KOSEGB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından 1.000.000 TL’ye Kadar Destek

Programın Amacı ve Kapsamı

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Başvuru Şartları:

1- Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için;

En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olan

–  KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya

–  Patent belgesi olan veya

–  Doktora tezi konusu olan veya

–  Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya

–  Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya

–  Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya

–  5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

2- Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için;  Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürün listesi”nde yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

  1. Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay
  • Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.
  • Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Destek Kalemleri

a)Makine-teçhizat desteği*

b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği

c)Yazılım giderleri desteği*

ç)Personel gideri desteği

d)Eğitim ve danışmanlık desteği

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

KOSGEB Teknoyatırım Desteğine başvurmak için uzman ekibimiz ile iletişime geçin.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.