Avrupa Birliği İkili & Çoklu İşbirlikleri Destek Programları Nedir? Nasıl Dahil Olunabilir?

Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve İkili & Çoklu İşbirlikleri Projeleri olarak sınıflandırabiliriz.

İkili & Çoklu İşbirlikleri kapsamındaki projelerin geneli ulusal fonlar kapsamında desteklenmektedir. Bu projeler kapsamında; Eureka, Eurostars, Era-net ve İkili İş birliği projeleri başlıca bahsedilebilir. Bu projeler için çoğunlukla iki adımlı başvuru süreci yaşanmaktadır; öncelikle uluslararası başvuru  yapılmakta ardından ilgili ulusal başvuru ile süreç tamamlanmaktadır. Ulusal tarafta TÜBİTAK bu projeleri 1071 ve 1509 projeleri ile takip etmektedir.

İkili & Çoklu İşbirlikleri kapsamındaki projelerin bir kısmı çağrılı bir kısmı da sürekli açık olan destek programlarıdır. Avrupa Birliği Destekli Hibe Projeleri kapsamında; Horizon Europa çağrıları, İnovasyona Hızlı Erişim (FTI) ve Kobi İnovasyon Desteklerinden (SME Instrument) başlıca bahsedilebilir. Bu projelerin süreci de TÜBİTAK özelinde 1509 programı kapsamında takip edilmektedir.

AB destekli hibe projelerinde KOBİ İnovasyon Destekleme programı herhangi bir konsorsiyum ve ortaklı başvuru beklentisi olmadığı için biraz daha önce çıkmaktadır ve ilgi görmektedir.

Proje önerisini hazırlarken;

  • Proje dokümanlarınızda farklı konu başlıklarının birbiri ile tutarlı olması ve bütünlüğe destek vermesi sağlayın.
  • Paydaşların proje iş paketlerindeki görevlerinin net olmasına dikkat edin ve bu doğrultuda detaylarda net bilgilere yer vermeye çalışın.
  • Proje önerisinde kullanacağınız düzgün ve etkileyici anlatım biçimi değerlendirme aşamasında sizlere büyük artılar sağlayacaktır bu sebeple bu konuya büyük önem gösterin.
  • Başvurduğunuz program ek belge imkanı sunuyorsa; görseller ve ek bilgi dokümanları ile proje önerinizi destekleyin.
  • Proje bütçesini oluştururken paydaşlara düşen bütçe oranlarına dikkat edin çünkü bazı programlar kapsamında belirli sınırlar bulunmaktadır. Örneğin; toplam bütçenin %60 KOBİ’ lerde olmalıdır gibi bu gibi kısıtlara ve sınırlara önemle dikkat edin.

Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçiniz.