EIT Kentsel Ulaşım 2022-2024 İş Planı Birinci Çağrısı

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük maliyetli çok modlu ulaşım sistemlerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü yapısıdır.

EIT Kentsel Ulaşım 2022-2024 yılları iş planı ilk çağrıları açılmıştır. Akademi (Academy), İş Geliştirme (Business Creation),  İnovasyon (Innovation), Vatandaş Katılımı (Citizen Engagement), Bölgesel Yenlik Programı (RIS) ve kesişen konuları içeren Kamusal Alan (Public Realm) tematik alanlarında açılan çağrılara, 18 Mayıs 2021 saat 23:59 (CET)’a kadar başvurular sunulabilir.

– Akademi (Academy) çağrıları kapsamında yaşanılabilir kentsel alanlar için mobilite çözümlerinin geliştirilmesine yönelik bilgi eksikliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

– İş Geliştirme (Business Creation) çağrıları kapsamında start-up’ların ve KOBİ’lerin farklı aşamalardaki ihtiyaçlarının karşılanması amaçlamaktadır.

– İnovasyon (Innovation) çağrıları kapsamında aktif mobilite, sürdürülebilir şehir içi lojistik, geleceğin mobilitesi, mobilite ve enerji alt alanlarında projelerin sunulmak beklenmektedir.

– Vatandaş Katılımı (Citizen Engagement) çağrıları kapsamında vatandaşların şehirdeki yenilikçi model, araç ve süreçlerin test ve uygulamaların dizayn ve tanımlama süreçlerine dahil olmasına veya en az iki farklı İnovasyon Merkezi (Innovation Hub)’dan iki farklı şehirde farkındalık yaratma faaliyetlerine yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

– Bölgesel Yenilik Programı (RIS) çağrısı kapsamında kentsel sorunlara odaklanan, İnovasyon, İş Geliştirme, Eğitim alanlarında proje tekliflerinin sunulması beklenmektedir.

– Kamusal Alan (Public Realm) çağrıların kapsamında sokakların ve kamusal alanların iyileştirerek sosyal inovasyonun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.