Teknopark ve Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Oranı %50 Olarak Belirlendi

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dışında ve Teknopark sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bölge dışında da yürütülmesine izin verilmesi amacıyla, Dışarıda Geçirilen Süre hakkı gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, 17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2022’e kadar %50 olarak uygulanacaktır.

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı Avantajları için Bizimle iletişime Geçiniz.