SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Çağrısı Açıldı

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesi olan Solar Cofund 2 (SOLAR-ERA.NET Cofund 2) projesinin 2021 yılı çağrısı açılmıştır.

Projenin ana amacı, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin ve akademinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda uygulamaların arttırılmasıdır.

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesi 2021 yılı çağrısı kapsamında projelerin aşağıdaki konuları hedeflemesi beklenmektedir:

  • Gelişmiş Endüstriyel PV Teknolojileri
  • Gelişmekte Olan PV Teknolojileri
  • Bina ve Altyapıya Entegre PV Teknolojileri
  • PV Santrallerinde Performans Artırıcı Teknolojiler

Uluslararası proje çağrısına, en az 1 katılımcının endüstriden olması kaydı ile en az 2 farklı ülkeden 2 katılımcıyı içeren uluslararası konsorsiyumlar katılabilecektir.

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları:

  • Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
  • Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç; v Proje başına 2.500.000 TL’yi, v Yürütücü kuruluş başına;
  • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 720.000 TL’yi,
  • Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı

  • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
  • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir

Başvuru Son Tarihi: 10.12.2021