Tasarım ve Ürün Geliştirme Hibe Proje Danışmanlığı

Tasarım destekleri çerçevesinde “tasarım ve ürün geliştirme projeleri” desteği, ihracat odaklı olmak şartıyla tüm işletmelerin inovasyon kapasitelerini artırmak adına yapacakları yatırımlara eş finansman oluşturmayı hedeflemekte. İşletmeler; %50 oranında aşağıdaki üst limitler dahilinde en fazla 3 sene boyunca desteklenmektedir.

-Şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderler:

-Personel

-Alet, Teçhizat, Yazılım

-Seyahat

-Web Sitesi Üyeliği Giderleri

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

  1.  İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,
  2.  Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,
  3.  Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,

olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.

-Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

–istihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderleri:

-Yazılım Programları/Software ( Endüstriyel Tasarım – Moda Tasarımı )

-Alet, Teçhizatlar ve Malzemeler ( Endüstriyel Tasarım – Moda Tasarımı

  • Destek Süresi: 3 yıl
  • Destek Oranı : % 50
  • Destek Sayısı: 1 Proje