Türkiye-Singapur Eureka Network Projeleri 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

Eureka’nın yeni üyesi Singapur ile ülkemizin işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının Eureka kapsamında desteklenmesi için açılan Türkiye ve Singapur Eureka Ortak Proje Çağrısı 18 Ekim 2021 itibari ile başvuru almaya başlamıştır.

 

Eureka’nın amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün, süreç ve hizmetlerin geliştirildiği projeler sektör ayrımı gözetmeksizin bu çağrı kapsamında desteklenecektir.

Ülkemizden sermaye şirketi statüsündeki bir firma, Singapur’dan en az bir firma ile birlikte doğrudan proje başvurusunda bulunabilir.

Üniversiteler ve araştırma enstitüleri doğrudan başvuru yapamamakta, projelerde alt yüklenici olarak yer alabilmektedir. Proje fikirleri için süre üst sınırı ve konu kısıtlaması bulunmamaktadır.

1509 Programı kapsamındaki projelerde bütçe üst sınırı bulunmamaktadır. KOBİ’ler için proje bütçesinin %75’ine, büyük işletmeler için ise %60’ına kadar hibe imkanı tanınmaktadır.

  1. Aşama/Uluslararası Başvuru Son Tarihi: 17 Nisan 2022
  2. Aşama/Ulusal Başvuru: 6 Haziran 2022