Tasarım Merkezi Kurulum ve Yönetim Danışmanlığı

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Tasarım Merkezleri; “Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birim” olarak tanımlanmıştır.

Tasarım Merkezleri’nin Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlandırılması söz konusudur.

Bu kapsamda sağlanacak muafiyetler şunlardır:

 1. Vergi indirimi(Tasarım Harcamalarının Tamamı)
 2. Sigorta Prim Desteği
 3. Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 4. Damga Vergisi İstisnası
 5. Gümrük Vergisi İstisnası
 6. Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Tasarım  Faaliyetleri İstisnası

Tasarım Merkezi Başvuru Kriterleri:

 1. 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Tasarım Merkezlerinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eşdeğer Tasarım personeline sahip olunması
 2. Tasarım Merkezinde Tasarım projelerinin bulunması
 3. Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
 4. Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
 5. Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

Tasarım Merkezi Kurulum Danışmanlığı Hizmetlerimiz için Alkaze Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Tasarım Faaliyetlerini Kapsayan Alanlar:

 1. Sanayi Alanları
 2. Sanayi Dışı Alanlar:

Nace Rev 2 Faaliyet Kodları:
59.11-Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri
59.12-Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri
74.10-Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri
90.02-Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler
90.03-Sanatsal Yaratıcılık Faaliyetleri

Tasarım Merkezi kurulum projesi danışmanlığı alarak sizde bu desteklerden faydalanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.