Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ve TGB Personelinin Uzaktan Çalışma Süresi 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerine 30 Haziran  2021 tarihine kadar imkân tanınmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından paylaşılan son bilgilendirmede;

30 Haziran  sona eren uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin  Temmuz/2021 dönemi için %60’ını aşmamak şartıyla uzatılmasına karar verilmiştir.

Bilgi almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçin.