HAMLE Programı Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Süresi Uzatıldı

Mobilite Çağrısı’na ilişkin ön başvuru süresi, 22 Haziran 2021 tarihine uzatılmıştır.

  • Ön Başvuru Bitiş Tarihi:                22 Haziran 2021 Salı
  • Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi:   2 Temmuz 2021 Cuma
  • Kesin Başvuru Bitiş Tarihi:           17 Temmuz 2021 Cumartesi

 

Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir.

Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesi bulunan ve/veya ürünü satın alma talebine sahip olan bir veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenir.

Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan Mobilite Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir.

Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz

Projelerin Ar-Ge kısmı için öngörülen tamamlama süresi 36 aydan fazla olamaz.

Yatırım projesinin KOSGEB desteklerinden yararlanması talep edilen kısmı için öngörülen tamamlama süresi 8 ila 36 ay arasında olmak zorundadır