Chist-Era Projesi 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesinin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Çağrıya Sunulabilecek Projelerin Beklendiği Konular:

  • Bilgi ve iletişim Teknolojileri için Nano-Opto-Elektro-Mekanik Sistemler (Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT)
  • Çevrimiçi Sosyal Ağlarda ve Medyada İstenmeyen Davranış Tespiti ve Azaltma Stratejilerinin Temelleri (Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM))

2021 Yılı Çağrısı için her bir proje konsorsiyumunun, 3 ülke kuralı gereği çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. Başvurular tek aşamalıdır. Proje yürütücülerinin akademi/araştırma enstitüleri, kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışmaları gerekmektedir.

  1. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.
  2. Proje süresi en fazla 36 ay
  3. Ülkemizden başvuracak bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 1,5 Milyon TL ile desteklenebilecektir.

 

Çağrı Son Başvuru Tarihi:  17 Ocak 2022