Eurostars-3 Programı’nın İlk Çağrısı Açıldı!

Yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde oluşturulan uluslararası işbirliği projelerinin desteklendiği Eurostars-3 Programı’nın ilk çağrısı açıldı. Çağrı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Çağrının Hedefleri:

Bu çağrı kapsamında sunulacak projeler çerçevesinde uluslararası etkin iş birliklerinin oluşturulması; uluslararası düzeyde birlikte araştırma, ürün/teknoloji geliştirme çalışmalarının ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesine destek sağlanarak uluslararası 3 teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluşlar bünyesinde içselleştirilmesi, yeni ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası pazarlarda aktif olarak yer alması hedeflenmiştir.

Proje Bütçesi Üst Sınırı:

Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrısı’na başvuru yapacak projeler için proje bütçesi çağrı bütçesini (2.500.000 Avro) geçemez. Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.

Destek Oranı:

Çağrı kapsamında uygulanacak destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için %100’dür.

Proje Süresi Üst Sınırı:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Çağrı Takvimi:

  • Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi 4 Kasım 2021 saat 14.00 (Orta Avrupa Saati). 
  • Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 10 Kasım 2021 saat 17.00 (Türkiye Saati)
  • Ulusal ön proje başvuruları için son tarih 16 Kasım 2021 17.00 (Türkiye Saati)