Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri ile 1 Milyon Dolar Destek

  • İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,·
  • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,·
  • Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,

olmak üzere proje bazında %50 oranında desteklenir.

-Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

–istihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

– Seyahat kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendisin ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenir.·

– Destek Süresi: 3 yıl

– Destek Oranı : % 50

– Destek Sayısı: 1 Proje