CSP Eranet 2021 yılı Ek Çağrısı Kapsamında 2.5 Milyon TL Destek

CSP ERANET COFUND projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Projenin ana amacı, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin ve akademinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda uygulamaların arttırılmasıdır.

CSP Eranet 2021 yılı çağrısına Türkiye, Almanya, İspanya, İsviçre ve İsrail fonlama ajansları katılım göstermektedir. Başvurulacak olan projelerin konsorsiyumlarının çağrıya katılan en az 2 farklı ülkeden en az 3 bağımsız katılımcı ile oluşturulabilecektir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda en az bir ortağın sanayi kuruluşu olması beklenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

  • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
  • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

  • Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
  • Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;
  • Proje başına 2.500.000 TL’yi,

Yürütücü kuruluş başına;

  • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 720.000 TL’yi,
  • Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi

aşamaz.

Destek Oranı:

Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Son Başvuru Tarihi: 03.12.2021