )birimi ifade etmektedir.

En az 15 ( Otomotiv sektörü için 30 ) tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden işletmelere, 2008 yılı içerisinde yayınlanan Ar-Ge yönetmeliği ile pek çok indirim ve muafiyetlerden yararlanma imkânı sunulmaktadır. Türkiye‘de son yıllarda verilen teşviklerle birlikte kurulan ArGe merkezi sayısı 1260 oldu. Sektör bazında bakıldığında; yazılım, bilgisayar ve iletişim teknolojileri, tekstil kimya, denizcilik inşaat olmak üzere bir çok sektörde  ArGe merkezleri yer almaktadır. Ar-Ge Merkezi kurulum projesi danışmanlığı alarak sizde bu desteklerden faydalanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Bu avantajlardan yararlanabilmek içinse, gerekli hazırlıkların tamamlanması ve T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na proje ve Ar-Ge iş planı hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Şirketinizin Ar-Ge merkezine tanıtan bu haklardan zamanında ve sorunsuzca yararlanabilmesi için bu sürecin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir. Danışmanlık paketimiz hakkında bilgi almak ve bu desteklerden yararlanmak için bizimle iletişime geçiniz.

  “Ar-Ge Merkezi Belgelendirme” sürecini kendi bünyesinde gerçekleştirmiş olan ya da bir başka dış kaynaktan bu hizmeti temin etmiş olan işletmelere talepleri durumunda sadece “Ar-Ge Merkezi Teknik Yönetimi” ve/veya “Ar-Ge Merkezi Mali Yönetimi” hizmetleri de sunulabilmektedir.

Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlığı Hizmetlerimiz için Alkaze Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir İşletmenin Ar-Ge Merkezi Kurabilmesi İçin Asgari Gereklilikler:

•Ar-Ge merkezlerinde en az 15 ( Otomotiv sektörü için 30 )  tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,
•Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
•Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
•Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
•Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,
•Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
•İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılması gerekmekte olup Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmamaktadır. Ar-Ge Merkezi Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz için Alkaze Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru Zamanı Ne Zaman?

İşletmeler, yıl içerisinde her zaman Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunabilirler. Bu başvurular en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Teknik ekibimiz ve Ar-Ge mevzuatı uygulamaları konusunda uzmanlaşmış mali ekibimiz ile birlikte Ar-Ge merkezi kurulumu hizmeti alarak sizde bu desteklerden faydalanabilirsiniz.

Ar-Ge Merkezi Kurmanın Şirketlere Sağladığı Avantajlar

5746 sayılı kanun ile Ar-Ge merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan teşvik ve muafiyetler şöyledir.

  – Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’nü Kurumlar Vergisi Matrahından indirebilmektedir.

 -Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin;
-Doktoralı olanlar için % 95’ni,

-Yüksek Lisanlılar için %90‘nı
-diğerleri için % 80’ni gelir vergisinden müstesnadır.

  -Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

  -Damga Vergisi İstisnası: Her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak  düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

Gümrük Vergisi İstisnası: Kanun kapsamında yürütülen Ar- Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

– Temel Bilimler Desteği: Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ar-Ge merkezinde destekten yararlanacak personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onu kadardır.

Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlığı Hizmetlerimiz için Alkaze Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz

Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlık Hizmet Paketi 1

1.Ar-Ge Merkezi Kurulum Projesinin Hazırlanması
2.Ar-Ge Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması
3. Proje Başvuru Süreçlerinin Takibi, Sunumların Hazırlanması ve Hakem Ziyaretleri Yönetimi
4. Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması ve Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi

 Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlık Hizmet Paketi 2

  1. AR-GE Merkezi Kurulum Projesinin Hazırlanması
  2. AR-GE Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması
  3. Proje Başvuru Süreçlerinin Takibi, Sunumların Hazırlanması ve Hakem Ziyaretleri Yönetimi
  4. Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması ve Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi
  5. 1 Sene boyunca 3 ayda 1 tam gün AR-GE Merkezi Gelinerek; AR-GE sistematiği iç denetimlerinin yapılması, sunulan iş planına uygunluk denetimlerinin yapılarak önerilerin sunulması ve yıllık faaliyet raporlarının yazılması,

AR-GE Merkezi Yönetim Danışmanlık Hizmet Paketi

1.Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması
2.Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi
3.1 Sene boyunca 3 ayda 1 tam gün AR-GE Merkezi Gelinerek; AR-GE sistematiği iç denetimlerinin yapılması,
4.Sunulan iş planına uygunluk denetimlerinin yapılarak önerilerin sunulması
5.Yıllık faaliyet raporlarının yazılması

Ar-Ge Merkezi Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz icin Alkaze Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Alkaze Danışmanlık olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 700’ü aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, Teknopark, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz.

Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlığı Hizmetlerimiz için Alkaze Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.