TÜBİTAK Polonya İkili İşbirliği Programı ile 1.720.000 TL Destek

Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı’nın beşinci çağrısı açıldı.

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) ve bu özel kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları çağrı kapsamında desteklenecektir.

Türkiye’den başvuran paydaşlar için 1.720.000 TL olarak belirlenen proje başına destek üst limiti, Polonya’dan başvuran araştırmacılar için 850.000 PLN olarak belirlenmiştir. Sanayi kuruluşları 1.000.000 TL’ye, akademi ise 720.000 TL’ye kadar destek alma hakkına sahiptir.

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Son Başvuru Tarihi:12/01/2022