ERA-MIN3 ERA-NET Cofund Projesi 2021 Yılı Çağrısı Kapsamında 1M TL Destek

ERA-MIN3 projesi Ufuk2020 Programı alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı” kapsamında desteklenmekte olan ve endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmeyi ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamayı amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir.

ERA-MIN3 projesi kapsamında açılan 2021 çağrının konusu yakıt ve gıda hammaddeleri hariç olmak üzere, metalik mineraller, inşaat malzemeleri ve endüstriyel minerallere yönelik ihtiyaç odaklı araştırmalardır.

Çağrı aşağıdaki 5 ana konu başlığındaki araştırmaları kapsamaktadır:

 1. Arama ve çıkarma faaliyetlerinden ham maddelerin temini (birincil kaynaklar)
 2. Döngüsel Dizayn
 3. İşleme, üretim ve yeniden imalat
 4. Kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri kazanımı (ikincil kaynaklar)
 5. Ortak kesişen alanlar

Kimler Başvurabilir?

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

 • Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
 • Proje başına Proje Teşvik İkramiyesi 1.000.000 TL

Destek Oranı

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Son Başvuru tarihi: 01.04.2021

Çağrı kapsamında detaylı bilgi almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçin.